Αναζητήστε με λέξεις-κλειδιά το blogΔευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2012

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΡΑΚΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ‘Ε’ μερος 3


Τό παγκόσμιο Σιωνιστικό κίνημα πού κατευθύνει τήν MOSSAD ἔχει προσδιορίσει αὐτό πού λέγεται "ἀντισημιτισμός" - ἕνας ὅρος πού δέν εὐσταθεῖ οὔτε κᾶν βάσει τόν δικῶν τους κειμένων ἀφοῦ σύμφωνα μέ αὐτά Σημίτες εἶναι καί οἱ Ἄραβες. Γεγονός πού δέν ἀνταποκρίνεται, φυσικά, στήν ἀλήθεια. Ἔτσι ἔχει ἐπιτευχθεῖ νά λειτουργοῦν οἱ ἑβραϊκές κοινότητες ὡς πρακτορεία της MOSSAD, ὅπως ἐλέγχουν τίς Μασονικές στοές οἱ Ἄγγλοι. Ἄγγλοι καί Ἑβραῖοι εἶναι ἀδελφάκια. Πολλές λεπτομέρειες παραθέτω στό δεύτερο κεφάλαιο τοῦ τελευταίου μου βιβλίου μέ τίτλο "Ἰχνηλάτησις". Γιά πρώτη φορά στήν ἑλληνική βιβλιογραφία ἀποκαλύπτεται ἡ καταγωγή, ἡ εἴσοδος τῶν Ἄγγλων στήν Εὐρώπη καί ὁ ρόλος πού ἔπαιξαν στήν ἱστορική τούς διαδρομή. Εἶναι Κίμβροι, τούς προσδιορίζει ὁ Πλούταρχος στό βιβλίο του «Ὁ βῖος τοῦ Μάριου».
Καί τί συμβαίνει μέ τόν "γκουρού" καί ὁ "κούριερ";
Ὁ "γκουρού" ὁ ὁποῖος κατευθύνει τόν "κούριερ", παίζει ἕναν συντονιστικό ρόλο. Κατ' ἐμέ, πολλές προκηρύξεις τῆς 17 Νοέμβρη ἔχουν γραφτεῖ ἀπό τό χέρι του.
Ἐσεῖς ξέρετε τ' ὄνομά του; Ἄν σας καλέσει Ἀντιτρομοκρατική θά τούς πεῖτε τό ὄνομά του;
(Στσ: Ἐδῶ ὁ Ι. Φουράκης χαμογέλασε, μᾶλλον εἰρωνικά) Ἐνδεχομένως ὁ γκουρού νά εἶναι καί στέλεχος τῆς Ἀντιτρομοκρατικῆς. Δέν τούς ἔχω καμιά ἐμπιστοσύνη. Θά πάω μόνο ἄν μέ καλέσει Εἰσαγγελέας Ἐφετῶν ἤ τοῦ Ἀρείου Πάγου. Ἐκεῖ ἔχω ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη. Σέ Εἰσαγγελέα Πρωτοδικῶν καί Πλημμελειοδικῶν δέν πάω. Ἔχω ἀντιληφθεῖ ὅτι στόν δικαστικό χῶρο, ἐνῶ ἔχουμε τό καλύτερο ἐπίπεδο δικαστικῶν στήν Εὐρώπη, καί διαθέτουμε διαμάντια δικαστικούς, αὐτό τό ἄτομο ἔχει σοβαρή ἐπιρροή. Ἔχω δεῖ πολλά στίς δικαστικές αἴθουσες. Yπάρχει καί μιά ἀθωωτική ἀπόφαση τοῦ Ἀρείου Πάγου ὁποία μέ ἀφορᾶ καί ἀποδεικνύει ὅτι "χαμηλά" γίνονται δίκες μπαλαμούτι - ἤτοι παρωδίες. Αὐτό λέει κι ὁ Ἄρειος Πάγος γιά μία ὑπόθεση στήν ὁποία μέ κατεδίκασαν, ἐνῶ ἐκεῖνος μέ ἀθώωσε. Παρά ταῦτα ὑπάρχουν ἰσχυρές ἐθνικές ἀντιστάσεις μέσα στή δικαιοσύνη. Θέλω νά συμπληρώσω ὅμως σχετικά μέ τόν "γκουρού". Αὐτό τό ἄτομο ἔχει ἐμπλακεῖ καί σέ σοβαρές ὑποθέσεις πού ἅπτονται τῆς ἀρχαίας μας κληρονομιάς.
Ἐννοεῖτε σέ ὑποθέσεις ἀρχαιοκαπηλίας;
Ὁπωσδήποτε. Ἔχει κλέψει ἀρχαία ἀντικείμενα ἀπό ἀνασκαφές στήν Ἁγία Τριάδα Ἡρακλείου. Μερικά ἀπ' αὐτά τά ἔχει πουλήσει καί στόν Μητσοτάκη. Στό Μουσεῖο τῶν Χανίων μέ τήν ἔκθεση τῶν ἀρχαίων πού ἔχει δωρήσει ὁ Μητσοτάκης, ὑπάρχουν ἀντικείμενα ἀπό τήν Ἁγία Τριάδα Ἡρακλείου. Ὁ νόμος βέβαια γιά τά ἀρχαῖα δέν ὑποχρεώνει τούς συλλέκτες νά ἀποκαλύπτουν τίς πηγές τους. Ὁ στόχος εἶναι νά μήν φεύγουν τά ἀρχαῖα ἀπό τήν πατρίδα μας.
Ἐσεῖς πῶς γνωρίζετε ὅτι πολλές προκηρύξεις ἔχουν γραφτεῖ ἀπό τό χέρι τοῦ ἀτόμου ποῦ μας ἀναφέρατε ὡς "γκουρού" τῆς 17 Νοέμβρη;
Ἔχω σχηματίσει αὐτή τήν ἐντύπωση ἀπό τήν ἀντιπαραβολή ὁρισμένων χειρογράφων του, πού εἶχε δώσει στόν "κούριερ" - ὅποιος κι ἄν εἶναι αὐτός. Κάποτε ὁ "γκουρού" εἶχε δώσει χρήματα στόν "κούριερ" γιά νά βγάλει μία ἐφημερίδα. Αὐτή ἐφημερίδα κυκλοφόρησε 7 ἤ 8 φύλλα τά ὁποῖα τά ἔχω. Στεγαζόταν στήν ὁδό Κωλέττη σ' ἕναν ἠμιώροφο, στόν χῶρο ἑνός μηχανικοῦ. Αὐτός τελικά εἶναι βοηθός τοῦ "γκουροῦ". Ἐγώ εἶχα δώσει δυό κείμενα στήν ἐφημερίδα. Ἐκεῖ κάποια στιγμή εἶδα τά χειρόγραφα, τά διάβασα καί θυμᾶμαι ἀπό τήν μελέτη τους ὅτι φρασεολογία, δομή τοῦ λόγου καί τό σκεπτικό τούς ἀνήκουν στό ἴδιο ἄτομο μέ τόν συντάκτη τῶν προκηρύξεων τῆς 17Ν πού σας ἀνέφερα προηγουμένως.
Γιατί ἀναφέρεστε στόν γκουρού συνέχεια μέ τόν προσδιορισμό "ἄτομο";
Εὔστοχη ἐρώτηση. Γιά νά μήν προσδιορίσω ὅτι προσδιορίζει καί ὁ ἀστικός κώδικας στήν ἔννοια τοῦ προσώπου ἤ τοῦ φυσικοῦ προσώπου. Λέω "ἄτομο". Ὅρος πού δέν ὑπάρχει στήν ἑλληνική νομολογία ἤ στούς κώδικες. Δέν μιλᾶμε γιά φυσικό πρόσωπο κατά τό νόμο.
Οὔτε γιά τόν «γκουρού» οὔτε γιά τόν «κούριερ»;
Θά μπορούσατε νά τό πεῖτε κι αὐτό. Ὁ κούριερ ἀνήκει σέ μιά πενταμελή ὁμάδα πού ἔχουν βάλει σκοπό τῆς ζωῆς τους νά μέ διώκουν παντοιοτρόπως. Αὐτό ὅμως δέν μέ πειράζει καί τόσο.
Τώρα πίσω ἀπ' ὅλο αὐτό τό τρομοκρατικό πλέγμα τί βρίσκεται;
Ἡ Μεγάλη Στοά τῆς Ἀγγλίας ὁποία προετοιμάζει ὅ,τι πρόκειται νά γίνει στά Βαλκάνια καί στό Αἰγαῖο. Στόχος εἶναι, ἡ Ἀγγλία, νά ἐλέγξει ἀπόλυτα τό δρόμο πρός τίς Ἰνδίες. Γιά νά καταλάβουμε καλύτερα τίς προθέσεις τούς πρέπει νά ἀνατρέξουμε στήν Ἱστορία. Νά δοῦμε τί ἔκαναν οἱ Ἄγγλοι στήν Εὐρώπη, ἀπό τήν Γαλλική Ἐπανάσταση καί πρίν, γιά νά περάσουν στίς Ἰνδίες, καί τελικά στήν Κίνα γιά νά κάνουν ἐκεῖ τό 1840 τόν περίφημο "πόλεμο τοῦ ὀπίου". Αὐτό σήμερα, ἐν ὄψει τῆς ἀποχωρήσεως τῶν Ἀμερικανῶν ἀπό τήν Εὐρώπη, πρέπει νά τό ἐλέγξουν. Ἐπίσης εἶπα σέ κάποιες ἐκπομπές μου πώς οἱ Ἄγγλοι βύθισάν το Samina, καί ἐπιμένω σ' αὐτό. Οἱ Ἀμερικανοί εἶναι θύματα κι ἐκτελεστικά ὄργανα τῶν Ἄγγλων οἱ ὁποῖοι προκάλεσαν τόν πόλεμο στό Κόσοβο. Πρίν ἀπό χρόνια, τό 1976, στό περιοδικό "Ταξίδι" τοῦ Δουλγεράκη εἶχα γράψει γιά τίς ἀνακατατάξεις στά Βαλκάνια. Προέβλεπα πώς θά γινόταν διάσπαση τῆς Γιουγκοσλαβίας καί δημιουργία τοῦ "Μακεδονικοῦ Κράτους τοῦ Αἰγαίου".
Οἱ ἀπόψεις σας τότε εἶχαν ἀντίκτυπο;
Ὁ Δουλγεράκης ἔθεσε αὐτό τό ἄρθρο ὑπ' ὄψιν τοῦ Ὑφυπουργοῦ Τύπου, τοῦ μακαρίτη τοῦ Λαμπρία. Ἡ Εὐγενία Χριστοπούλου, διευθύντρια νομίζω σήμερα τῆς "Ραδιοτηλεόρασης" καί ὁ Χρῆστος Οἰκονόμου, ζοῦν καί βασιλεύουν καί μποροῦν νά καταθέσουν πώς ἐπενέβη ὁ Λαμπρίας γιά νά περικοπεῖ αὐτό τό ἄρθρο.
Γιά ποῖο λόγο νά περικοπεῖ;
Ἡ ἑλληνική κυβέρνηση τότε ἴσως ἤθελε νά μήν δώσει ἔμφαση σ' αὐτό τό ζήτημα καί νά κρατήσει αὐτό πού λέμε σήμερα "χαμηλούς τόνους".
Γιά νά ἀνακεφαλαιώσουμε: Ἰσχυρίζεστε δηλαδή ὅτι ξέρετε τόν ἐγκέφαλο τῆς ὀργάνωσης 17 Νοέμβρη;
Αὐτό πού ἰσχυρίζομαι εἶναι ὅτι διαθέτω ἀποχρῶσες ἐνδείξεις ὅτι Μασονία προβαίνει σέ ἐνέργειες οἱ ὁποῖες εἶναι ἀνθελληνικές. Οἱ στοές χρησιμοποιοῦνται ὡς βασικά πρακτορεία τῶν Ἀγγλικῶν Μυστικῶν Ὑπηρεσιῶν πού κατευθύνονται ἀπό μία ὁμάδα 72 ἀτόμων πού συνεδριάζουν στό ὑπόγειο τοῦ ναοῦ τοῦ Καντέρμπουρι.
Κάθε πότε γίνεται αὐτή συνάντηση;
Δυό ἤ τρεῖς φορές τό χρόνο, ἀνάλογα μέ τήν κίνηση τῆς Σελήνης. Στήν περίοδο τῆς χάσης της. Αὐτά τά ἄτομα μᾶλλον ἔχουν τήν ἱκανότητα νά μεταλλάσσονται αὐτόματα. Αὐτοί φτιάχνουν τούς ἄξονες τῆς παγκόσμιας οἰκονομίας, πολιτικῆς καί γεωστρατηγικής. Αὐτοί μέ τήν σειρά τούς δίνουν αὐτούς τούς ἄξονες στ' ἀνάκτορα, ἔπειτα διοχετεύονται στίς Μυστικές Ὑπηρεσίες Ἀγγλίας καί Ἀμερικῆς (NSA-MI6) καί στή Μεγάλη Στοά τῆς Ἀγγλίας. Ὑπάρχουν μέ λίγα λόγια ἐπάλληλοι καί ἀλληλεπιδρῶντες κύκλοι. Ἡ Μασονία εἶναι ἕνα ὄργανο κατασκοπείας, συλλογῆς καί ἀξιολόγησης πληροφοριῶν πού λειτουργεῖ ὡς ὄργανο τῆς Στοᾶς "Μεγάλη Ἀνατολή" τῆς Ἀγγλίας.
Πῶς λέγονται αὐτά τά 72 ἄτομα;
"Οἱ 72 Βασιλεῖς οἱ Συνελθόντες ὑπό 72 Φοινίκων στήν Ἔρημο τοῦ Σινᾶ". Αὐτοί ἀποτελοῦν τήν συνέχεια τῶν 72 γερουσιαστῶν πού συνήλθαν ὑπό τόν Μωϋσή καί κάτω ἀπό 72 φοίνικες, στήν ἔρημο τοῦ Σινᾶ. Εἶναι ὑποχθόνια ὄντα πού βλέπουν ὅτι ἀλλάζουν οἱ περιβαλλοντικές καί ἀστροφυσικές συνθῆκες καί διακυβεύεται τό μέλλον τους. Δέν ἔχουν δρόμους διαφυγῆς καί ἐτοιμάζουν τήν τελευταία τούς ἀντεπίθεση. Μέσα σ' αὐτή τήν διαδικασία ἐντάσσεται καί Μασονία στήν Ἑλλάδα πού θέλει νά ἐξουδετερώσει τήν δύναμη τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ὁ Ἑλληνισμός ἀποτελεῖ μέγιστο ἐμπόδιο γιά τήν πλήρωση τῆς μισάνθρωπης παγκοσμιοποίησης.
Μπορεῖτε νά γίνετε πιό συγκεκριμένος; Πῶς ἀντιδρά ὁ Ἑλληνισμός σ' αὐτή τήν τάση;
Ἀντίσταση στήν παγκοσμιοποίηση προβάλλουν ἀρκετοί ἄνθρωποι σέ διάφορα σημεῖα τοῦ πλανήτη. Θυμηθεῖτε τό Σηάτλ καί τήν Πράγα. Ὅμως, μοναδική συγκροτημένη, ὀργανωμένη καί ἔλλογη ἀντίσταση πού ἔχει βαρύνουσα σημασία, προέρχεται ἀπό τήν Ἑλληνική Ἐκκλησία. Αὐτή πρέπει νά ἐξουδετερωθεῖ μέ κάθε τρόπο. Σ' αὐτή τήν ὑπόθεση ἔχουν διεισδύσει καί πολλοί δόλιοι πού ζητοῦν τήν ἀναβίωση τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς θρησκείας.
Ἐσεῖς δέν ἐπιθυμεῖτε τήν ἀναβίωσή της;
Φυσικά καί τήν ἐπιθυμῶ! Ἐπίσης προσθέτω πώς πλειονότητα τῶν ἀνθρώπων πού τήν ἐπιδιώκουν εἶναι ἁγνοί καί καλοί Ἕλληνες. Αὐτοί πού εἶναι ὅμως ὕπουλοι καί ἐλεγχόμενοι εἶναι ὅσοι θέλουν νά δημιουργήσουν προϋποθέσεις συγκρούσεως μέ τήν Ἐκκλησία. Ἄν γίνει σύγκρουση ποῦ ἀναφέρω ποῦ θά καταντήσουμε; Σ' ἕνα νέο διχασμό!
Πιστεύετε ὅτι θά γίνουν συλλήψεις τῶν τρομοκρατῶν;
Μπορεῖ καί νά γίνουν, ἀλλά θά πραγματοποιηθοῦν μέ τέτοιον τρόπο ὥστε νά ἀποφευχθεῖ ἀποκάλυψη τῆς ἀνάμειξης τῶν Ἄγγλων - ἀλλά οὐδέν κρυπτόν ὑπό τοῦ λίου. Γι' αὐτό διείσδυσαν καί ἐλέγχουν τήν Ἀντιτρομοκρατική στήν ὁποία πρέπει νά ποῦμε πώς ὑπάρχουν καλοί Ἕλληνες πατριῶτες. Ἡ Ἀστυνομία βέβαια εἶναι ἀλωμένη ἀπ' ὅλες τίς μεριές. Ἡ πτώση τῆς ὀφείλεται ἐν πολλοίς στήν ἔνωση τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας ἐπί Παπανδρέου. Ἡ μοναδική δύναμη πού κρατάει εἶναι κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις στό Πολεμικό Ναυτικό.
Ἡ πολιτική ἠγεσία;
Αὐτοί εἶναι ὅλοι ἀνιστόρητοι. Δέν λέω βέβαια ὅτι αὐτό μειώνει τόν πατριωτισμό τους, ἀλλά οἱ ἄνθρωποι δέν ἔχουν ἀνοίξει βιβλίο. Δέν ἔχουν διαβάσει ἱστορία, δέν ἔχουν προβληματιστεῖ γιά τά ἱστορικά γεγονότα καί τά αἴτια τους, ἄρα δέν μποροῦν νά προβλέψουν τίς ἐξελίξεις.
Τώρα μέ τίς ἐξελίξεις στά Σκόπια καί τό Κόσοβο τί πιστεύετε ὅτι θά γίνει;
Ἡ διαδικασία ὅπως ἐξελίσσεται ὁδηγεῖ στήν διάλυση τῶν Σκοπίων. Ἕνα κομμάτι τῶν Σκοπίων θά προσαρτηθεῖ στό Κόσοβο. Τό Κόσοβο κάποια στιγμή θά γίνει ἀνεξάρτητο κράτος. Εἶναι δέ περιττό νά ἐξηγήσουμε ὅτι οἱ Κοσοβάροι δέν ἔχουν καμιά σχέση μέ τούς Ἀλβανούς. Οὔτε φυλετική οὔτε ἱστορική.
Ἄν οἱ ἐξελίξεις πάρουν τό δρόμο ποῦ ἀναφέρατε, τί πρόκειται νά συμβεῖ;
Οἱ Κοσοβάροι θά ἀποκτήσουν σύνορα πού θά ἐφάπτονται μέ τά δικά μας. Ἄρα δημιουργεῖται αὐτόματα τό λεγόμενο θέμα τῶν Τσάμηδων. Θά δημιουργήσουν πολλά προβλήματα εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος. Ἤδη γνωρίζουν ὅτι ὑπάρχει 5η φάλαγγα στίς ἑλληνικές πόλεις. Εἶναι κοινό μυστικό (ἄλλωστε τό γνωρίζουν καί οἱ ὑπηρεσίες μας) ὅτι οἱ Κοσοβάροι Ἀθηνῶν, Θεσσαλονίκης, Πατρῶν ἔχουν τεράστιες ἀποθῆκες ὁπλισμοῦ.
Ἀφοῦ τό γνωρίζουν οἱ ὑπηρεσίες μας, τί κάνουν;
Μόνο τό Δεύτερο Γραφεῖο τοῦ Στρατοῦ ἔχει βρεῖ ἀποθῆκες ὁπλισμοῦ καί ἔχει κατασχέσει πολλά ὅπλα - ἀκόμα κι ἐν ἀγνοίᾳ τῆς Ἀστυνομίας καί τῆς ΕΥΠ! Ὅλα αὐτά ἀποβλέπουν στήν δημιουργία τοῦ λεγομένου "Μακεδονικοῦ Κράτους τοῦ Αἰγαίου". Ὁ ἀπώτερος στόχος τῆς δημιουργίας αὐτοῦ τοῦ κράτους εἶναι κατ' ἀρχήν νά περάσει στόν οὐσιαστικό ἔλεγχο τῆς Ἑβραϊκῆς κοινότητας τῆς Θεσσαλονίκης, καί στήν συνέχεια καί στόν τυπικό. Ἄλλο θέμα εἶναι ἄν πετύχει.
Γιά ποῖο λόγο χρειάζεται ὅλη αὐτή ἡ μεθόδευση γιά ἕνα θνησιγενές κρατίδιο;
Θά μεταφερθοῦν ἀπό τό Ἰσραήλ οἱ Ἑβραῖοι Σεφαραδίμ. Οἱ Ἐσκεναζίμ δέν τούς θέλουν, τούς κυνηγοῦν καί προσπαθοῦν νά τούς ξεφορτωθοῦν. Ἔτσι θά δημιουργηθεῖ ἕνα δεύτερο Ἑβραϊκό κράτος μέ τους& ἀνεπιθύμητους. Γι' αὐτό οἱ Ἑβραῖοι ἀποκαλοῦν ἐδῶ καί χρόνια τήν Θεσσαλονίκη, στά ἔντυπά τους "Μητέρα τοῦ Ἰσραήλ" καί "Δευτέρα Ἱερουσαλήμ". Οἱ Σεφαραδίμ ὅμως δέν ἔχουν καμιά σχέση μέ τήν Ἱερουσαλήμ στήν ὁποία ὑπῆρχε τό βασίλειο τοῦ Ἰούδα, τῶν φυλῶν Ἰούδα καί Βενιαμήν. Αὐτές οἱ δυό φυλές κάλεσαν τό 722 π.Χ. τούς Ἀσσυρίους νά εἰσβάλλουν στήν Παλαιστίνη καί νά τήν ἀπαλλάξουν ἀπό τούς βδελυρούς καί λεπρούς Ἑβραίους, καί οἱ Ἀσσύριοι αἰχμαλώτισαν τίς λεγόμενες 10 φυλές τοῦ Ἰσραήλ καί τίς μετέφεραν στά ὅρη τῆς Μηδίας, δηλαδή στόν Καύκασο. Ἐξαιρετικά ἐνδιαφέρον εἶναι ὅτι σύμφωνα μέ τήν ἄποψη τῶν Ἑβραίων προφητῶν καί τοῦ Ἐμμανουήλ Βελικόφσκι τοῦ ἀπολογητῆ τους, ἐχάθησαν καί δέν ἐπέστρεψαν ποτέ στό Ἰσραήλ. Ἕνα κομμάτι ἀπό τίς φυλές πού ἐξαφανίστηκαν, ἀπό τήν φυλή Ἀσήρ, εἶχε μείνει στήν Φοινίκη καί δέν αἰχμαλωτίστηκε. Ὅταν οἱ Φοίνικες πέρασαν στήν Βόρειο Ἀφρική, ἐκεῖνοι τούς ἀκολούθησαν στήν Καρχηδόνα. Ἐγκαταστάθηκαν, ἐξελίχθηκαν καί ὅταν οἱ Καρχηδόνιοι πέρασαν στήν Ἰσπανία, πέρασαν κι αὐτοί. Αὐτό ἔγινε τό 520 π.Χ. Τό 1490-2 ἐπίεσαν οἱ ραββίνοι τῆς Ἰσπανίας τόν Φερδινάνδο καί τήν Ἰσαβέλλα τῆς Ἰσπανίας, ἐξαγοράζοντάς τους μέ χιλιάδες πάστρα (στσ: τό ἰσπανικό νόμισμα τῆς ἐποχῆς) ὥστε νά χρηματοδοτηθεῖ ἀποστολή τοῦ Κολόμβου. Οἱ ραββίνοι ἤθελαν νά βγάλουν οἱ βασιλεῖς διάταγμα νά διωχθοῦν βιαίως οἱ Ἑβραῖοι ἀπό τήν Ἰσπανία καί νά ἐγκατασταθοῦν στήν Κωνσταντινούπολη καί τήν Θεσσαλονίκη.
Γιά ποῖο λόγο ἔπρεπε νά γίνει αὐτό;
Ἐπειδή ἡ Κωνσταντινούπολη καί ἡ Θεσσαλονίκη ἦταν τότε τά κέντρα τοῦ παγκοσμίου ἐμπορίου! Αὐτοί οἱ Σεφαραδίμ εἶναι ἕνα μικρό μέρος τῆς κοινότητας τῶν Ἑβραίων - ἄν καί δέν ἔχουν οὐδεμία σχέση μέ τούς Ἑβραίους αὐτοί οἱ ἄνθρωποι. Αὐτός ὁ διωγμός τῶν Σεφαραδίμ συμβαίνει σ' ὅλα τά πλάτη καί τά μήκη τοῦ πλανήτη. Ἄν θυμάστε, πρίν ἀπό μερικά χρόνια ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τοῦ Ἰσραήλ παραιτήθηκε διαμαρτυρόμενος ὅτι διώκεται ἐπειδή εἶναι Σεφαραδίμ. Οἱ συγκρούσεις Ἐσκεναζίμ καί Σεφαραδίμ εἶναι πολύ ἔντονες στίς ΗΠΑ.
Πρέπει ὅμως νά ποῦμε ὅτι ὅποιο θέμα κι ἄν ἐξετάσετε κύριε Φουράκη ὅτι παντοῦ βλέπετε καί καταγγέλλετε δάκτυλο τοῦ Ἰσραήλ. Εἶναι δυνατόν νά συμβαίνει κάτι τέτοιο; Μήπως τελικά εὔρεση ἑνός ἀποδιοπομπαίου τράγου εἶναι πολύ πιό εὔκολη ὑπόθεση ἀπό τό νά ἐντοπίζουμε τά δικά μας λάθη;
Μά δέν σας μίλησα γιά τό Ἰσραήλ! Τό Ἰσραήλ καί οἱ κάτοικοί του δέν ταυτίζονται μέ τόν Σιωνισμό. Γιά ὅσα σας λέω ἔχω ἄπειρα τεκμήρια. Κείμενα σιωνιστῶν πού περιγράφουν ἀκριβῶς τί θέλουν νά κάνουν στήν περιοχή. Στά βιβλία μου ἀποκαλύπτω πάρα πολλά. Στούς δυό πρώτους τόμους τῶν "Πλαστογράφων", στήν "Πρώτη Σύγκρουση", στίς "Σιωνιστικές Συνωμοσίες" καί στό "Μίσος" κάνω ἐκτεταμένες ἀναφορές. Οἱ νέοι ἐρευνητές πρέπει ὁπωσδήποτε νά κοιτάξουν τήν ἱστορία τοῦ ἑλληνικοῦ ἐμφυλίου πολέμου. Ἄν δέν γινόταν ὁ ἐμφύλιος στήν Ἑλλάδα δέν θά μποροῦσε νά γίνει τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ. Ἄς ψάξουν ποιά ἦταν κοινότητα τῆς Θεσσαλονίκης. Ἐγώ στούς νέους ἐρευνητές μπορῶ νά τούς δώσω τόν κατάλογο τῶν ὀνομάτων τῆς ἑλληνικῆς κοινότητας τῆς Παλαιστίνης πού ἐκδιώχθηκαν ἀπό τούς Ἑβραίους. Ἄς ἐρευνηθεῖ πώς ἐξαφανίστηκαν στήν Χάιφα καί σ' ὅλα τά παράλια τῆς Παλαιστίνης Ἕλληνες ὑπήκοοι μέ ἑλληνικά διαβατήρια. Μεταξύ αὐτῶν εἶναι κι ὁ Γιῶργος Χαμπᾶς. Ὁ Χαμπᾶς εἶναι ὁ ἀρχηγός τοῦ "Μετώπου Ἀπελευθέρωσης τῆς Παλαιστίνης". Αὐτός εἶναι Χανιώτης ἀπό πατέρα. Στά Χανιά θά δεῖτε ἕνα σωρό μαγαζιά μέ τήν ἐπιγραφή "Χαμπᾶς". Yπάρχει καί σύλλογος "Ἑλλήνων Ἐκδιωχθέντων ἀπό τήν Παλαιστίνη". Ἡ Ἑλλάδα χρησιμοποιήθηκε ὡς σταθμός στήν μεταφορά ὅπλων καί τῶν Ἑβραίων τρομοκρατῶν τῆς Εὐρώπης στήν Παλαιστίνη, μέ βασικό σταθμό τά Κύθηρα. Ἄν ὑπῆρχε συγκροτημένο Ἑλληνικό κράτος δέν θά ἐπέτρεπε νά πραγματοποιηθεῖ αὐτή διαδικασία, κυρίως ἐπειδή Ἑλλάδα (ἐκτός ἀπό τό Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων) εἶχε τεράστια συμφέροντα στήν Παλαιστίνη. Ἕνα ἀπ' αὐτά ἦταν καί Ἑλληνική παροικία στήν Παλαιστίνη γιά τήν ὁποία μιλήσαμε.
Στό ζήτημα ὅμως περί ἀποδιοπομπαίων τράγων δέν μου ἀπαντήσατε...
Ἐδῶ θά σᾶς δώσω δίκαιο. Ὄντως. Ό,τι κι ἄν ἐπιδιώκουν οἱ Σιωνιστές, ἡ Μασονία, οἱ Ἀμερικανοί καί τά ὑποχθόνια ὄντα (ὅπως τελευταῖα τείνω νά πιστέψω) δέν πρόκειται νά τά καταφέρουν ἄν ἐμεῖς δέν κάνουμε λάθη καί δέν τούς κάνουμε τά χατήρια. Φταῖμε ἐμεῖς, ὅταν οἱ Ἑλληνικές ὑπηρεσίες βλέπουν ὅτι συχνότατα - σχεδόν κάθε πρωί - ἀεροσκάφη, χωρίς διακριτικά, πετοῦν πάνω ἀπό τήν Κόρινθο, τήν Σπάρτη καί τήν Ἀθήνα καί ψεκάζουν τίς συγκεκριμένες περιοχές. Ὅσον ἀφορᾶ στήν Σπάρτη καί τήν Κόρινθο ὑπάρχουν δεκάδες ἀναφορές καί μαρτυρίες γι' αὐτό τό θέμα.
Γιά ποῖο λόγο;
Ἄγνωστος. Ὅμως μποροῦμε νά προϊδεαστοῦμε ἄν ρωτήσουμε δεκάδες νέους ἀπ' αὐτές τίς περιοχές πού ξυπνᾶνε κάθε πρωί γιά νά πᾶνε στήν δουλειά τους καί εἶναι πτώματα ἀπό τήν κούραση. Ποῦ ἀποδίδεται αὐτή κούραση; Κατ' ἐμέ ὀφείλεται στούς ψεκασμούς καί σέ ἄλλους παράγοντες ὅπως φθορίωση καί χλωρίωση τοῦ νεροῦ. Ἄς ἀνατρέξετε, ἄν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, στά ἄρθρα τοῦ καθηγητῆ Κουμάντου στήν ἐφημερίδα "Τό Βῆμα". Τά ἔγραψε τήν δεκαετία τοῦ '80. Ἦταν ὁ μόνος πού ἀντέδρασε τότε μαζί μέ τήν ἐφημερίδα "Ὀρθόδοξος Τύπος". Γιατί οἱ νέοι δέν ἔχουν στύση; Γιατί οἱ νέες γυναῖκες ἔχουν μειωμένη ἕως μηδενική ἐρωτική διάθεση; Γιατί ὑπάρχει ὑπογεννητικότητα; Οἱ ἀπαντήσεις βρίσκονται στούς ψεκασμούς ἀπ' αὐτά τά ἀεροπλάνα, στό νερό πού πίνουμε, στό φαγητό πού τρῶμε, στά ροῦχα πού φορᾶμε καί στούς βομβαρδισμούς στό Κόσοβο.
Τί συμβαίνει μέ τούς βομβαρδισμούς;
Μᾶς εἶπαν ὅτι τό ἀπεμπλουτισμένο οὐράνιο εἶναι βαρύ μέταλλο, ἐπικάθεται καί δέν αἰωρεῖται. Δέν μας εἶπαν ὅμως τί συμβαίνει ὅταν αὐτό τό βαρύ μέταλλο ἔλθει σέ ἐπαφή μέ τό σελήνιο καί τό βηρύλλιο, στοιχεῖα πού ὑπάρχουν στήν φύση. Μήπως αὐτή ἐπαφή τοῦ ἀπεμπλουτισμένου οὐρανίου μέ τό σελήνιο καί τό βηρύλλιο δημιουργεῖ ἀέρια ποῦ αἰωροῦνται στόν ἀέρα ὁ ὁποῖος τά μεταφέρει στό Αἰγαῖο; Δράττομαι τῆς εὐκαιρίας γιά νά σᾶς πῶ ὅτι τό ἀπεμπλουτισμένο οὐράνιο τό ἐξόρυξε ἑλληνική τεχνική ἑταιρεία ἀπό τήν Ἀλβανία. Τό φόρτωνε σέ καράβια νοικιασμένα ἀπό τήν ἑταιρεία Ἀρφάνη-Χιώνη γιά νά τά μεταφέρει στήν Κακαβιά γιά τίς ἀνάγκες τῆς κατασκευῆς τῆς περιβόητης Ἐγνατίας. Ὅταν αὐτά τά καράβια ἔβγαιναν στήν Ἀδριατική "ἐξαφανίζονταν" - ἐνῶ εἶναι ἄγνωστό το πού πήγαιναν. Ἔπαιρναν αὐτό τό οὐράνιο ἀπό τήν Ἀλβανία. Ἐπί κυβέρνησης Μητσοτάκη, ὑπῆρξαν πιέσεις γιά νά μήν γίνει διεθνής διαγωνισμός γιά τήν ἀνάθεση τῆς κατασκευῆς αὐτοῦ τοῦ δρόμου. Ἤθελαν ὁρισμένοι κύκλοι νά ἀνατεθεῖ σέ συγκεκριμένη ἑταιρεία. Αὐτή τεχνική ἑταιρεία ἔκανε λατομεῖα στά Ἰωάννινα καί ἔβγαζε αὐτό τό σκυρόστρωμα. Μετά ζήτησε νά κάνει λατομεῖα στή Δράμα - πράγμα πού δέν ἐπέτρεψε τό Γενικό Ἐπιτελεῖο Στρατού. Ὁ λόγος; Αὐτά τά σκύρα (χαλίκια) περιέχουν καί οὐράνιο. Τό ἴδιο τό οὐράνιο πού ἔβγαλαν ἀπό τήν Ἀλβανία τό ξανάριξαν στούς Ἀλβανόφωνους, "πακεταρισμένο" σέ βόμβες. Ὅλα ὅσα σας ἀνέφερα εἶναι ἐπεισόδια πού ἄν δέν τά δεῖτε συνολικά καί τά συνδυάσετε δέν θά ὁδηγηθεῖτε σέ σωστά συμπεράσματα.
Ἀλβανοί ἤ Ἀλβανόφωνοι;
Εὔστοχη ἐρώτησή σας. Πρέπει νά τό διευκρινίσουμε ἐπειδή ὁρισμένοι τηλεοπτικοί σταθμοί καί ἐφημερίδες τούς ἀναφέρουν "Ἀλβανούς" τούς Κοσοβάρους ἐνῶ θά ἔπρεπε νά τούς ἀποκαλοῦν Ἀλβανόφωνους. Οἱ Κοσοβάροι προέρχονται ἀπό τήν περιοχή ἐγγύς τῆς λίμνης "Κόσο" τῆς Μογγολίας. Δέν ἔχουν οὐδεμία φυλετική συγγένεια μέ τούς Ἀλβανούς. Μπορεῖτε νά δεῖτε ποιοί εἶναι οἱ Ἀλβανοί στόν 10ο τόμο τοῦ Στράβωνα στό 5ο βιβλίο. Μπορεῖτε ἐπίσης νά ψάξετε καί σ' ἕνα βιβλίο τοῦ Θωμόπουλου πού πρωτοεκδόθηκε τό 1912 μέ τίτλο "Πελασγικά". Περιέχει πολλά καί ἔγκυρα ἐθνολογικά, γλωσσολογικά καί ἱστορικά στοιχεῖα. Τούς Ἀλβανόφωνους τοῦ Κοσόβου τούς ἔφεραν κάποια στιγμή οἱ Ἄγγλοι μαζί μέ τούς Τούρκους γιά νά προετοιμάσουν τίς συνθῆκες πού ζοῦμε σήμερα καί ἐπιδιώκουν νά ζήσουμε στό μέλλον.
Γιά νά καταλήξουμε, θεωρεῖτε ὅτι οἱ βομβαρδισμοί στήν Σερβία καί τά ἐπεισόδια στά Σκόπια καί τό Κόσοβο εἶχαν ὡς τελικό στόχο τήν Ἑλλάδα;
Σ' αὐτό εἶμαι 100% βέβαιος καί κατηγορηματικός! Θά προσπαθήσουν νά ἐξαφανίσουν τόν Ἑλληνισμό, τούς Ἕλληνες καί τήν Ἑλλάδα ἀπό τόν γεωγραφικό χάρτη. Εἶναι ὅμως ἄλλο θέμα το ὅτι δέν θά τό πετύχουν. Ὁ Ἕλληνας εἶναι παντοδύναμος σέ ὅλα τά ἐπίπεδα. Σέ ὅλα εἴμαστε καλύτεροι! Παρ' ὅλα τά δεινά πού ἔχουμε ὑποστεῖ καί ἀνεχθεῖ, κατορθώνουμε νά ὑπερτεροῦμε παντοῦ. Ἄν κάνετε μιά ψύχραιμη ἀνάλυση καί ἀντικειμενική ἀποτίμηση τῆς πραγματικότητας θά δεῖτε πώς πρωταγωνιστοῦμε: Στήν διαβίωση, τίς κοινωνικές σχέσεις, παντοῦ εἴμαστε καλύτεροι ἀπό τούς Εὐρωπαίους.
Πῶς προτείνετε ὅμως νά ἀποτινάξουμε τά δεινά ποῦ ἀναφέρετε;
Νά ξυπνήσει ὁ γίγαντας λαός καί νά ἀντισταθεῖ. Νά συγκροτηθεῖ ἕνα μέτωπο ἐθνικῆς ἀντίστασης καί ἀντιπολίτευσης στήν κατοχή πού περνᾶμε. Εἶναι σαφές ὅτι τώρα βρισκόμαστε στήν δεινότερη, πιό ἀπάνθρωπη καί σατανική κατοχή πού ἔχουμε βρεθεῖ ποτέ. Ἡ ρωμαϊκή καί τουρκική κατοχή πού περάσαμε ἦταν ἁπλές παρωνυχίδες ἄν τίς συγκρίνουμε μέ τήν σιδερένια θηλιά πού μας περνάει στό λαιμό Εὐρωπαϊκή Ἔνωση καί ΟΝΕ.
Γιά τήν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα ποιά εἶναι γνώμη σας;
Δέν θά ἤθελα νά τό συζητήσω ἐκτενῶς αὐτό τό θέμα. Ἀπό τήν πρώτη εἰκόνα πού ἔχω σχηματίσει, φαντάζομαι ὅτι ὁ Πάπας θά ἀφιχθεῖ στήν Ἑλλάδα ἀλλά δέν θά ἀναχωρήσει...
Τί ἐννοεῖτε;
Φοβᾶμαι ὅτι ἐκεῖ θά γίνει τό μεγάλο βῆμα τοῦ αἱματοκυλίσματός μας.
Τό ὁποῖο ἀπό ποῦ θά ξεκινήσει;
Ἀπό πολλές καί πολυδιάστατες προβοκάτσιες. Ἡ Ἀγγλία ἐτοιμάζει αὐτή τήν ὑπόθεση. Θά ἐπέμβουν οἱ θεσμικοί παράγοντες τῆς Ἀγγλίας - γιατί μέχρι τώρα μιλάγαμε γιά τούς μή θεσμικούς παράγοντες. Ὅλο τό σκηνικό θά δέσει μέ τίς ἐξελίξεις στή Βόρειο Ἰρλανδία. Δηλαδή μέ τίς ἐξελίξεις στήν φυλετική σύγκρουση Ἄγγλων καί Ἰρλανδῶν. Εἶναι μεγάλη ἀπάτη καί πλάνη νά χαρακτηρίζεται αὐτή σύγκρουση ὡς θρησκευτική. Εἶναι καθαρά φυλετική καί ἐθνική...
...
Ἡ συνέντευξη δημοσιεύθηκε στό περιοδικό "Νew Times NEXUS" σέ τέσσερα μέρη, ἀπό τόν Νοέμβριο τοῦ 2000 ἕως καί τόν Μάιο τοῦ 2001, τεύχη 9, 10, 11 καί 12.
Ὁ Ἐκδότης τοῦ περιοδικοῦ "Νew Times NEXUS" Κοσμᾶς Λώλης - nexus-gr@mailbox.gr
ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
Σ' αὐτό τό μέρος τῆς ἀποκαλυπτικότατης συνέντευξης πού παραχώρησε στό NEW TIMES NEXUS ὁ κ. Φουράκης, ἀνοίγει ἕνας τεράστιος κύκλος συζήτησης καί προβληματισμού γιά τό ἑλληνοκεντρικό κίνημα πού ἀναπτύχθηκε τά τελευταῖα 10 χρόνια. Θεωρίες καί ἀποδείξεις. Πρόσωπα, ἄτομα καί ὀντότητες. Μυστικές καί φανερές ὀργανώσεις. Πολιτικοί καί ἐπιχειρηματίες. Ἐρευνητές καί ἀντιγραφείς. Ὅλοι ἐμπλέκονται σ' ἕνα ἀπίστευτο γαϊτανάκι δηλώσεων καί πράξεων πού ἀφοροῦν στήν πολυθρύλητη Ὁμάδα Ε. Ποιός ὅμως θά δώσει τήν τελική ἀπάντηση γιά τήν ἀλήθεια καί τό ψεῦδος; Φυσικά, ὁ πανδαμάτωρ χρόνος.
Ὡστόσο, ὁ ἐκδότης καί διεύθυνση τοῦ περιοδικοῦ ἐλπίζουν νά συμβάλλουν στόν προβληματισμό καί στό ἄνοιγμα τοῦ διαλόγου πού ἀφορᾶ, ἀφενός στήν Ὁμάδα Ε καί ἀφετέρου στά πάσης φύσεως κινήματα καί προσπάθειες πού στοχεύουν στήν ἱστορική ἀλήθεια (ἤ συσκότιση) καί τήν ἀναγέννηση τοῦ Ἑλληνισμοῦ (ἤ στόν ἀποπροσανατολισμό του). Τό NEW TIMES NEXUS διαθέτει πάντοτε σελίδες γιά ὅλους ὅσους θεωροῦν πώς μποροῦν νά συμβάλλουν σ' αὐτό τόν προβληματισμό, ἀκόμα κι ὅταν διαφωνοῦν κάθετα μέ ὅσα τυχόν διαβάσουν στό περιοδικό. Ἔχει ἀνοιχτά τά μάτια καί τ' αὐτιά τοῦ στίς γνῶμες ὅλων τῶν ἀνθρώπων, μέσων μαζικῆς ἐνημέρωσης καί φορέων πού νομίζουν ὅτι μποροῦν νά προσφέρουν στήν ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας. Αὐτή ἄλλωστε εἶναι οὐσία τῆς δημοκρατίας. Νά μήν λογοκρίνεις, νά μήν περικόπτεις καί νά μήν ἐνοχλεῖσαι μέ τήν ἀντίθετη ἄποψη. Τό NEW TIMES NEXUS ἔχει ἐπανειλημμένα ἀποδείξει αὐτή τήν θέση του καί θά συνεχίσει νά τήν ἀποδεικνύει σέ ὅλα του τά τεύχη. Ἑπομένως, ἐμεῖς, ὄχι μόνο θά δημοσιεύαμε τυχόν διαφωνίες τῶν ἀναγνωστῶν ἀναφορικά μέ ἄρθρα ἤ συνεντεύξεις, ἀλλά θά τό κάναμε μέ χαρά καί ἰκανοποίηση! Ὅσοι διαφωνοῦντες, λοιπόν, προσέλθετε&
Κύριε Φουράκη, ὑπάρχει τελικά ἡ Ὁμάδα Ε;
Σᾶς λέω μέ κατηγορηματικό τρόπο ὅτι ἡ Ὁμάδα Ἕ πράγματι ὑπάρχει καί δρᾶ. Μήν ἔχετε καμιά ἀμφιβολία περί τούτου. Αὐτή ἡ ὁμάδα ὑπῆρξε, ὑπάρχει καί θά συνεχίσει νά ὑπάρχει καί νά δρᾶ.
Πρέπει νά περιμένουμε τά πάντα ἀπό τήν Ὁμάδα Ε;
Δέν πρέπει βέβαια νά περιμένουμε ὅτι τά μέλη τῆς εἶναι ἄνθρωποι μέ τήν δική μας δομή καί ὑπόσταση καί εἰδικότερα μέ τόν δικό μας τρόπο σκέψης. Θά πρέπει κάποιοι κύριοι πού παριστάνουν τούς ἐρευνητές ὅπως κάποιος κύριος τώρα πού ἔβγαλε ἕνα βιβλίο γιά τό "Αἴνιγμα τῶν Ἔψιλον" νά ἀνατρέξουν καί λίγο στήν σύγχρονη ἱστορία καί νά μάθουν ποιός ἦταν ὁ Γιάννης Διάκος. Ἄν μάθουν ποιοί καί τί ἦταν ὁ Ἰωάννης Διάκος καί ὁ Ἐλευθέριος Πρόκος, τότε μποροῦμε νά μιλήσουμε καί γιά τήν σύγχρονη ὕπαρξη τῆς Ὁμάδας Ε. Ὅσον ἀφορᾶ σ' αὐτό τό θέμα, θά μιλήσω ἐν ἐκτάσει ὅταν κρίνω ἤ κριθεῖ ὅτι πρέπει νά μιλήσω γιά νά πῶ αὐτά πού θά πρέπει νά ἀποκαλύψω.
Ἐπαναλαμβάνω τήν ἐρώτησή μου: Θεωρεῖτε σωστό οἱ Ἕλληνες νά περιμένουν ἀπό μηχανῆς "θεούς καί σωτῆρες;"
Σαφῶς ὄχι. Ἁπλῶς δράττομαι τῆς εὐκαιρίας τῆς ἐρωτήσεώς σας γιά νά πῶ ὅτι ἐκεῖνοι πού συγκροτοῦν τήν ἠγεσία τῆς Ὁμάδας Ἕ δέν εἶναι οἱ ἐκ Θεοῦ σωτῆρες τῆς Ἑλλάδας ἀλλά ἁπλά ζητοῦν νά ἀφυπνιστοῦμε, νά μελετήσουμε τά κείμενά μας, τούς πρόγονούς μας. Νά σεβαστοῦμε τά ὅσια καί τά ἱερά τῆς φυλῆς μας. Νά τιμήσουμε τά μνήματα τῶν προγόνων μας. Μόνο ἔτσι θά μπορέσουμε νά εἰσέλθουμε σέ μιά διαδικασία αὐτογνωσίας γιά νά καταλάβουμε τί πρόκειται νά συμβεῖ καί τί συμβαίνει τώρα. Ἔτσι θά συμβάλλουμε ὅλοι στήν ὑπεράσπιση τῆς πατρίδας μας. Θά γίνουμε στρατιῶτες των "E", ὑπερασπίζοντας τά ὅσια καί τά ἱερά πού συμπυκνώνονται στό ὄνομα "Ἑλλάς". Πρέπει νά ἀποκτήσουμε ἐθνική συνείδηση καί θέληση γιά δράση. Δέν ἀρκεῖ μόνο ἐνημέρωση ἐπάνω στά ἐθνικά μας ζητήματα. Ἐπιβάλλεται καί δράση. Ἡ τιμή του νά φέρεις τόν τίτλο τοῦ Ἕλληνα προϋποθέτει καί δράση! Δυστυχῶς ὅμως, καί σ' αὐτό τό ζήτημα, ἔχει παίξει καί παίζει τεράστιο ρόλο ἡ Μασονία.
Ξανά Μασονία;
Δυστυχῶς ναί. Ἔχει βγάλει μερικά βιβλία γιά τούς "Ε". Κατευθύνει συγγραφέα ἀπό τήν Βόρειο Ἑλλάδα. Ὑπάρχει ἕνας μηχανισμός ὁ ὁποῖος ἔχει ἀναλάβει "ἐργολαβικά" τήν δυσφήμηση τῆς Ὁμάδας "E", μέσω τῆς γελοιοποίησής της. Ὅταν οἱ ἀναγνῶστες διαβάζουν προφανεῖς ἀνοησίες καί φαντασιοπληξίες, εἶναι δυνατόν νά πιστέψουν μετά ὁτιδήποτε γράφεται ἐπί τοῦ θέματος; Ἡ Μασονία λοιπόν διοχετεύει σέ συγγραφέα ἀπό τήν Βόρειο Ἑλλάδα κείμενα, τά ὁποῖα ὑποτίθεται πώς εἶναι κείμενα τοῦ Σπυρίδωνος Νάγου, τοῦ "ὀραματιστῆ" τῆς Ὁμάδας Ε. Μπορεῖτε νά δεῖτε σέ συγκεκριμένο περιοδικό τῶν Ἀθηνῶν ὅτι πρίν ἀπό ἀρκετά χρόνια, τό 1992, παρουσίασαν ἕνα ἀνώνυμο κειμενάκι σέ πλαίσιο μέ τίτλο "Ὁ Ἀπόλλων Ζεῖ".
Γιά ποῖο λόγο μας τό ἀναφέρετε αὐτό;
Γιά νά μᾶς πούν ὅτι ὁ βοσκός Σπυρίδων Νάγος, τό 1840, εἶδε ἕνα ὅραμα καί δῆθεν λέει τοῦ μίλησε ὁ Ἀπόλλωνας ὥστε νά δημιουργήσει τήν Ὁμάδα Ε. Θά καταλάβετε ἐπίσης πολλά καί ἀπό τό βιβλίο πού ἔβγαλε ὁ κύριος Κωνσταντῖνος Κοῦρος καί ἀποδίδει τήν δημιουργία τῆς Ὁμάδας Ἕ στήν Μεγάλη Στοά καί εἰδικότερα στήν Στοά Προμηθέας. Ὁ κύριος Κοῦρος εἶναι ἐν ἐνεργείᾳ ἀξιωματικός τῆς Ἀστυνομίας.
Γιά ποῖο λόγο ἀναφέρετε τήν ἐπαγγελματική ἰδιότητα τοῦ κ. Κούρου;
Θεωρῶ πώς αὐτό πρέπει ὁπωσδήποτε νά τό ἀναφέρω γιά νά τό γνωρίζουν οἱ ἀναγνῶστες τῶν ἄρθρων καί τῶν βιβλίων του. Οἱ ἰδιότητες τοῦ καθενός μας καί εἰδικά ὅσων ἐπηρεάζουμε κατά τόν ἕνα ἤ τόν ἄλλο τρόπο τήν κοινή γνώμη μέ τά λόγια καί τά κείμενά μας πρέπει νά εἶναι διάφανες καί νά μήν ντρεπόμαστε γι' αὐτές. Δέν ἀρκεῖ μόνο νά διαβάζουμε ἕνα κείμενο, πρέπει νά γνωρίζουμε ποιός τό γράφει καί τήν ἰδιότητά του. Μέσω τῆς εἰδικότητάς μας θά φανοῦν (ἄν ὑπάρχουν) καί τυχόν σκοπιμότητες πού ὑποκρύπτονται πίσω ἀπό ἕνα ἄρθρο ἤ βιβλίο. Σύμφωνα μέ τό ΠΔ 31/7.2.2001 "περί Ρυθμίσεως θεμάτων ἀστυνομικοῦ προσωπικοῦ" ἄρθρα 1 καί 19 "... μετά ἀπό ἄδεια τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, ὁ ἀστυνομικός μπορεῖ νά ἀσκεῖ ἰδιωτικό ἔργο... ". Γιά νά καταλάβετε κι ἐσεῖς καλύτερα τήν σημασία τῆς ἰδιότητας τοῦ συγγραφέα ἑνός βιβλίου ἤ ἄρθρου, ἀναλογιστεῖτε πόσο ἀντικειμενικό θά σᾶς φανεῖ ἕνα βιβλίο γιά τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας πού θά ἔχει γραφτεῖ ἀπό τόν σκοπιανό Ὑπουργό Ἐξωτερικῶν!
Γιά νά ἐπανέλθουμε στό θέμα τῆς Ὁμάδας Ἕ, τί σημαίνει ἐμπλοκή τοῦ ὀνόματος τοῦ Σπυρίδωνος Νάγου στήν δημιουργία τῆς Ὁμάδας;
Ἡ ἀπόδοση τῆς δημιουργίας τῆς Ὁμάδας στόν Σπυρίδωνα Νάγο καί οὐσιαστικά στήν στοά Προμηθέας, σημαίνει ὅτι αὐτή ἡ στοά προσπαθεῖ νά οἰκειοποιηθεῖ συνολικά τήν ἱστορία καί τό παρόν τῆς Ὁμάδας Ε. Κύκλοι τῆς Μασονίας προσπαθοῦν νά κάνουν ὅ,τι ἔκαναν καί μέ τήν ἐπανάσταση τοῦ 1821. Δηλαδή, νά περάσουν τήν ἰδέα στό κοινό ὅτι "ἡ Μασονία ἔκανε τό 1821, δημιούργησε τήν Ὁμάδα Ε, καί μέ λίγα λόγια βρίσκεται πίσω ἀπό κάθε προσπάθεια ἀναγεννήσεως καί ἀναδείξεως τοῦ Ἑλληνισμοῦ στό παγκόσμιο γίγνεσθαι".
Ἡ Μασονία γιά ποῖο λόγο νά οἰκειοποιηθεῖ αὐτά τά πράγματα; Δέν διαφαίνεται κάποιο κίνητρο. Ἀφοῦ δέν μιλᾶμε γιά ἕνα κίνημα πού προσπαθεῖ νά γίνει μαζικό στρατολογώντας μέλη. Ἡ Μασονία εἶναι ἕνα (περίπου) κλειστό κλαμπ τό ὁποῖο δέν ἔχει βγεῖ "στήν πιάτσα" λέγοντας "ἐμεῖς εἴμαστε καλοί Ἕλληνες καί ἐλᾶτε νά ἐγγραφεῖτε στίς τάξεις μας, ἀφοῦ ἐμεῖς σας ἐλευθερώσαμε ἀπό τούς Τούρκους, φτιάξαμε τήν Ὁμάδα Ε καί ἔχουμε ἀναλάβει ἐργολαβικά ὅλες τίς πράξεις ὑπέρ τῆς Ἑλλάδας". Ἄν ἔκαναν κάτι τέτοιο τότε θά ἐξηγοῦνταν ὅλα...
Μά ἐδῶ δέν μιλᾶμε γιά τήν προσπάθειά τους νά ἀποκτήσουν πολλά μέλη. Δέν πρόκειται γιά κάτι τέτοιο. Αὐτές οἱ ἐνέργειές τους ἔχουν τό ἴδιο νόημα καί τήν σημασία πού εἶχε ἡ ἀπόπειρά τους νά "βαφτίσουν", μετά θάνατον, τόν Ἐλευθέριο Βενιζέλο μασῶνο.
Κατ' ἐσᾶς δέν ἦταν μασῶνος ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος;
Φυσικά καί δέν ἦταν. Σέ καμιά περίπτωση! Μπορῶ νά σᾶς διαβεβαιώσω περί αὐτοῦ. Αὐτή φημολογία ξεκίνησε ἀπό τόν μακαρίτη Γιῶργο Στεργίου πού ἔγραψε τό βιβλιαράκι "Ὁ Τέκτων Ἐλευθέριος Βενιζέλος". Καί σ' αὐτή τήν περίπτωση καλό εἶναι νά γνωρίζουν οἱ ἀναγνῶστες του NEW TIMES NEXUS τήν ἰδιότητα τοῦ συγγραφέα γιά νά καταλάβουν τό κίνητρό του.
Μπορεῖτε νά μᾶς μιλήσετε γι' αὐτό;
Ὁ Στεργίου ἦταν μέγας μαθηματικός, γαμπρός τοῦ Γεωργίου Βογιατζάκη, πρώην προέδρου τῆς Παγκρητίου Ἐνώσεως καί πρώην Γενικοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Φοίνικα, τῆς ἀσφαλιστικῆς ἐταιρίας, στόν ὁποῖον ὁ Στεργίου ἦταν Ἀντιπρόεδρος. Καί ὁ Στεργίου καί ὁ Βογιατζάκης ἦταν ὑψηλόβαθμοι τέκτονες. Ὁ Στεργίου μου εἶχε δώσει ὅλο του τό ἀρχεῖο καί μου εἶχε ἀποκαλύψει μέ ἐπιστολή του πώς τόν πίεσαν ἀπό τήν Στοά, λόγω ἐγνωσμένης Βενιζελικῆς πολιτικῆς τοποθετήσεως καί τοῦ ἰδίου καί τοῦ Βογιατζάκη, νά γράψει τό βιβλίο αὐτό. Ἡ ἴδια Στοά, ἀπό διάφορα ἔντυπα, προσπαθεῖ τόν τελευταῖο καιρό νά ἀναμοχλεύσει τά προσχήματα τοῦ διχασμοῦ τοῦ 1916. Μπορεῖτε ἐπίσης νά δεῖτε ὅτι τελευταία μιλᾶνε γιά τόν "Ἑβραῖο Ἐλευθέριο Βενιζέλο". Αὐτό μπορεῖτε νά τό διαβάσετε σέ πολλά "ἑλληνοκεντρικά(;)" περιοδικά.
Ποῦ στηρίζονται αὐτές οἱ ἀναφορές;
Σέ ὁρισμένες ἀόριστες ἀναφορές κάποιου Παπαδάκη. Αὐτός ἦταν συνταγματάρχης τῆς Χωροφυλακῆς καί ἀντιβενιζελικός. Ὁ Παπαδάκης ἔγραψε αὐτά τά πράγματα μέσα στήν δίνη τοῦ ἐθνικοῦ μίσους καί τῆς ἐμφύλιας διαμάχης. Καί πίσω ἀπό τήν ἀναμόχλευση αὐτῆς τῆς ἱστορίας βρίσκεται ἡ Στοά.
Κύριε Φουράκη, μέ ὅλο τό σεβασμό, δέν ξεπερνᾶμε τά ὅρια κάθε λογικῆς ὅταν λέμε πῶς πίσω ἀπ' ὅλες τίς πράξεις αὐτοῦ τοῦ εἴδους βρίσκονται οἱ Στοές;
Μπορεῖ ν' ἀκούγεται τρελό ἀλλά εἶναι πραγματικότητα! Γιά νά γίνω καί πιό συγκεκριμένος, τό κατευθύνει ἕνα ἄτομο! Χρηματοδοτεῖ μέ διαφόρους τρόπους μιά σειρά ὀργανώσεων (οἱ ὁποῖες βρίσκονται στήν καρδιά τῆς Ἀθήνας) καί περιοδικῶν. Αὐτό βέβαια δέν σημαίνει ὅτι τά μέλη αὐτῶν τῶν ὀργανώσεων γνωρίζουν γιά ποιόν δουλεύουν. Δέν μποροῦμε νά τούς ἀποδώσουμε εὐθύνη, ὅπως δέν μποροῦμε νά ἀποδώσουμε εὐθύνη σ' αὐτόν τόν ὑποτιθέμενο συγγραφέα τῆς Βορείου Ἑλλάδος. Αὐτός χρησιμοποιεῖ συνεχῶς κείμενα τά ὁποῖα τοῦ δίδονται ἕτοιμα καί φυσικά... κονομάει!
Εἶναι κακό δηλαδή νά μπορεῖς νά ζεῖς ἀπό τά βιβλία ποῦ ἐκδίδεις; Ἐσεῖς κ. Φουράκη τά δίνετε δωρεάν τά βιβλία σας;
Μᾶλλον παρανοήσατε ὅσα σας εἶπα. Κάθε ἄλλο παρά ἀρνητικό εἶναι το νά μποροῦν οἱ συγγραφεῖς νά ζοῦν ἀπό τά βιβλία τους. Ἀντιθέτως, αὐτό εἶναι εὐκτέον. Ἐγώ θέλω νά θίξω τήν ποιότητα, τήν σκοπιμότητα καί τούς ἰθύνοντες νόες πού βρίσκονται πίσω ἀπό ὁρισμένες ἐκδοτικές προσπάθειες. Μακάρι νά κερδίζεις τό βιός σου ἀπό τά βιβλία σου. Θά λογοδοτεῖς ὅμως πάντοτε στούς ἀναγνῶστες, τήν ἱστορία καί τήν πατρίδα σου. Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά μένα. Ἐπανέρχομαι ὅμως στό θέμα καί λέω πώς αὐτός ὁ κύριος ὀφείλει νά λογοδοτήσει γιά τό περιεχόμενο τῶν βιβλίων του - καί μεταξύ ἄλλων καί γιά τήν ἀναφορά πού ὑπάρχει στό βιβλίο του γιά τόν Πλάτωνα.
Τί ἐννοεῖτε;
Οὐσιαστικά, αὐτή ἀναφορά γιά τόν Πλάτωνα ἀποτελεῖ μιά τεράστια προβοκάτσια εἰς βάρος τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γραμματείας. Ἐπίσης, ἀποτελεῖ προβοκάτσια κι ἕνα μεγάλο μέρος ἀπό τίς δεκάδες τῶν βιβλίων πού ἔχουν βγεῖ περί Ὁμάδος Ε.
Τελικά, μιᾶς καί πατρότητα τῆς εἰσαγωγῆς τῆς Ὁμάδος Ἕ στήν ἑλληνική βιβλιογραφία εἶναι ἀντικείμενο διεκδίκησης ἀρκετῶν συγγραφέων, μπορεῖτε νά μᾶς πεῖτε ποιός ἔκανε τήν πρώτη ἀναφορά;
Ὁ μοναδικός καί ὁ πρῶτος πού μίλησε περί Ὁμάδος Ἕ, εἶμαι ἐγώ! Ἡ ἀναφορά βρίσκεται στό βιβλίο μου μέ τίτλο "Τά Προμηνύματα τῶν Δελφῶν". Ἔκτοτε, ἔγινε πράγματι τῆς μόδας, καί σήμερα, πάμπολλες ἀναφορές γιά τήν Ὁμάδα Ἕ χρησιμοποιοῦνται μέ στόχο τόν ἀποπροσανατολισμό! Σέ ἀρκετά βιβλία (γιά παράδειγμα, στά ἔργα τοῦ Βορειοελλαδίτη συγγραφέα) προσπαθοῦν νά περάσουν τήν ἀντίληψη πώς Ὁμάδα Ἕ εἶναι πανίσχυρη. Πώς, σάν Θεός ἐξ' οὐρανοῦ θά ἔλθει καί θά σώσει τήν Ἑλλάδα, ἐνῶ ποτέ, καί κανείς δέν ἔχει πεῖ κάτι τέτοιο.
Γιά νά ἔλθουμε στό... ψητό, ἐσεῖς ἔχετε ποτέ συναντήσει μέλος ἤ σύνδεσμο τῆς Ὁμάδας Ε;
Πράγματι, ἐγώ συνάντησα -ἤ θέλω νά πιστεύω ὅτι συνάντησα- ἄτομα ἤ ὀντότητες τῆς Ὁμάδας Ε. Αὐτά ἀναφέρονται ἀπό τόν ἐρευνητῆ Νίκο Λίτσα στό βιβλίο πού ἀναφέρθηκε προηγουμένως. Μπορῶ νά σᾶς βεβαιώσω ὅτι ἡ προσπάθεια νά ἀποδοθεῖ ἡ ἀναγέννηση τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί ἡ προστασία τῆς Ἑλλάδας στήν Μασονία, τεκμαίρεται ἀπό τό προαναφερθέν βιβλίο καί ἀπό μιά σειρά ἄρθρα μέ τίτλο "Ἡ Ὁμάδα Ε". Ἐκεῖ, τό ἴδιο πρόσωπο, ὁ ἴδιος ἀστυνομικός, ἔγραψε σέ ἐφημερίδα τῆς Νέας Ὑόρκης, ἄρθρο ὅπου ἀποδίδει τήν δημιουργία τῆς Ὁμάδας Ἕ στόν Σπυρίδωνα Νάγο. Οἱ δραστηριότητες καί τό ἔργο τοῦ Σπυρίδωνα Νάγου συνεχίζονται ἀπό τήν Στοά Προμηθέας. Πρέπει νά γνωρίζεται αὐτή τήν Στοά, ἔχει σάν "γκουρού" ἕνα συγκεκριμένο ἄτομο γιά τό ὁποῖο μιλήσαμε σέ προηγούμενο μέρος τῆς συνέντευξης. Ἀπό ἐκεῖνο τό ἄτομο διοχετεύονται τά κείμενα πού βγαίνουν σέ βιβλία καί περιοδικά.
Κι ἄν ἀποδοθεῖ στήν Μασονία ἡ προσπάθεια ἀναγέννησης τοῦ Ἑλληνισμοῦ τί ἔγινε; Γιατί οἱ ἴδιοι "E", ἄν θεωροῦν πῶς αὐτό τούς θίγει δέν ἀντιδροῦν;
Στίγμα! Μιλᾶμε γιά μιά σφαλιάρα, ἕνα χαστούκι (ἠθικῆς τάξεως πάντοτε) ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος. Ἄν εἶναι δυνατόν νά ἡγεῖται τῆς Ἑλληνικῆς ἀναγεννήσεως, ὁ τεκτονισμός... Ὁποιοσδήποτε ἐχέφρων ἄνθρωπος μπορεῖ νά ἀντιληφθεῖ τό προσβλητικό καί τό ὕποπτον τοῦ πράγματος... Βραχυκυκλώνονται ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι πού πολεμοῦν καί διαφωνοῦν κάθετα μέ τίς ἀρχές τοῦ Τεκτονισμοῦ. Ὅσον ἀφορᾶ στό δεύτερο τμῆμα τῆς ἐρώτησής σας, ἀπαντῶ ὅτι εἶναι ἕνα ζήτημα πού θά τό κρίνουν οἱ ἴδιοι οἱ "Ε". Ἐγώ δέν ἔχω τήν δυνατότητα, οὔτε τίς γνώσεις, οὔτε τό δικαίωμα γιά νά μιλήσω γιά λογαριασμό τους. Ἄλλωστε, ὅπως διευκρινίζω, ἤδη ἀπό τό 1986, καί στά "Προμηνύματα τῶν Δελφῶν", ἐμένα μέ κυνήγησαν οἱ "Ε" καί καλῶς ἔκαναν.
Γιά ποῖο λόγο σας κυνήγησαν;
Εἶπα πράγματα πού δέν ἔπρεπα νά πῶ. Ἔγραψα πράγματα πού δέν ἔπρεπε νά γράψω. Ὄφειλα νά εἶμαι περισσότερο προσεκτικός καί φειδωλός στίς ἀποκαλύψεις μου. Συμπληρώνω τήν ἀπάντησή μου, λέγοντάς σας ὅτι γιά τούς ἴδιους λόγους, ὁ Ἰωάννης Πασσᾶς μου εἶχε δώσει μιά δυνατή σφαλιάρα - κυριολεκτῶ καί δέν ὁμιλῶ μεταφορικά... Ὁ Ἰωάννης Πασσᾶς χειροδίκησε καί τόν εὐγνωμονῶ γι' αὐτό. Μέ συνέτισε.
Εἴπατε προηγουμένως "συνάντησα -ἤ θέλω νά πιστεύω ὅτι συνάντησα- ἄτομα ἤ ὀντότητες τῆς Ὁμάδας Ε". Μπορεῖτε νά μᾶς πεῖτε κάποια πράγματα γι' αὐτή τήν συνάντηση;
Ὄντως τό εἶπα. Ἐπαναλαμβάνω πώς ἔχω τήν ἐντύπωση τῆς συνάντησης μέ ἄτομα ἤ ὀντότητες τῆς Ὁμάδας Ἕ, ἀλλά καμιά βεβαιότητα. Ἔχω συναντήσει ἄτομα μέ τά ὁποῖα συνομιλοῦσα στό τηλέφωνο. Ἐγώ εἶχα κάνει τήν κλήση σέ χώρα τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς. Μετά ἀπό λίγη ὥρα αὐτά τά ἄτομα-ὄντα βρίσκονταν σπίτι μου!
Δέν νομίζετε πῶς αὐτό εἶναι ἐφικτό μέ τήν ἐκτροπή κλήσης;
Τήν ἐποχή πού ἔγινε τό περιστατικό πού σας ἀναφέρω, δέν νομίζω νά ὑπῆρχε δυνατότητα γιά ἐκτροπές κλήσεων. Θά σας πῶ καί κάτι ἄλλο πού τό λέω γιά πρώτη φορά: Κι ἐγώ βρέθηκα σέ χώρα τῆς Ἀφρικῆς, μέσα σέ κλάσματα δευτερολέπτων, δίχως νά καταλάβω πώς πῆγα καί πώς γύρισα. Δέν θέλω νά μιλήσω περαιτέρω περί αὐτοῦ, ἐπειδή κι ἕνας ἄλλος μεγάλος (ἐντός ἤ ἐκτός εἰσαγωγικῶν λέξη μεγάλος) συγγραφέας, ὁ Ἀθανάσιος Στριγᾶς, ἔχει γράψει γιά ἕνα περιστατικό πού ἀφορᾶ σ' ἕνα κέντρο ἐκπαιδεύσεώς των "E" στή Βόρειο Ἀφρική.
Ποιές πηγές ἐπικαλεῖται ὁ κ. Στριγᾶς;
Ἀπόρρητα ἔγγραφα τοῦ ΝΑΤΟ καί τῆς CIA. Ἔγγραφά της CIA ἔχουν περιέλθει καί στήν δική μου κατοχή.
Γιά τόν Ἀθανάσιο Στριγά ποιά εἶναι γνώμη σας;
Τόν Στριγά τόν γνώρισα πρίν κᾶν γράψει τά βιβλία του. Δέν γνωρίζω τί εἴδους ἄνθρωπος εἶναι καί ποιά εἶναι τά κίνητρά του γιά νά γράψει τά βιβλία, ἀλλά μπορῶ νά σᾶς βεβαιώσω ὅτι ἀρκετά ἀπό τά πράγματα πού μου εἶχε πεῖ στήν πρώτη μας συνάντηση, ἔγιναν - ἄν καί τότε ἄν τά ἄκουγε κάποιος τρίτος θά νόμιζε ὅτι ὁ Στριγᾶς λέει ὑπερβολές! Δέν εἶναι ὅμως ὥρα νά τά ἀναλύσουμε ὅλα αὐτά ἤ νά ἀνατρέξουμε στήν ὑπόθεση Σαλιαρέλη.
Γιατί νά μήν ἀνατρέξουμε; Ἀφοῦ ἔγινε ἡ πρώτη ἀναφορά καλό εἶναι νά ἐξηγήσουμε ὅσες περισσότερες λεπτομέρειες μποροῦμε.
Ὁ Σαλιαρέλης εἶχε σχέση μέ τήν Ὁμάδα Ἕ, χωρίς νά ἔχει! Τόν κυνήγησαν ἐξ' ὀνόματος τῆς Ὁμάδας Ἕ, ἐνῶ ὁ ἄνθρωπος δέν εἶχε ἰδέα γιά τήν Ὁμάδα, καί δέν ἦταν μέλος της. Ὁ Στριγᾶς ἀναφέρει ὅτι οἱ Ἀμερικανοί ἀνακάλυψαν κάποτε, σέ περιοχή τῆς Ἀφρικῆς, ἕνα κέντρο ἐκπαίδευσης Ἑλλήνων ὅπου ὑπῆρχαν ἀκόμα καί πυρηνικές βόμβες. Οἱ Ἀμερικανοί ἐντόπισαν αὐτήν τήν τοποθεσία μέ δορυφόρο. Ἔστειλαν ἕνα κλιμάκιό της CIA γιά νά ἐπέμβει, ἀλλά ὅταν ἔφτασαν δέν βρῆκαν τίποτα! Τό μέρος ἦταν ἔρημο καί ἐγκαταλελειμμένο. Αὐτό τό μέρος ἔχει τεράστια σημασία γιά τόν Ἑλληνισμό. Συνδέεται μέ ἀρκετές πτυχές τῆς πρόσφατης ἱστορίας μας.
Γιά μία ἀκόμη φορά θά σᾶς ζητήσω νά γίνετε σαφέστερος.
Συνδέεται μέ τήν ὑπόθεση Ὀτσαλᾶν. Ἔχει ἄμεση σχέση μέ τήν μεταφορά τοῦ Κούρδου ἠγέτη στήν Κένυα, καί μέ τόν σχεδιασμό τῆς παράδοσής του στόν Ἕλληνα ἱερέα. Ὁ ἱερέας θά τόν ὁδηγοῦσε σέ μιά ἀσφαλῆ τοποθεσία, ἑλληνικῆς ἰδιοκτησίας, μέσα στήν ζούγκλα. Μέ λίγα λόγια, ὁ Ὀτσαλᾶν, ἐν ἀγνοίᾳ του, θά λειτουργοῦσε σάν δόλωμα γιά νά ἐπιτευχθοῦν εὐρύτεροι, ἀνθελληνικοί σχεδιασμοί. Ἡ μεθόδευση εἶχε σάν στόχο ν' ἀποκαλυφθοῦν τοποθεσίες, κρησφύγετα καί κινήσεις των "Ε".
Τελικά ἀπό τήν ὑπόθεση Ὀτσαλᾶν ποῖο συμπέρασμα βγάλατε;
Ἄν θά ἤμουν στήν θέση ἑνός Ἕλληνα ὑπουργοῦ ἤ γενικά κρατικού λειτουργοῦ, προκειμένου νά μήν φτάσει ὁ Ὀτσαλᾶν στά χέρια τοῦ ἱερέα, θά τόν παρέδιδα στούς Τούρκους. Δέν θά εἶχα κανένα δισταγμό νά τό κάνω αὐτό γιά νά μήν θέσω ἐν κινδύνῳ ἄλλα, μακράν σημαντικότερα συμφέροντα καί ἰδανικά.
Σάν νά ἀθωώνετε τόν Πάγκαλο καί τούς ἄλλους, μοῦ φαίνεται...
Δέν ξέρω ποιόν ἀθωώνω ἀλλά ἐπιμένω στήν ἄποψή μου. Ἔτσι θά ἀντιδροῦσα ἄν δέν εἶχα ἄλλη ἐπιλογή. Τώρα, εἶναι ἄλλο ζήτημά το πώς πάρθηκε ἀπόφαση γιά νά πάει ὁ Ὀτσαλᾶν στήν Κένυα. Ἐκεῖ βρωμάει τό πράγμα... Ἄν βρισκόμουν ὅμως στήν Κένυα καί ἔβλεπα ὅτι πήγαινε ὁ Ὀτσαλᾶν νά κρυφτεῖ μέ τήν βοήθεια τοῦ ἱερέα, θά δημιουργοῦσα τίς προϋποθέσεις γιά νά παραδοθεῖ στούς Τούρκους. Δέν ἔπρεπε νά τόν πάει ὁ ἱερέας ὅπου σχεδιαζόταν. Οἱ Μυστικές Ὑπηρεσίες τῶν χωρῶν πού ἤθελαν νά πλήξουν τήν Ἑλλάδα γνωρίζουν ὅτι οἱ ἑλληνικές κοινότητες τοῦ ἐξωτερικοῦ κατευθύνονται ἀπό τούς ἱερεῖς. Θά τόν ἀκολουθοῦσαν λοιπόν μέ σκοπό νά ἀνακαλύψουν τό κρησφύγετό των "E" - στό κτῆμα πού ἀναφέρεται καί ὁ Στριγᾶς καί τό ὁποῖο ἀνῆκε στόν Σαλιαρέλη. Γι' αὐτό καί τόν κυνήγησαν τόν ἄνθρωπο. Γιά νά τόν ἐκβιάσουν νά μιλήσει.
Ἀπό πότε εἴχατε ἀντιληφθεῖ ἐσεῖς τό παρασκήνιο τῆς ὑπόθεσης Σαλιαρέλη;
Ἀπό τότε πού ἄρχισαν οἱ διώξεις τοῦ ἀνθρώπου. Μπορεῖ νά σᾶς τό βεβαιώσει καί ὁ ἔγκριτος δημοσιογράφος Γιάννης Δημητριάδης πού τοῦ εἶχα πεῖ τήν ἄποψή μου. Ὁ κ. Δημητριάδης μου εἶχε δώσει μάλιστα καί τό τηλέφωνο ἑνός δικηγόρου τοῦ Σαλιαρέλη τοῦ ὁποίου εἶχα ἐκθέσει τήν ἄποψή μου γιά τίς διώξεις ἐναντίον τοῦ πελάτη του.
Ὁ Σαλιαρέλης ἔγινε γνωστός στό Πανελλήνιο μέσω τῆς ὑπόθεσης Κοσκωτᾶ. Τί γνώμη ἔχετε γι' αὐτή τήν ἱστορία ποῦ σημάδεψε τίς πολιτικές ἐξελίξεις στήν χώρα μας;
Ὅσον ἀφορᾶ στήν ὑπόθεση Κοσκωτά, εἶμαι ὁ πρῶτος πού εἶχε μιλήσει γιά τό σκάνδαλο. Εἶχα στείλει μιά ἐπιστολή στόν Θόδωρο Κατσανέβα (τήν περίοδο πού ἦταν Διοικητής τοῦ ΙΚΑ) ὅπου τόν προειδοποιοῦσα γιά ὅλα ὅσα ἔβλεπα ὅτι θά συνέβαιναν - καί συνέβησαν. Ἄν θέλετε νά τό διασταυρώσετε μπορεῖτε νά ἐρωτήσετε τόν κ. Κατσανέβα. Τώρα ὅμως ἔχω σχεδόν μετανιώσει γι' αὐτήν μου τήν πράξη ἐπειδή ἀποδείχθηκε περίτρανα ὅτι ὁ Κοσκωτᾶς ἦταν τό θύμα τῆς ὑπόθεσης.
Ποιοί ἦταν οἱ θύτες;
Στό τυπικό μέρος, δέν ὑπάρχουν θύτες. Στό οὐσιαστικό, ἡ οἰκογένεια Παπανδρέου. Τά λεφτά πού ὑποτίθεται ὅτι ἔκλεψε μόνος του ὁ Κοσκωτᾶς βρίσκονται στόν Καναδά καί εἶναι ἐπενδεδυμένα στήν Χαλκιδική. Στήν TVX Gold... Ἄς πεῖ ἡ TVX Gold στούς Ἕλληνες ποιά εἶναι μετοχική σύνθεσή της. Ὅταν ἀποκαλυφθεῖ αὐτή φαινομενικά ἁπλή λεπτομέρεια θά συνταραχθεῖ τό Πανελλήνιο. Γι' αὐτό ὅμως ἐπιφυλάσσομαι νά μιλήσω στό μέλλον. Ὅπως καί γιά τήν ὁμάδα τῶν "πεντεψιλιτῶν"...
Μπορεῖτε νά γίνετε σαφέστερος;
Ἐλπίζω καί πιστεύω ὅτι σύντομα θά ἔχω τήν ἐξουσιοδότηση (εἴτε γραπτή εἴτε προφορική) ἀπό τήν ἠγεσία των Ἕ γιά νά πῶ μερικά πράγματα περαιτέρω γιά τήν Ὁμάδα καί γιά νά ἀποκαλύψω τήν ἀλήθεια γιά τήν ὁμάδα τῶν "πεντεψιλιτῶν". Οἱ "πεντεψιλίτες" προσπαθοῦν νά διαβρώσουν καί νά ὑπονομεύσουν ὁτιδήποτε ἔχει σχέση μέ τήν ἀναγέννηση τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Δέν προσπαθοῦν μόνο ν' ἀποδώσουν συνολικά τήν προσπάθεια σέ Μασώνους ἀλλά ἐπίτηδες διαδίδουν διάφορες πληροφορίες πού προκαλοῦν σύγχυση, καί διασπείρουν τήν ἀμφιβολία γιά τήν ὑπόθεσή των "Ε". Ἔτσι ἐλπίζουν οἱ ἐπίβουλοι ὅτι θά ἀκυρώσουν τίς προσπάθειες καί τόν ἀγῶνα πού γίνεται ὑπέρ τῆς πατρίδας. Ἐπόμενο βῆμα θά εἶναι ὁ διχασμός τόν ὁποῖο ἐπιδιώκουν....
ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΩ ΘΕΩ ΔΟΞΑ...
"Πάντα ψηλά στέκει ἡ Κορφή
καί ἄν εἶναι χιονισμένη.
Τόν βράχο δέρνει ἡ θάλασσα
μά πάντα βράχος μένει."

Κρητική μαντινάδα
 
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Ξέρω ποιοί καί γιατί προσπαθοῦν ἀπεγνωσμένα νά μέ ἐξοντώσουν, ὄχι μόνο ἠθικά καί οἰκονομικά ἀλλά καί βιολογικά.
Οἱ φυσικοί αὐτουργοί εἶναι τέσσερα μόνο ἄτομα ἀπό τούς ἀποκαλούμενους πεντεψιλίτες. Ὅμως οὔτε μπόρεσαν οὔτε θά μπορέσουν νά μέ βλάψουν. Οὔτε καί αὐτός ὁ Χάρος δέν μπορεῖ νά μέ βλάψει. Ἐγώ τόν κυνηγῶ καί αὐτός μέ ἀποφεύγει.
Αὐτοί, δηλαδή οἱ 4 πεντεψιλίτες, καί οἱ πίσω ἀπό αὐτούς κρυπτώμενοι ἠγετίσκοι τῆς Μασονίας θά πληρώσουν ἀκριβά, ὄχι γιά τά ὅσα μέ λάσπη καί λύματα ἀπό τό περίσσευμα τούς ἔκαναν καί κάνουν σέ βάρος τοῦ ταπεινοῦ Φουράκη, ἀλλά σέ βάρος τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ.
Ἡ πληρωμή αὐτῶν ἐπέρχεται ταχέως. Εἶναι πλέον ληξιπρόθεσμη. Διᾶ νά τήν ἐπιμηκύνουν ὅμως θά πρέπει νά εὔχονται νά μήν ἐπιτευχθεῖ ἀναχώρησίς μου, δηλαδή ὁ θάνατός μου.
Διότι ἀπό τή στιγμή ὅπου θά πεθάνω καί θά δοθοῦν εἰς τούς Εἰσαγγελεῖς καί τίς ἐφημερίδες μερικά πρῶτα ἔγγραφα γιά ὅλη τήν ἐνσυνείδητη καί ἀσυνείδητη ἀνθελληνική δράση τους δέν θά ἀντιμετωπίσουν μόνο τή δαμόκλειο σπάθη τοῦ Νόμου ἀλλά καί πολλούς σημαντικούς Ἕλληνες Ἀγωνιστές.
Φουράκης Ἰωάννης
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β
Ἀπό τόν Ἰωάννη Φουράκη
Περί τῶν ἀναλυτικῶν λόγων καί τίς αἰτίες, διά τούς ὁποίους καί τίς ὁποῖες, Μασονία καί ἄλλα πρόσωπα ἔχουν κινήσει, καί κινοῦν, ἐναντίον μου σειρά διώξεων καί καταδιώξεων, κυρίως δικαστικῶν.
<<Τίς ἐναντίον μου διώξεις καί καταδιώξεις δέν τίς σχεδιάζει καί δέν τίς κινεῖ μόνο ἡ Μασονία. Αὐτή συμμετέχει πιό ἐνεργά καί πιό φανερά σέ αὐτές, διότι ἀπό τό 1979 ἔχει ἀνοικτούς λογαριασμούς μαζί μου, οἱ ὁποῖοι θά παραμείνουν ἀνοικτοί γιά πολλές ἀκόμα δεκαετίες. Αὐτοί θά συνεχίσουν νά εἶναι ἀνοικτοί καί μετά τήν ἐπικείμενη ἀναχώρησή μου ἀπό τόν "μάταιο τοῦτο κόσμο".
Ὅταν, ὅπως ἐπιδιώκω καί ἐλπίζω, σέ μικρό χρονικό διάστημα, ἐπιτευχθῆ τελικῶς ἀναχώρησή μου, θά ἀρχίσουν πλέον νά ἀνοίγουν, ὁ ἕνας μετά τόν ἄλλο οἱ λογαριασμοί αὐτοί, καί τότε θά κληθοῦν πολλοί γνωστοί καί ἐπώνυμοι Μασόνοι νά πληρώσουν τίς σημαντικές, ἀνεξόφλητες, ἐπιταγές τους.
Διᾶ νά ἐννοήσετε ποιοί εἶναι αὐτοί, οἱ μεταξύ ἐμοῦ καί τῆς Μασονίας ἀνοικτοί λογαριασμοί, Σᾶς δίδω φωτοαντίγραφο τῆς ὕπ΄ Ἀριθ. 629/19-20.11.1980 ἀπόφασης τοῦ Ἐφετείου Κρήτης, δίχως νά Σᾶς δώσω καί τήν σχετική 743/24.4.1982 ἀπόφαση τοῦ Ἀρείου Πάγου, τήν ὁποία πρός τό παρόν ἔχει στά χέρια του ὁ Δικηγόρος μου κ. Φυτράκης.
Ὅταν μελετήσετε τίς ἐναντίον μου μηνύσεις τῆς Μεγάλης Στοᾶς, καί ἐν συνεχείᾳ τίς δυό αὐτές ἀθωωτικές ἀποφάσεις, θά ἀρχίσετε νά ἐννοεῖτε τούς λόγους καί τίς αἰτίες των, καί ἀπό τήν Μασονία, διώξεων καί καταδιώξεών μου.
Διᾶ νά μήν "κάψω" κανένα ἀπό τά ἐφεδρικά στοιχεῖα τῶν σχετικῶν μου ἀρχείων, δηλαδή τῶν ὅπλων τῆς φαρέτρας μου, δέν θά ἀναφερθῶ πρός τό παρόν σέ συγκεκριμένα στοιχεῖα. Κυρίως δέ εἰς τό πώς ἐκμεταλλεύθηκε ἡ Μασονία καί ὁ "Τοῦρκος" - πού ἐμφανίζεται ὡς "Συντονιστής" τῶν ἁπανταχοῦ τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ Πλανήτη "ἑλληνοκεντρικῶν" ὁμάδων καί ὀργανώσεων - τίς πολλαπλές καί πολύμορφες βιολογικές καί ἐπίκτητες ἀδυναμίες τοῦ προαναφερθέντος "κούριερ", γιά νά ξαναποκτήσουν τά ἀρχεῖα πού, μέ τήν δική μου καθοδήγηση, ἐκλάπησαν ἀπό τήν Στοά.
Ὅπως, ὅμως, προανέφερα δέν εἶναι μόνο οἱ Μασόνοι οἱ κινήσαντες, καί κινοῦντες, τίς ἐναντίον μου διώξεις καί καταδιώξεις καί εἰδικότερα τίς δικαστικές. Διᾶ τίς τελευταῖες, οἱ ὁποῖες ὑπερβαίνουν τίς δέκα πέντε, θά πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι: Διᾶ καμμιά ἀπ΄ αὐτές δέν καταδικάσθηκα. Τίς πλεῖστες, οἱ μηνυτές τίς ἀπέσυραν στό ἀκροατήριο, καί διά τίς ὑπόλοιπες ἤ ἀθωώθηκα μέ ἁπαλλακτικά βουλεύματα ἤ κατά τήν δίκη. Σέ μιά, πού καταδικάσθηκα, στό E΄ Ἐφετεῖο Ἀθηνῶν κατά τό 1999, ὁ μηνυτής μου, μέ ἀλλεπάλληλα "δελτία τύπου καί ἀνακοινώσεις" πού ἔστειλε σέ ἑκατοντάδες ἔντυπα καί ἀνθρώπους στήν Ἑλλάδα καί τό ἐξωτερικό, θριαμβολογοῦσε δι΄ αὐτήν, τελικά ἀθωώθηκα. Ὁ ΄Ἄρειος Πάγος τήν ἀναίρεσε καί ἐν συνεχείᾳ, τήν 30η Μαρτίου 2001, τό A΄ Ἐφετεῖο, πού τήν ἐπανεκδίκασε, μέ ἀθώωσε.
Τίς ἐναντίον μου, καί κυρίως κατά τοῦ ἔργου μου, διώξεις καί καταδιώξεις τίς κινοῦν καί οἱ τουρκικές μυστικές ὑπηρεσίες καί οἱ Σιωνιστές. Οἱ πρῶτες καί οἱ δεύτεροι χρησιμοποιοῦν τήν αὐτή πενταμελή ὁμάδα, τήν ἀποκαλουμένη "πεντεψιλίτες", τῆς ὁποίας ἐμφανῆς "Συντονιστῆς" εἶναι κάποιος τυπικᾶ ἕλληνας ὑπήκοος ἀλλά οὐσιαστικά Τοῦρκος καί ταγματάρχης, κατ΄ ἀπονομή, τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ.
Αὐτή ἡ ὁμάδα εἶναι ἐκείνη πού, ἐκτός τῶν διαφόρων μορφῶν διώξεων καί καταδιώξεων ἐναντίον μου, ἔχει ἀναλάβει τήν ἐργολαβική ἐκτόξευση λάσπης στό πρόσωπό μου καί στό ἔργο μου.
Ἐκεῖνοι πού τήν συγκροτοῦν καί κυρίως ὁ, ἀνά τήν Ἑλλάδα καί τόν Πλανήτη περιοδεύων τακτικά, "Συντονιστής των", διά τῆς Γκεμπελικῆς μεθόδου "λέγε, λέγε ψέματα καί κάτι θά μείνει στό τέλος", μεταξύ τῶν ἄλλων λασπολογιῶν καί ψευδῶν διαδίδουν "ἐμπιστευτικᾶ δῆθεν" ὅτι:
Α. "Ὁ Φουράκης εἶναι πράκτορας τῶν Ἑβραίων. Ἔχουμε βιντεοκασέτα καί φωτογραφίες πού τόν δείχνουν νά βγαίνει ἀπό τήν ἰσραηλινή πρεσβεία μέ μιά βαλίτσα δολάρια. Ἔχουμε καί ἄλλη βιντεοκασέτα καί ἄλλες φωτογραφίες ὅταν ὑποδέχεται στό ἀεροδρόμιο ἀξιωματικό τῆς Μοσάντ".
Β. "Ὁ Φουράκης εἶναι ἀλκοολικός καί χαρτοπαίκτης. Χάνει, τακτικά, στά χαρτιά, τεράστια ποσᾶ, πού ἔρχονται μετά Ἑβραῖοι νά πληρώσουν καί ἔτσι τόν ἔχουν πάντα στό χέρι".
Γ. "Ὁ Φουράκης δέν γράφει τίποτα. Αὐτά πού ὑποτίθεται ὅτι γράφει του τά δίδουν ἕτοιμα ἄλλοι, προκειμένου νά βλάψουν τήν Ἑλλάδα καί τόν Ἑλληνισμό".
Αὐτά, καί πολλά ἄλλα, διαδίδουν αὐτοί οἱ "πεντεψιλιστές" καί κυρίως ὁ ἐβραιότουρκος "Συντονιστής των".
Καίτοι ἔχω ὑποστεῖ τεράστια ἠθική καί οἰκονομική ζημία, διότι ἀναμφισβητήτως πολλοί φίλοι μου καί χορηγοί τοῦ ἔργου μου, ὅπως π.χ. ὁ Κώστας Ἀθανασιάδης, ἐκδότης τῆς ἑλληνόφωνης ἐφημερίδας τῆς Ἀμερικῆς "ΚΑΜΠΑΝΑ", πίστευσαν αὐτές τίς συκοφαντίες, δέν ἔχω ἕως τώρα ἀντιδράσει. Δέν ἔχω ἀντιδράσει, ὄχι μόνο διότι αὐτή τή λασπολογία τήν θεωρῶ καί "φυσιολογική" - ἀφοῦ εἶναι γνωστό "πώς πετροβολοῦν τά δένδρα πού καρπίζουν" - ἀλλά καί διότι δέν θά πέσω στήν παγίδα τους νά παρασυρθῶ σέ ἀμυντικό πόλεμο καί νά ὑποχρεωθῶ νά χρησιμοποιήσω τά ἐφεδρικά ἐπιθετικά ὅπλα μου.
Καί αὐτή τήν ὁμάδα, τῶν κατ΄ ἐντολή καί κατ΄ ἐπάγγελμα λασπολόγων θά τήν ἐξουδετερώσω σταδιακά καί σταθερά. Ἡ δέ ὁλοκληρωτική τῆς ἐξουδετέρωση θά ἀρχίσει ἀφοῦ πιαστεῖ "ἐπ' αὐτοφώρω" ὁ "ἰδιότροπος" ὑποσυντονιστής της νά κάνει "πιάτσα".
Γιά τήν ὥρα, ὅμως, δέν θά ἀντιδράσω. Θά περιμένω. Πρέπει νά περιμένω καθώς γνωρίζω πώς δέν εἶναι μακρινός ὁ χρόνος πού διά τοῦ ἀστυνομικοῦ δελτίου θά ἀποκαλυφθῆ καί ἐπισήμως δράση τοῦ ὑποσυντονιστῆ της.
Ἡ ἀποκάλυψις αὐτή θά ἀποκαλύψει τό λόγο πού ὁ Τοῦρκος "Συντονιστής" καί ὁ "γκουρού" ἔχουν κάνει αὐτόν τόν "ἰδιότροπο" πειθήνιο ὄργανό τους, καί ὑπογράφει καί δημοσιεύει παραπληροφορικά, παρασυσκωτιστικά καί παραπλανητικά κείμενα, τά ὁποῖα ἀμέσως καί ἐμμέσως ὑπηρετοῦν τους, σέ βάρος τῆς Ἑλλάδος, τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τῶν ὁμάδων καί ὀργανώσεων ὑπερασπίσεως τῆς πρώτης καί τοῦ δεύτερου, ὑπονομευτικούς, διαβρωτικούς καί κυρίως διχαστικούς στόχους τῶν Τούρκων καί τῶν σιωνιστομασόνων.
Διᾶ νά κλείσουμε, πρός τό παρόν, τά περί τῶν ἐναντίον τοῦ προσώπου μου καί, κατά συνέπεια τοῦ ἔργου μου, λασπολογικῶν ἐπιθέσεων, Σᾶς προκαλῶ καί Σᾶς παρακαλῶ διά τῶν στηλῶν τοῦ περιοδικοῦ Σας, νά προσκαλέσετε ὁποιονδήποτε ἔχει στοιχεῖα ἤ συγκεκριμένες πληροφορίες πού ἀποτελοῦν σκιά ἤ κηλίδα ἤ ἐπιλήψιμη μομφή τοῦ ἀτομικοῦ μου, οἰκογενειακοῦ μου, κοινωνικοῦ μου, ἐθνικοῦ μου κ.λπ. βῖου, ὅπως π.χ. "ἀλκοολικός, χαρτοπαίκτης, ἀπατεώνας, ἐκβιαστής, πράκτορας τῶν ἑβραίων" κ.λπ., νά Σᾶς τίς παραδώσει γιά νά τίς δημοσιεύσετε, φυσικά μέ τήν δική μου παρότρυνσιν καί ἄδεια.
Εἰδικότερα νά προσκαλέσετε καί νά παρακαλέσετε ἐκείνους, ὅπως τούς "πεντεψιλίτες" καί κυρίως τόν "Συντονιστήν των", πού λένε ὅτι ἔχουν τίς προαναφερθεῖσες βιντεοκασέτες καί φωτογραφίες νά Σᾶς τίς στείλουν ἀναλαμβάνοντας τήν ρητή ὑποχρέωση νά τίς δημοσιεύσετε, καί ἐκεῖνοι ἁπλῶς, ἐάν πράγματι τίς ἔχουν, νά ἀποδείξουν ὅτι δέν τίς ἔχουν κατασκευάσει, ὅπως ὁ εἰς ἐξ αὐτῶν καί "γκουρού των" κατασκεύασε τήν περιβόητη φωτογραφία τοῦ Μητσοτάκη μέ τούς Γερμανούς.
Παρά τήν ἐπιθυμητή, καί ἀπό ἐμένα ἐπιδιωκόμενη, ἐπικείμενη ἀναχώρησή μου, ἡ ἀνθελληνική αὐτή ὁμάδα θά ἐξουδετερωθῆ καί δίχως τήν ἄμεση δική μου συμβολῆ. Οἱ φύλακες ἔχουν ἀπόλυτη γνώση. Οἱ Ἀβρώνυχοι βρίσκονται πάντα σέ ἐτοιμότητα. Ἡ τσιμπίδα, καί αὐτῆς ἀκόμη, τῆς πολιτειακῆς δικαιοσύνης περισφίγγει συνεχῶς, τόν "γκουρού", τόν "κούριερ", τόν "Συντονιστή" καί τόν "ὑποσυντονιστή".
Τό πρῶτο ἀπό τά ἀναμενόμενα "μοιραία λάθη" τό ἔκανε ἤδη ὁ "Συντονιστής". Ἀναμένετε στό ἀκουστικό Σας νά ἀκούσετε ποῖο εἶναι αὐτό καί ποιές οἱ δι΄ αὐτοῦ οἱ ἀποκαλύψεις γιά τήν διασύνδεση αὐτῆς τῆς ὁμάδας μέ τήν "17 Νοέμβρη".
Ἡ ἀναμφιβόλως δυσκολονόητη αὐτή ἀναφορά μου, νομίζω πώς εἶναι ἱκανή διά νά ἐννοήσετε τό διατί μου εἶναι ἀδύνατο, ἐπί τοῦ παρόντος, νά ἐπεκταθῶ σέ συγκεκριμένες ἀποκαλύψεις.>>
Φουράκης Ἰωάννης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΡΑΚΗΣ
Η ΠΥΡΑΙΘΕΡΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
(Α' ΜΕΡΟΣ)
Ήδη κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία το συναρπαστικό νέο βιβλίο του Ιωάννη Φουράκη με τον τίτλο Πυραιθέριον Ελλήνων Όραμα, και ο γνωστός συγγραφέας παραχώρησε στα Απαγορευμένο Περιοδικό Strange αυτήν την αποκαλυπτική συνέντευξη που παρουσιάζεται σε δύο μέρη και θα ολοκληρωθεί στο επόμενο τεύχος...

Παντελής Γιαννουλάκης: Μίλησέ μας για το καινούργιο αυτό έργο σου, για το οποίο πολλοί από τους φίλους που το ανέγνωσαν είπαν ότι πρόκειται για ένα νεοελληνικό «θούριο»!
Στο προηγούμενο βιβλίο σου, Ιχνηλάτησις εις τον Λαβύρινθο του Παρελθόντος-Μέλλοντος, είχες σημειώσει πως δεν θα γράψεις άλλο βιβλίο, και μέσα σε δυο χρόνια όχι μόνο έγραψες ένα από τα καλύτερα έργα σου αλλά ανήγγειλες και την έκδοση ενός ακόμη βιβλίου που ο τίτλος του θα είναι Ουράνια Ελλάς...

Ιωάννης Φουράκης: Μετά τη συγγραφή και κυκλοφορία του προηγούμενου βιβλίου μου, είχα περίπου αυτοπεισθεί ότι δεν θα έχω πλέον τις απαιτούμενες βιολογικο - πνευματικές δυνάμεις για να ξαναγράψω. Η προχωρημένη μου ηλικία και κυρίως οι πολλαπλές ταλαιπωρίες και στερήσεις κάθε είδους, με είχαν κουράσει πάρα πολύ. Και την κούρασή μου αυτή, την επέτεινε το γεγονός της αναπόφευκτης ανάγκης που επιβάλλει να πραγματοποιώ -όπως πάντα- εγώ μόνος μου όλη τη διαδικασία που απαιτεί η συγγραφή και η έκδοση ενός βιβλίου, όλη την έρευνα, τη διαλογή και επιλογή, τη σύνταξη και συγγραφή, σελιδοποίηση, φιλμοποίηση, μεταφορά, κ.λ.π., κ.λ.π., για τη δημιουργία και κυκλοφορία κάθε μου έργου. Δεν είχα και δεν έχω την οικονομική δυνατότητα να πληρώσω βοηθό ή συνεργάτες σε όλα αυτά. Όλες μα όλες τις απαιτούμενες έρευνες και μελέτες, και όλες τις σχετικές εκδοτικές διαδικασίες έπρεπε και πρέπει να τις κάνω ολομόναχος. Τις κάνω μόνος μου διότι, όπως και εσύ γνωρίζεις, δεν έχω κανένα μα κανένα ακίνητο ή κινητό περιουσιακό στοιχείο ή άλλο έσοδο, και οι μοναδικοί οικονομικοί μου πόροι είναι εκείνοι που μου αποδίδουν οι πωλήσεις των έργων μου.
Για όλους αυτούς τους λόγους, είχα σχεδόν αυτοπεισθεί να μη ξαναγράψω άλλο βιβλίο. Ένας άλλος επιπρόσθετος λόγος και πολύ σημαντικός για μένα, που ενίσχυε αυτή μου την τάση, ήταν και είναι η ψυχική μου ανάγκη να εξοικονομήσω επιτέλους λίγο χρόνο, για να αναγνώσω -και όχι απλώς να διαβάσω- έστω και μερικά από τα σημαντικά έργα των προγόνων μας.
Βέβαια, έχω διαβάσει δεκάδες φορές όλα τα περισσωθέντα έργα των: Αισχύλου, Ησιόδου, Ομήρου, Πλάτωνος, Αριστοτέλους, Πλουτάρχου, Θουκυδίδου, Αρριανού, Λουκιανού, Ευριπίδη, Σοφοκλή, Ιουλιανού, Ιπποκράτους, και πάρα πολλών άλλων, αλλά δεν τα έχω αναγνώσει. Επομένως. όχι μόνο δεν έχω κατανοήσει αλλά δεν έχω ούτε απλώς εννοήσει τις διδαχές, τις γνώσεις και τα διαχρονικά μηνύματα των σοφών αυτών προγόνων μας...

Π.Γ.: Και τελικά τι σε παρακίνησε να γράψεις το Πυραιθέριον Ελλήνων Όραμα;

Ι.Φ: Oπως είπα, είχα σχεδόν αποφασίσει ότι δεν θα έγραφα άλλο. Επειδή τότε επιθυμούσα και επεδίωκα να αναχωρήσω από τη Χθόνα και να επιστρέψω στο Άστρο από το οποίο, όπως πιστεύω, κατάγομαι. Πρέπει να ομολογήσω και να τονίσω ότι όχι μόνο η ιδέα αλλά και η δύναμη και το κουράγιο για τη συγγραφή του βιβλίου μου, καθώς και το πνεύμα και μήνυμα που διαχέουν οι σελίδες του, ανήκουν στις Ελληνοπούλες και τα Ελληνόπουλα, που συγκροτούν τον «κύκλον της των Ελλήνων Αυτογνωσίας». Αυτές και αυτά μου επέβαλλαν, αιχμαλωτίζοντάς με κυριολεκτικά, την αναστολή της αναχώρησής μου, αλλά και με ανάγκασαν να διατυπώσω και να διακηρύξω με το δικό μου γραπτό λόγο, τη δική τους λατρεία προς την Ελλάδα και το ακατανίκητο όραμα της ανακαίνισής της και της αναγέννησης του Ελληνισμού. Σ' αυτά τα Ελληνόπουλα οφείλεται αφενός η παροχή της δυνατότητας να συνομιλούμε τώρα. και αφετέρου η συγγραφή του νέου έργου μου, ή πιο σωστά του έργου τους, καθώς και της Ουράνιας Ελλάδος που θα ακολουθήσει, όπως έχω αναγγείλει.

Π.Γ.: Ποιο είναι το βασικό μήνυμα του βιβλίου και γιατί το χαρακτηρίζεις «Ε-λλήνων Αυτογνωσία»;

Ι.Φ.: Το βασικό του μήνυμα, όπως εγώ πιστεύω, είναι κυρίως η επιτακτική και αναπόφευκτη πλέον πολυμέτωπη και πολυδιάστατη επίθεση των Ελλήνων και ελλαδιτών εναντίον της λεπροφόρας Δύσης. Θέλω να πιστεύω πως γνωρίζω ότι οι Έλληνες και ο Ελληνισμός - και όχι οι ελλαδίτες και το δυτικότροπο κρατίδιο που ονομάζεται Ελλάδα- είναι προετοιμασμένοι και έτοιμοι να αντιμετωπίσουν αυτήν την επίθεση και όχι μόνο. Η μεταξύ Ανατολής (των Ελλήνων και του Ελληνισμού) και Δύσης τελική σύγκρουση, δεν επέρχεται απλώς αλλά και είναι αναπόφευκτη, επειδή είναι προδιαγραφή της Ειμαρμένης. Το «Ανατολικό Ζήτημα» συνεχίζει να ζητά τη λύση του. Το γιατί επέρχεται η σύγκρουση αυτή, και γιατί είναι αναπόφευκτη, αναφέρεται στις σελίδες του έργου μου αυτού... Ένας από τους λόγους για τους οποίους επιθυμούσα την εσπευσμένη αναχώρηση μου από τον πλανήτη, είναι ότι δεν θα μπορούσα και δεν θα μπορέσω να δω και να ανεχτώ αυτό που ετοιμάζουν οι καταχθόνιοι μισέλληνες, τη μεγάλη και μεθοδευμένη -εάν όχι και ολοκληρωτική και «τελική»- ταπείνωση και αλλοτρίωση της Παν-Γαίας Μητρός Ελλάδας. Δηλαδή αυτό που μεθοδεύουν να γίνει, με τους αποκαλούμενους «Ολυμπιακούς Αγώνες», οι οποίοι, εκτός από τον προγραμματισμένο ευτελισμό των ιδανικών, οραμάτων και πανανθρώπινων αξιών και μηνυμάτων του Ολυμπιακού ιδεώδους και πνεύματος, τα οποία έχουν μετατραπεί σε εμποροπανήγυρη της Κόκα-Κόλα, είναι προγραμματισμένοι να φέρουν εκτεταμένο και πολυδιάστατο μακελειό. Μάλιστα, ένας από τους αντικειμενικούς στόχους αυτού του μακελειού, είναι η παραπέρα και βαθύτερη κοινωνική, οικονομική, πολιτική και στρατιωτική αποδυνάμωση της Ελλάδας, ώστε να αναπτυχθούν οι προϋποθέσεις και οι συνθήκες του γεωγραφικού και δημογραφικού της κατακερματισμού. Πιστεύω ότι, με «αιχμή του δόρατος» αυτούς τους δήθεν Ολυμπιακούς Αγώνες, έχουν σχεδιάσει και μεθοδεύουν αυτό το μακελειό, με σειρά προκαταρκτικών «τρομοκρατικών επιθέσεων» αλλά και με κατασκευασμένες επιδημίες, μία πρόβα των οποίων παρακολουθήσαμε με τον πρόσφατο υποτιθέμενο ιό Κοξάκι.
Όλα αυτά είναι εναλλακτικά σενάρια των παρασκηνιακών υπερδυνάμεων για μακροπρόθεσμη εθνική καταστροφή. Το πρώτο βήμα είναι να οδηγηθεί η Ελλάδα σε ανεπανόρθωτο εθνικό χρέος με τους δανεισμούς για τα ολυμπιακά έργα. να μολυνθεί από κατασκευασμένους ιούς και να χαρακτηριστεί ως βασικό πεδίο δράσης τρομοκρατών με στημένα τρομοκρατικά χτυπήματα, και στόχος τους είναι μία μεγάλη εθνική τραγωδία όπως εκείνη του 1897, με προκατασκευασμένες συνέπειες. Το μεθοδευόμενο γεωγραφικό και δημογραφικό κατακερματισμό της Ελλάδας, μπορεί κανείς να τον διαπιστώσει - και όχι απλά να τον επισημάνει- αν μελετήσει και συνδυάσει, αναλύσει και ερμηνεύσει, τα όσα συμβαίνουν και τα όσα θα συμβούν, μέχρι το 2010, στη Μέση και στην Εγγύς Ανατολή και τον ευρύτερο Καύκασο. Όλα όσα συμβαίνουν και θα συμβούν στις περιοχές αυτές, σε συνδυασμό με αυτά που διαδραματίστηκαν και θα διαδραματιστούν στην Κοιλάδα του Αίμου (στα Βαλκάνια) και στη Μεσόγειο (κυρίως στην ανατολική), έχουν ως έναν από τους αντικειμενικούς τους στόχους την κατασκευή του λεγόμενου «Μακεδονικού Κράτους του Αιγαίου», στο οποίο θα «εγκατασταθούν» και θα κυριαρχήσουν οι Εβραίοι Σεφαραδίμ που εκδιώκονται από την Παλαιστίνη και από το λυόμενο κρατίδιο του Ισραήλ. Το αν θα επιτύχουν να πραγματοποιήσουν αυτά τους τα σχέδια, αναμφίβολα εξαρτάται από τους Έλληνες και τους ελλαδίτες.. Εάν εμείς οι Έλληνες γνωρίζουμε ή και υποψιαζόμαστε αυτά τους τα σχέδια, τότε ίσως έχουμε και τη δύναμη, πνευματική, ψυχική και υλική, αλλά και το ιδιαίτερα όπλα για να ματαιώσουμε τα σχέδια τους και να τα αντιστρέψουμε... Αργότερα, θα συζητήσουμε για αυτούς τους Σεφαραδίμ και για όλα τα σχετικά με αυτούς...

Π.Γ.: Ναι, θα ήθελα στην πορεία αυτής της συνέντευξης να τα συζητήσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες όλα αυτά, για να μπορέσουμε να τα καταλάβουμε κι εμείς. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο: Αν κατάλαβα καλά από τα γραφόμενά σου, πιστεύεις πως έχει αρχίσει να εμφανίζεται μία νέα «πυραιθέρια» ανθρώπινη φυλή;

Ι.Φ.: Ναι! Το πιστεύω. Το πέμπτο "ανθρώπινο γένος» (αυτό που κατά τον Ησίοδο είναι το « σιδηρούν») έχει κλείσει - ή έστω φαίνεται πως έχει κλείσει - τον κύκλο του. Έρχεται το έκτο γένος. Με μόνη διαφορά πως αυτό το νέο γένος δεν έρχεται απλώς, αλλά επανέρχεται... Αυτό είναι, όπως το αναφέρει και ο Ησίοδος, το «χρυσούν», εκείνο των Ημιθέων και των Ηρώων. Εδώ και πάρα πολλούς αιώνες, η ανθρωπότητα έχει κολλήσει σε ένα βιολογικό τέλμα, θα λέγαμε σε ένα στάδιο Νεοτονίας, σε στάδιο νυμφιακό.
Οι θεοί μας εποίησαν για να εξελιχθούμε και να ξεπεράσουμε το στάδιο των βρωτών και θνητών και να ενωθούμε με το λαό μας στα άστρα, και μια ξένη παρέμβαση ανέκοψε και κλείδωσε την εξέλιξή μας, διότι ο κόσμος μας βρίσκεται υπό κατοχή από τις αρνητικές δυνάμεις. Οι προπομποί και ανιχνευτές ενός νέου ανθρώπινου είδους ήταν πάντοτε ανάμεσα μας, αλλά τώρα πλέον, στην εποχή που διανύουμε, τελείται η επιστροφή των θετικών δυνάμεων που εποπτεύουν την εξέλιξη και απελευθέρωση μας, και αυτό είναι που οι αρνητικές δυνάμεις βιάζονται τόσο πολύ για να το ανακόψουν και έχουν αρχίσει να κάνουν όλες αυτές τις έκδηλα εσπευσμένες κινήσεις και την επίσπευση των αιωνόβιων σχεδίων τους. Τα νέα «σπέρματα» έχουν ήδη αρχίσει να μπολιάζουν τη Γη, όπως τότε που τη μπόλιασαν με την πτώση κάποιων μετεωριτών και κομητών και δημιούργησαν τη ζωή στον πλανήτη.
Η «πυραιθέρια» φυλή επιστρέφει και κανείς δεν μπορεί να ανακόψει την προέλαση της. Έχω έντονη την αίσθηση και τη βεβαιότητα, πως στον ευρύτερο γεωσυμπαντικό χωρόχρονο της Γαίας (Αιγαίας) και Αίας, έχουν ήδη κατέλθει 49 Ημίθεοι και Ήρωες και 49 Ημίθεες και Ηρωίδες. Όσο για το πότε και γιατί ήλθαν, αναφέρεται ήδη, έστω και μόνο για τους μυημένους αλλά και τους «ψυλλιασμένους», στις σελίδες του τελευταίου μου έργου με τον τίτλο Πυραιθέριον Ελλήνων Όραμα. Ναι, πιστεύω πως έχει ήδη αρχίσει η εμφάνιση μίας «νέας ανθρώπινης φυλής», ανεξάρτητα από το τι ακριβώς δηλώνουμε και προσδιορίζουμε με την έννοια φυλή. Γι΄ αυτό και είναι καλύτερα να πούμε ότι έρχεται ένα νέο ανθρώπινο Γένος...

Π.Γ.: Κατά τη γνώμη σου, όλα αυτά άραγε υποδεικνύουν έναν κάποιο «αντιστασιακό πυρήνα» στον κόσμο μας, που ζει ήδη ανάμεσά μας; Ποιος θα μπορούσε να είναι ο σκοπός του; Τα μέλη του άραγε γνωρίζουν συνειδητά το ρόλο τους; Πώς λειτουργούν αυτή τη στιγμή και πώς θα λειτουργήσουν στο μέλλον; Τι υποστηρίζεις για όλα αυτά;

Ι.Φ.: Αν όντως ισχύουν όλα αυτά, τότε δεν θα έπρεπε να συζητάμε πολύ γι' αυτά. Ό,τι γνωρίζω ή συμπεραίνω, το έχω γράψει στο βιβλίο μου. Το μόνο που μπορώ να πω με βεβαιότητα αυτήν τη στιγμή είναι απλά αυτό: Υπάρχει και δρα αυτό που ονομάζεις «αντιστασιακός πυρήνας». Ζουν ανάμεσα μας. Επίσης, υπάρχει και λειτουργεί ένα απόκρυφο συντονιστικό όργανο Ελλήνων,
Χριστιανών και θετικών Ισλαμιστών. Διαδραματίζεται η ένωση και λειτουργία ενός νέου απόκρυφου ιερατείου, που σχηματίζεται από τους Έλ-ληνες και τις δυνάμεις των απροσδιόριστων Έψιλον, των Ορθοδόξων και των Σούφι. Διαισθάνομαι πως η δράση του θα προετοιμάσει το έδαφος για αυτόν τον «αντιστασιακό πυρήνα» των προπομπών ενός νέου ανθρώπινου Γένους, σε όλα τα επίπεδα, θα μας δοθεί αργότερα η ευκαιρία να συζητήσουμε για όλα αυτά...

Π.Γ.: Μάλιστα... Τότε, πες μας, τι είναι όλη αυτή η ιστορία για τις κοσμικές ακτινοβολίες από το διάστημα, οι οποίες «μεταλλάσσουν» το ανθρώπινο DΝΑ, κ.λ.π. ; Επίσης, γιατί θεωρείς ότι αυτές εστιάζονται στον ελληνικό χώρο; Ποια είναι τα νεότερα συμπεράσματά σου για όλα αυτά;

Ι.Φ.: Οι «κοσμικές ακτινοβολίες» δεν είναι μία κάποια ιστορία. Είναι ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός, μόνο που δεν είναι ούτε ακτινοβολίες ούτε κοσμικές. Επειδή, νομίζω, ότι δεν μιλάς για τις κοσμικές ακτινοβολίες» όπως π.χ. τις υπεριώδεις, αλλά για κάποιες «άλλες». οι οποίες όπως επεσήμανες, «μεταλλάσσουν το ανθρώπινο DΝΑ». Δεν είναι θερμοηλεκτρικές ηλιακές ακτινοβολίες. Δεν είναι θερμοηλεκτρικά ή θερμομαγνητικά μικροσωματίδια, τα οποία εκπορεύονται από τον ήλιο μας, δηλαδή από τις υδρογονικές εκρήξεις του. Δεν είναι ούτε κοσμικές, διότι δεν προέρχονται ούτε από τον ήλιο μας ούτε από κάποιον άλλον ήλιο του «κόσμου» (δηλαδή του ουράνιου αστρικού θόλου, το κόσμημα του ουρανού), δηλαδή των άστρων και των αστρικών συγκροτημάτων που βλέπουμε. Όταν λες «κοσμικές ακτινοβολίες από το διάστημα», είναι μάλλον σαφές πως δεν εννοείς το ηλιακό μας σύστημα αλλά όλες τις πολλές χιλιάδες ηλιακά συστήματα, τα οποία συνθέτουν και συγκροτούν τον «κόσμο», τον ορατό ουράνιο θόλο. Οι «ακτινοβολίες» αυτές, όπως εμείς τις ονομάζουμε, δεν εκπορεύονται ούτε από το «διάστημα», δηλαδή το δικό μας γαλαξία, ούτε και από το συμβατό υλικό Σύμπαν, (εκείνο που συγκροτείται από τους ορατούς δώδεκα γαλαξίες), αλλά από Σύμπαν αντι-ύλης, ή από το αποκαλούμενο «παράλληλο Σύμπαν» ή αντι-Σύμπαν. Από τον Αντίκοσμο. Δεν είναι σμήνη θερμοηλεκτρικών (με μάζα) σωματιδίων, πρωτονίων, φωτονίων, ηλεκτρονίων, κ.λ.π., ούτε εκπορεύονται από το ορατό υλικό Σύμπαν, και δεν διαχέονται πάνω σε όλον τον πλανήτη μας. Οι «ακτινοβολίες» αυτές είναι άυλα, δηλαδή άμαζα, ψυχροχημικά μεσόνια, ή νετρίνα, τα οποία εκπορεύονται από το πνευματικό Σύμπαν (και όσο για το ποιο ή τι είναι αυτό, έχω καταθέσει κάποιες σηματοδοτικές σημειώσεις στο βιβλίο μου Ιχνηλάτησις εις τον Λαβύρινθο του Παρελθόντος - Μέλλοντος), και διαμέσω συγκεκριμένων διαύλων φτάνουν και διαχέονται μόνο στο βόρειο ημισφαίριο του πλανήτη μας, και περισσότερο στην ανατολική λεκάνη της Μεσογείου, με κύρια εστίασή τους το Αιγαίο. Το γιατί "εστιάζονται στον ελληνικό χώρο» όπως λες, άρα κάτι θα ξέρεις γι' αυτό, είναι ένα ζήτημα που εγώ δεν το ξέρω, αλλά και να το ήξερα δεν θα μιλούσα ποτέ γι' αυτό, και ειδικότερα αυτήν την περίοδο...

Π.Γ.: Όλα αυτά, έχουν άραγε κάποια σχέση με τα πειράματα που γίνονται στην Πύλο;

Ι.Φ.: Α, αυτό είναι ένα ερώτημα που πάρα πολλοί άνθρωποι θα ήθελαν να κατέχουν την απάντησή του. Νομίζω πως ο πιο σωστός τρόπος για να προσεγγίσουμε ένα ενδιαφέρον ερώτημα είναι να του επιτεθούμε με ακόμη περισσότερες ερωτήσεις. Ας επιχειρήσω κάποιες απ' αυτές: Μπορούν οι αρμόδιοι να απαντήσουν τι ακριβώς είναι και από πού προέρχονται τα «νετρίνα» που προσπαθούν να συλλάβουν στην Πύλο, ξοδεύοντας δεκάδες δισεκατομμύρια δραχμές για το μεγαλύτερο και τελειότερο υποθαλάσσιο αστεροσκοπείο του πλανήτη μας ; Ποιες συγκεκριμένες χώρες, ή ποια ιδρύματα και τράπεζες χρηματοδοτούν το «Πρόγραμμα Νέστωρ»; (και ποιος ήταν ο Νέστωρ;) και είναι οι ίδιες που χρηματοδοτούν το αντίστοιχο πρόγραμμα της Χαβάης; Γιατί ο υπεύθυνος-διάσημος πλέον Έλληνας καθηγητής της αστροφυσικής - των πειραμάτων στην Πύλο, είναι έξι μήνες στη Χαβάη και έξι μήνες στην Πύλο; Αν απαντηθούν αυτά τα δημοσιογραφικά ερωτήματα από τον αρμόδιο επικεφαλής επιστήμονα, τότε ίσως θα μπορέσω κι εγώ να αποκαλύψω ένα μέρος των στοιχείων που προς το παρόν γνωρίζω. (Όσο για το ποια περίπου είναι αυτά τα «νετρίνα» που εστιάζονται στο Αιγαίο, ο συνεπής αναγνώστης μου μπορεί να το επισημάνει στο τέταρτο κεφάλαιο του τελευταίου μου βιβλίου). Για ρωτήστε και τον ερευνητή ωκεανολγο, τον κ. Άγγελο Αριβάνη, τι ξέρει για όλα τα παραπάνω; Εσείς που έχετε επαφές μαζί του, πρέπει να το διερευνήσετε, θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να τα συζητήσουμε μαζί του όλα αυτά...

Π.Γ: Ναι, θα το προσπαθήσουμε αυτό, με τον τρόπο του έχει αναφερθεί και ο κ. Αριβάνης στο ζήτημα. Αλλά, τι συμβαίνει με την Πύλο αυτή τη στιγμή; Σε μια παλαιότερη συνέντευξή μας, ήσουν ο πρώτος που μίλησες για το παράξενο αυτό ζήτημα σχετικά με την Πύλο, κι έφτασαν τελικά έπειτα από χρόνια να αναφέρονται σ' αυτό οι τηλεοπτικές ειδήσεις, κάποιες εφημερίδες, κ.λ.π. Τώρα μιλούν επιτέλους κάπως ανοιχτά για το θέμα…

Ι.Φ.: Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί απέτυχαν μέχρι τώρα, έχουν αποτύχει να ποντίσουν το αστεροσκοπείο. Μας λένε ότι τα νετρίνο δεν είναι σωματίδια φορτισμένα, μάλιστα, οι υπεύθυνοι επιστήμονες δήλωσαν σε συνέντευξη τους ότι πρόκειται για στοιχεία από άλλα σύμπαντα. Και τα ίδια λένε άλλοι και για τα έργα στην Αργεντινή, για τα οποία θα συζητήσουμε παρακάτω, όπου θέλουν να παρακολουθήσουν συμβάντα από άλλες διαστάσεις. Το εργαστήριο στην Ιαπωνία καταστράφηκε μυστηριωδώς, πήρε φωτιά όπως λένε, ένα αντίστοιχο εργαστήριο όπως αυτό της Πύλου, με μία τεχνητή λίμνη που υπάρχει εκεί...
Λοιπόν, κατά τη γνώμη μου και όχι μόνο, τα νετρίνο μπορούμε να τα ονομάσουμε Μεσόνια. Είναι τα Μεσόνια, που είναι μεταξύ των φωτονίων και των πρωτονίων, ας πούμε σε μία ενδιάμεση κλίμακα, τα οποία τώρα έχουν αρχίσει να τα ανακαλύπτουν. Όλα αυτά έχουν σχέση με την περιβόητη «Σκοτεινή Ύλη, του Σύμπαντος», που τώρα τελευταία διαρρέουν περίεργες ανακαλύψεις περί αυτής. Αυτή η Σκοτεινή Ύλη, σχετίζεται με αυτό που εγώ ονομάζω Παράλληλο Σύμπαν ή Αντι-Σύμπαν, το οποίο θεωρώ ότι είναι το «Πνευματικό Σύμπαν», το μη-υλικό Σύμπαν- ενώ το δικό μας Σύμπαν είναι υλικό. Εκτός των άλλων, επιμένω ότι αυτό σχετίζεται και με την Αργοναυτική Εκστρατεία, η οποία αναφέρεται σε ταξίδι μη-γήινο, και έχει να κάνει με «αντικατοπτρισμούς» των αστρικών σημείων και άστρων που διακρίνονται από εδώ. Η Αργοναυτική Εκστρατεία έγινε για να φέρουν το «Χρυσόμαλλο Δέρας» (ψάξτε τι είναι η Νεφέλη, τι είναι ο Αδάμας, ο πατέρας του Φρίξου και της Έλλης, ψάξτε για τους γάμους θνητών και θεών και τις τεκνοποιήσεις τους). Η Αργοναυτική Εκστρατεία γίνεται στο Αντι-Σύμπαν, και ο πλανήτης μας βρίσκεται στο σημείο εκείνο του γαλαξία μας όπου εφάπτεται το Σύμπαν μας με το Αντι-Σύμπαν. Γι' αυτό και ο πλανήτης μας αποτελεί και λειτουργεί ως ένα ιδιόμορφο «Κέντρο Διερχομένων»... Έχω αναπτύξει τη θεωρία στο βιβλίο μου, ότι ο πλανήτης μας είναι χώρος εξορίας και τιμωρίας. Υποστηρίζω ότι τα όντα που βρίσκονται εδώ, τα ανθρώπινα και όλα τα άλλα, προέρχονται από διαφορετικούς αστρικούς χώρους, αν θέλετε, από άλλους πλανήτες με διαφορετικές φωτοχημικές ενώσεις, γι' αυτό και έχουμε όλες αυτές τις διαφορές στη σκέψη, στη ζωή, στο φαινότυπό μας και στο DNA μας. Είμαστε εξορισμένοι εδώ. Είμαστε σε ένα Κέντρο Διερχομένων. Κι έτσι αρχίζει το μεγάλο θέμα των «Πυλών», αλλά θέλουμε μήνες για να συζητήσουμε σωστά για όλα αυτά, κι η ανθρώπινη αντοχή δεν επαρκεί...
Τέλος πάντων, στην Πύλο αναζητούν να φαλκιδεύσουν τα νετρίνα, τα οποία εγώ θεωρώ ως Μεσόνια, το οποία δίνουν τη δυνατότητα σε κάποια όντα που είναι εδώ αλλά που προέρχονται από συγκεκριμένα αστρικά συστήματα, να είναι -ας το πούμε έτσι- η πνευματική τους τροφή ή η ενίσχυση της πνευματικής τους ανάπτυξης. Υπάρχουν «άνθρωποι» που, μέσω συγκεκριμένων εστιών, τρέφονται ενεργειακά και πνευματικά με αυτές τις εκπομπές από αλλού...

Π.Γ.: Ο κ. Αριβάνης παλαιότερα είχε αναφερθεί σε «πύλες» που υπάρχουν στο Αιγαίο. Εσύ τι λες γι' αυτό;

Ι.Φ.: Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα, για το οποίο απαιτούνται πιο ειδικοί από εμένα για να μπορεί να συζητηθεί ικανοποιητικά. Μπορώ όμως να το σχολιάσω με κάποιες πληροφορίες που οι έχοντες γνώση μπορούν να συνδέσουν και να αναλύσουν. Με όλη εκείνη τη φασαρία που έγινε σχετικά πρόσφατα, ότι υπάρχει ένα βυθισμένο πλοίο με θησαυρούς των Εβραίων, έξω από την Καλαμάτα, και ψάχνανε να το βρούνε, στην πραγματικότητα ψάχνανε να βρούνε έναν αγωγό, μία πύλη, ένα υποθαλάσσιο τούνελ, που από την περιοχή του κόλπου της Καλαμάτας φτάνει στην Πύλο. Ναι, ίσως υπάρχουν αυτές οι «πύλες», και αν υπάρχουν, θα είναι κόμβοι που συνδυάζουν υποχθόνιες, υποθαλάσσιες, αιθέριες, επικοινωνιακές, ενεργειακές και γεωμαγνητικές γραμμές. Είναι βέβαιο, και μπορώ να πω ότι έχω ιδίαν αντίληψη, ότι από τη νήσο Γαυδοπούλα δίπλα στη Γαύδο, ξεκινά ένα τεχνητό τούνελ και βγαίνει στην Κυρήνη της Λιβύης. Το τούνελ αυτό έχει διάμετρο 15 μέτρα, αυτό θέλουνε να χρησιμοποιήσουνε κάποιοι για διαφόρους λόγους και είναι γνωστές οι αντιδράσεις που έχουν προκληθεί, και είναι υποθαλάσσιο. Από την ίδια ευρύτερη περιοχή περνάνε τα καλώδια των οπτικών ινών που συνδέουν το δυτικό κόσμο με τον ανατολικό. Είναι τεράστια υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών με τα οποία συνδέονται τηλεπικοινωνιακά τα κράτη μεταξύ τους, όπως π.χ. το Ιντερνετ. Τη μεγάλη εργολαβία των βυθίσεων των καλωδίων αυτών την έχει πάρει η FIAT, γνωρίζω τον άνθρωπο που είναι ο υπερ-εργολάβος αυτών των έργων για την Ελλάδα, ο οποίος είναι και ο εφευρέτης του εκσκαφέα βαθυσκάφους που χρησιμοποιείται γι' αυτές τις δουλειές, ένα ρομπότ που το κατευθύνει με κομπιούτερ. Αυτές οι γραμμές οπτικών ινών, κατασκευάζονται υποθαλάσσια για να ακολουθούν τις ενεργειακές γραμμές του γήινου ενεργειακού πεδίου.
Οι εξελιγμένες οπτικές ίνες, όπως αναφέρω στο βιβλίο μου, ξεκίνησαν από μια δική μου ιδέα σχετικά με κάποια μυστικά της Πεντέλης. Οπτικές ίνες φτιάχνανε εδώ και χρόνια, όμως χρησιμοποιούσαν κάποιες πλαστικές συνθέσεις που δεν ήταν και τόσο επιτυχημένες, αλλά τώρα σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούν τη λατύπη της Πεντέλης για τις οπτικές ίνες. Η λατύπη των μαρμάρων, είναι τα υπόλοιπα, η σκόνη, των μαρμάρων από τα λατομεία, που τα πήρε τώρα ο εργολάβος Σαραντόπουλος (ο οποίος αγόρασε πρόσφατα την Απογευματινή), αυτός έκανε τις εξορύξεις όλες, τις φορτώσανε και πήρανε χιλιάδες τόνους, όλη αυτή η φασαρία που γινότανε για την Πεντέλη κατά καιρούς, για τα φοβερά τούνελ που είχανε ανοίξει, έγινε για να πάρουν την ιδιαίτερη αυτή λατύπη και να τη χρησιμοποιήσουν για την κατασκευή των νέων οπτικών ινών. Κι εμείς λέγαμε τότε, και είχαμε κάνει λάθος, ότι τη λατύπη της Πεντέλης την παίρνανε οι Εβραίοι για την ανακατασκευή του Ναού του Σολομώντος, αυτή ήταν η πρώτη μας εντύπωση, όμως αποδείχθηκε ότι αυτό ήταν λάθος, όπως επίσης και με τα κινητά τηλέφωνα, τέλος πάντων...
Εκεί τώρα, στη Γαυδοπούλα, θα πρέπει να ανατρέξεις τουλάχιστον στην Οδύσσεια του Ομήρου, διότι η Γαυδοπούλα ήταν το Νησί της Καλυψούς, να ψάξεις τι ήταν η Καλυψώ, τι αντιμετώπισε εκεί πέρα ο Οδυσσέας, και θα βρεις ένα πλήθος παράξενων πληροφοριών στη συνέχεια, όταν θα κάνεις αναλύσεις των ιδιοτήτων και δυνατοτήτων της Καλυψούς, και στις αρχαίες περιγραφές θα βρεις εκεί πληροφορίες για τα "Πλοία των Φαιάκων», που κινούνται μόνο με το λόγο, δεν έχουν καπετάνιο, δεν έχουν πηδάλιο, και σε μεταφέρουν σε όποιο σημείο θέλεις, αρκεί να «πεις» στο πλοίο πού θέλεις να πας. Και ερχόμαστε μετά στα σημερινά αυτόματα πλοία και αεροπλάνα, στους αυτοματοποιημένους δορυφόρους με τους οποίους επικοινωνεί λεκτικά το προσωπικό εδάφους, κ.λ.π…
Η θεωρία μου είναι πως ένα σημαντικό μυστικό κρύβεται στον Τσούτσουρο της νότιας Κρήτης, όπου έχετε πάει κι εσείς να εξερευνήσετε το μέρος, λοιπόν, εκεί έγινε το μεγάλο παιχνίδι, εκεί βρήκανε τα πιο απίστευτα πράγματα, κι εκεί -έχω βρει όλες τις σχετικές αρχαίες αναφορές- ήταν οι Άρπυιες, οι οποίες «εχάθησαν στα δάση της Κρήτης» και εξαφανίστηκαν, πρέπει να βρεις ποιες ήταν οι Άρπυιες, τι περιγράφεται γι' αυτές, ότι τρώγανε το φαγητό του τυφλού Φινέα, το μάτι του Φινέα, κ.λ.π., κ.λ.π. Εσείς έχετε πάει στον Τσούτσουρο και ξέρετε, όπως σας είχα πει, ότι η περιοχή φυλάσσεται από στρατό χωρίς διακριτικά και αναγνωριστικά εθνόσημα...

Π.Γ.: Νωρίτερα έλεγες ότι θα μας πεις για κάποια έργα στην Αργεντινή, όπου γίνονται για να παρακολουθήσουν συμβάντα από άλλες διαστάσεις...

Ι.Φ.: Πριν μερικά χρόνια, στην Αργεντινή, στήθηκε το μεγαλύτερο αστεροσκοπείο του κόσμου, το οποίο αποτελείται από τεράστιες μεταλλικές πλάκες, σε μια έκταση χιλιάδων στρεμμάτων, ένας παράλογος αριθμός, το οποίο είναι ένα τεράστιο αυτί πάνω στην επιφάνεια του πλανήτη, που ο σκοπός του είναι να εντοπίσει τη δημιουργία Μαύρων Τρυπών, στη στρατόσφαιρα και στην ατμόσφαιρα του πλανήτη μας, από την κάθοδο των κοσμικών ακτινών που συγκρούονται με τα νετρίνα, κ.λ.π., κι ο σκοπός τους υποτίθεται ότι είναι για να δουν κατά πόσο οι κοσμικές ακτινοβολίες επηρεάζουν καθοριστικά τον πλανήτη, ένας εντοπισμός ακτινών που έρχονται εδώ από πολύ μακριά. Είπαν όμως, ότι για να δουλέψει αυτό το «αυτί» χρειάζεται ένα παρόμοιο αντιδιαμετρικό αστεροσκοπείο που βρίσκεται στην άλλη πλευρά του πλανήτη, στους αντίποδες της Αργεντινής. Όσο και αν ψάξεις όμως, π.χ. στο Ιντερνετ, δεν θα βρεις να αναφέρεται πουθενά η ακριβής τοποθεσία αυτού του άλλου «τηλεσκοπίου», παρ' όλο που αναφέρονται στην ύπαρξη του. Σας ανακοινώνω ότι αυτό βρίσκεται στην Ινδονησία, όπου και εργάζονταν πριν οι άνθρωποι που κάνουν τώρα τις βυθίσεις των οπτικών ινών στη Μεσόγειο.

Π.Γ.: Σε μια προσωπική συζήτησή μας, είχες αναφερθεί στον Αλντεμπαράν. Μίλησε μας γι' αυτό...

Ι.Φ.: Ο Αλντεμπαράν, το άστρο αυτό, είναι ο Λαμπαδίας, ονομάζεται και έτσι. Αν ψάξετε τη χριστιανική μυθολογία, θα δείτε ότι ο Λαμπαδίας είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Και αν ψάξετε περί Λαμπαδία και Μιχαήλ, θα βρείτε ότι υποτίθεται πως εστιάζεται ως ουράνιο σώμα αόρατο ή ως «νέφος», μόνο στο Αιγαίο Πέλαγος, πάνω από το Αιγαίο. Εγώ, επιπλέον, πιστεύω ότι στο Αιγαίο εστιάζονται ειδικές αστροφυσικές και χημικές ενώσεις, και δημιουργούν μία παγκόσμια ιδιαιτερότητα στο συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο.
Η Δήλος, η «φανερωμένη», και τα νησιά που επιπλέουν στο Αιγαίο, είναι τοποθεσίες πολύ ιδιαίτερες... Πάντα υποστήριζα ότι τα νησιά των Κυκλάδων δεν είναι γήινα τμήματα άλλα είναι μετεωρίτες που έχουν πέσει στο Αιγαίο, είναι ξένα σώματα στον πλανήτη μας. Έχω εντοπίσει αναφορές σε εκατοντάδες αρχαία κείμενα, αλλά και σε χριστιανικά, που υποδεικνύουν ότι οι άνθρωποι, μετά από αυτό που λέμε Αρμαγεδδώνα ή παγκόσμια καταστροφή, μόνο όσοι φτάσουν στα νησιά των Κυκλάδων θα σωθούν, διότι δεν μπορούν να βυθιστούν. Έχω όλες τις πηγές και είναι στη διάθεσή σας...
Δεν είναι τυχαίο που ο Λαμπαδίας πάντα εμφανίζεται λαμπρός πάνω από το Αιγαίο κατά την περίοδο του Πάσχα, και γι' αυτό έλεγα πάντοτε ότι δεν πρέπει να λέμε τη γιορτή αυτή «Πάσχα» αλλά πρέπει να τη λέμε «Λαμπρή». Ο ανήσυχος αναγνώστης πρέπει να ψάξει τι εννοούμε όταν λέμε «λαμπάδα» και γιατί γίνεται η λαμπαδηφορία την Λαμπρή, τι είναι το «Δεύτε Λάβετε Φως», κ.λ.π., κ.λ.π. Και να σας θυμίσω τη μεγάλη σύνοδο των πλανητών που συνέπεσε με την Ανάσταση φέτος, για την οποία δεν αναφέρθηκε σχεδόν τίποτε στα μέσα ενημέρωσης...

Π.Γ.: Ποια είναι η προσωπική σου σχέση με το Αιγαίο;

Ι.Φ.: Για μένα είναι χώρος κάθαρσης. Το ξέρω αυτό και από προσωπική πείρα. Από τον καιρό που πείστηκα για κάποια πράγματα, μετά από ό,τι είδα και αντιμετώπισα στον Όλυμπο, μπήκε μέσα μου η πεποίθηση, φαινομενικά παράλογη, ότι για να επισκεφτείς ιερούς τόπους πρέπει πρώτα να πας στο Αιγαίο να καθαρθείς. Εγώ μόνο πάρα πολύ σπάνια κάνω μπάνιο στη θάλασσα, τα τελευταία δέκα χρόνια είχα κολυμπήσει στη θάλασσα μόνο μία φορά. Και πήγα σχετικά πρόσφατα στην Κάλυμνο, και έκανα δέκα μπάνια, και ένιωσα τελείως εξαγνισμένος, ανανεωμένος, τελείως καθαρός ψυχικά και πνευματικά. Και θυμάσαι που σου έλεγα ότι δεν πάω στο Άγιο Όρος γιατί δεν νιώθω καθαρός. Για να επισκεφτείς ιερούς τόπους, είτε ο Όλυμπος είναι αυτός είτε το Άγιο Όρος, πρέπει να καθαρθείς πρώτα, αλλιώς είσαι ξένο σώμα...
Κι έτσι πήγα στο Άγιο Όρος και βρήκα εκείνο το σύμβολο που λέγαμε...

Π.Γ.: Θέλεις να μας διηγηθείς την ιστορία της πρόσφατης επίσκεψής σου στο Άγιο Όρος και τις έρευνες που έκανες εκεί;...

Ι.Φ.: Ναι, ευχαρίστως, αν και είναι παράξενα πράγματα αυτά για τους καθημερινούς ανθρώπους... Λοιπόν, πάμε στον Όλυμπο με κάποιους φίλους. Πάμε στα Πριόνια, βλέπουμε τον Ενιπέα εκεί που είναι η λιμνούλα. Εκεί μου λένε: «εδώ από κάτω είναι ένα μοναστήρι, η μονή του Αγίου Διονυσίου, έλα να πάμε». Πρόκειται για ένα μικρό κατεστραμμένο μοναστήρι, που το γκρεμίσανε οι Γερμανοί, όπου μένει τον περισσότερο καιρό ένας καλόγερος μοναχός του. Εγώ αρνήθηκα, έτσι, δογματικά. Λοιπόν, εκεί στα Πριόνια, στέκουμε πάνω στην ξύλινη γεφυρούλα, και παρατηρούμε τα νερά. Εκεί αφοσιώνομαι για λίγη ώρα, και ανεξήγητα μου έρχεται η παρόρμηση να απαγγείλω μέσα μου τον Ύμνο προς τον Δία του Καλλίμαχου του Αλεξανδρινού.
Λέω από μνήμης μερικούς στίχους του ύμνου, και καθώς στέκω εκεί, από πάνω μου στον ουρανό αρχίζει να εμφανίζεται ένα σύννεφο. Δεν δίνω σημασία, προχωράμε λίγο παρακάτω και ξαφνικά μου λένε οι άλλοι έκπληκτοι «κοίτα στον ουρανό εκείνο το σύννεφο»! Κοιτώ και βλέπω το σύννεφο να έχει σχηματίσει στον ουρανό ένα τεράστιο Έψιλον (Ε) από πάνω μας! Το φαντάζεσαι; Ένα τέλεια σχηματισμένο Έψιλον! Οι φίλοι μου πρόλαβαν και του έβγαλαν αρκετές φωτογραφίες, τις οποίες και σου τις έχω δείξει, και νομίζω πως πρέπει κάποια στιγμή να τις δημοσιεύσουμε, έτσι, ως παράξενο φαινόμενο. Μέχρι να μπούμε στο αυτοκίνητο μας, δεν υπήρχε τίποτε, είχε εξαφανιστεί... Καθώς επιστρέφουμε, μου ξαναλένε να πάμε στο μοναστήρι και στον καλόγερο, αλλά εγώ πάλι αρνήθηκα. Τέλος πάντων, κοιμόμαστε στην Κατερίνη, και μετά, την άλλη μέρα, επιστρέφουμε με το αυτοκίνητο στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού στην εθνική οδό, μου έρχεται ένας εσωτερικός καταιγισμός επιπλήξεων και κατηγοριών γιατί αρνήθηκα να πάω στο μοναστήρι. Προσπαθώ να αποφύγω τις σκέψεις και επιπλήξεις, που ήταν σαν να μην ήταν δικές μου, βάζω μουσική, κάνουμε καλαμπούρι, τίποτε, εγώ εκεί, σκέφτομαι συνέχεια αυτό. Αργότερα, στο σπίτι στην Αθήνα, συνεχίζεται αυτή η εσωτερική αναταραχή, ανεξήγητα, για μέρες και μέρες, σε σημείο που μου γίνεται αβάσταχτη. Έτσι, λέω στον γιο μου τον Τάλω, θέλω να πάμε μέχρι την Κατερίνη, μη ρωτάς γιατί, να οδηγήσουμε να πάμε. Ο Τάλως δέχεται, ξεκινάμε και πάμε, παίρνουμε και τους φίλους μας από την Κατερίνη, και φτάνουμε ξανά στον Όλυμπο. Φτάνουμε στο μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου.
Βλέπω ένα μοναστηράκι κατεστραμμένο, την εκκλησία του την έφτιαχνε η αρχαιολογική υπηρεσία, ανάβουμε ένα κερί, και συναντάμε εκεί τον καλόγερο εκείνο, ο οποίος είναι ο μοναδικός που μένει εκεί, αλλά όχι όλο το χρόνο. Μας κερνάει ο καλόγερος έναν καφέ, ο οποίος με εμπνέει πολύ ως φυσιογνωμία. Λοιπόν, καθόμαστε λίγο εκεί, συζητάμε κάποια πράγματα, κι έπειτα φεύγουμε, επιστρέφουμε στην Αθήνα. Η πρώτη θετική για μένα έκβαση της κατάστασης, ήταν ότι, στην όλη διαδρομή, μου δόθηκε η ευκαιρία να κουβεντιάσω χαλαρά και εκ βαθέων με το παιδί μου, κάτι το οποίο ποτέ δεν ήταν εύκολο μέσα στις πιέσεις της καθημερινότητας της Αθήνας, των ασχολιών μου και των υποθέσεων της οικογένειας. Ήταν η πρώτη φορά που επικοινωνήσαμε τόσο βαθιά, και από τότε έχουμε βιώσει οι δυο μας πολλές αλλαγές...
Τέλος πάντων, λήγουν όλα αυτά, και μου ξαναμπαίνει μία ιδέα. Ξέρεις, εγώ πλέον -είχα γίνει πολύ δογματικός πάνω σ' αυτό- είχα καταλήξει να μην πηγαίνω σε ιερούς τόπους, ούτε στον Παρθενώνα πλέον, ούτε στους Δελφούς, ούτε στο Άγιο Όρος, ούτε πουθενά, διότι δεν ένιωθα σωματικά και ψυχικά καθαρός. Λοιπόν, μου μπαίνει μια ιδέα, μια φωνή που μου λέει «πήγαινε στο Αιγαίο να καθαρθείς». Πάω, λοιπόν, όπως είπαμε, στην Κάλυμνο, και τελικά νιώθω καθαρός και ανανεωμένος, νιώθω εξαγνισμένος, μια ευλογία, άλλος άνθρωπος. Κι από εκεί έπειτα βρίσκομαι στη Βέροια όπου κάνω μία ομιλία, και τη νύχτα, καθώς κοιμόμαστε στο ξενοδοχείο, στις πέντε η ώρα το χαράματα, με ξυπνάει ο Τάλως και μου λέει σήκω, πάμε να φύγουμε, και με σηκώνει με το ζόρι και κυριολεκτικά με φορτώνει στο αυτοκίνητο, και μου λέει «πάμε στο Άγιο Όρος…».
Ως την ημέρα εκείνη είχα δεχθεί αλλεπάλληλες προσκλήσεις να επισκεφτώ το 'Άγιο Όρος και από ηγουμένους των μονών, και ειδικά από παρέα Μοναχών με τους οποίους είχα συναντηθεί κατ' επανάληψη στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και στην Κρήτη, και είχαμε κάνει ομηρικές συζητήσεις για τον Ηράκλειτο, τον οποίον μελετούν επισταμένα. Πάμε λοιπόν στο Άγιο Όρος, το οποίο επισκέπτομαι για πρώτη φορά, στη Μονή Ιβήρων. Δυστυχώς δεν πρέπει αυτήν τη στιγμή να συζητήσουμε πολύ για το ταξίδι μου αυτό, για το σκοπό του και τις συνέπειές του και για τα αποκαλυπτικά του αποτελέσματα. Πάντως, ο βασικός μου στόχος ήταν ο εντοπισμός ενός συγκεκριμένου συμβόλου, η έρευνα περί αυτού και ο αποσυμβολισμός του. Έψαχνα να βρω αυτό το σύμβολο στο Άγιο Όρος. Όταν στη συγκεκριμένη Μονή αναζήτησα το σύμβολο αυτό, οι Μοναχοί τους οποίους ερώτησα σχετικά με πού υπάρχει αυτό, με διαβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει τέτοιο σύμβολο εκεί. Απογοητεύτηκα, λοιπόν, και έπαψα τη μάταιη αναζήτησή του. Διέκοψα τη συγκεκριμένη μου αναζήτηση και άρχισα μια κάποια πρώτη έρευνα στη φημισμένη βιβλιοθήκη της Μονής.

Π.Γ.: Μην υπεκφεύγεις και το προσπερνάς. Πες μας γι' αυτό το σύμβολο. Θα επιμείνω όσο χρειαστεί... Τι ήταν αυτό το σύμβολο;...

Ι.Φ.: Εντάξει, έψαχνα ένα συγκεκριμένο και σημαντικότατο για μένα σύμβολο, την «Οκτάδα». Όλοι όμως, μη εξαιρουμένου και του ηγούμενου, αρνούνταν επίμονα ότι υπάρχει εκεί. Εγώ όμως επέμενα, έστω και διαισθητικά. Αυτοί λένε ότι δεν υπάρχει και ότι «αν υπήρχε θα το ήξεραν». Νόμιζα πως εάν πράγματι ήξεραν για την ύπαρξη του θα μου το έλεγαν, ήθελα να πιστεύω πως δεν θα μου έλεγαν ποτέ ψέματα και πως μου είχαν κάποια εμπιστοσύνη...

Π.Γ.: Το σύμβολο αυτό, έχει κάποια σχέση με τους εννέα γυμνούς ή τους εννέα αόρατους; Με τους Εξαγωνίτες και τους Οκταγωνίτες; Με την Οκτάβα και τη Μουσική των Σφαιρών; Είναι αρχαίο; Τι ακριβώς είναι αυτό το σύμβολο; Γιατί το ερευνάς;...

Ι.Φ.: Δεν ξέρω, εσύ τα λες αυτά. Δεν θέλω προς το παρόν να το συζητήσουμε. Ας πούμε απλά ότι πρόκειται για το διπλό Οκτώ... Εγώ έψαχνα να το εντοπίσω, οι Μοναχοί με διαβεβαίωναν ότι δεν ξέρουν τίποτε περί αυτού, κι εγώ ήμουν υποχρεωμένος να πιστεύω πως δεν μου έλεγαν ψέματα, αν και είναι πολύ μορφωμένοι και ενημερωμένοι καλά σε πολλά ζητήματα και θα έπρεπε να το έχουν εντοπίσει... Τέλος πάντων, εγώ εκείνο το μεσημέρι δεν πρόλαβα το φαγητό στην τραπεζαρία, η οποία κλείνει έπειτα από κάποια ώρα. Αφού δεν πρόλαβα το φαγητό, πήγα και κάθισα στο αίθριο της Μονής, δίπλα σε ένα σωρό από πεπόνια, παλεύοντας με τον πειρασμό να σπάσω και να φάω ένα χωρίς να με δουν. Κάθομαι εκεί και καπνίζω, μπροστά μου είναι οι λαχανόκηποι, πιο αριστερά το εργοστάσιο ξυλείας του μοναστηριού και στη συνέχεια των κήπων, απέναντι, είναι η θάλασσα. Από εκεί που κάθομαι στο αίθριο, κοιτώ το δρόμο που περνάει μπροστά από την παραλία, κι έχει ένα τοιχάκι που τον χωρίζει απ' αυτήν. Τότε, ξαφνικά βλέπω έναν Μοναχό να βγαίνει μέσα από τη θάλασσα, να αναδύεται από τα νερά! Εμφανίστηκε από το πουθενά και αναδύθηκε μέσα από τη θάλασσα, προχωρώντας μέσα στο νερό προς την ακτή. Ανέβηκε το τοιχάκι, διέσχισε τον παραλιακό δρόμο και πήρε το ανηφορικό μονοπάτι που οδηγεί από την ακτή προς το μοναστήρι και περνά δίπλα από το αίθριο όπου καθόμουν. Όταν τον είδα να βγαίνει από το νερό νόμισα πως είναι μία παραίσθηση μου. Αμέσως όμως σκέφτηκα πως εκεί πάντα υπάρχουν πολλοί Μοναχοί που δουλεύουν στο εργοστάσιο ξυλείας, που εργάζονται στα χωράφια, που ψαρεύουν, κ.λ.π., και σκέφτομαι μήπως βγήκε μέσα από κάποια βάρκα που δεν πρόλαβα να τη δω και την τραβήξανε πίσω από το τοιχάκι, έξω από το οπτικό μου πεδίο. Ο Μοναχός βγαίνει από τη θάλασσα και παίρνει το ανηφορικό δρομάκι που βγαίνει προς το μοναστήρι, και έρχεται προς το μέρος μου στο αίθριο, εκεί που κάθομαι. Μου λέει: «τις ευλογίες σου αδελφέ Ιωάννη...» και σκύβει να μου ασπασθεί το χέρι, εγώ φυσικά το τράβηξα τελείως σαστισμένος, σοκαρισμένος διότι γνώριζε το όνομα μου και το επίθετό μου, όσο και για την παρουσία στο μοναστήρι του γιου μου Τάλω, για τον οποίο έκανε κάποια φευγαλέα αναφορά. Πριν προλάβω να συνέλθω από το αρχικό σοκ, ο Μοναχός μου λέει: «αυτό που αναζητάτε, αδελφέ, βρίσκεται εκεί...» και μου υποδεικνύει το ακριβές σημείο όπου βρίσκεται το σύμβολο που αναζητούσα! Πριν προλάβω να του μιλήσω περισσότερο, γυρίζει και παίρνει την κατηφόρα, μπαίνει πάλι μέσα στη θάλασσα και χάνεται! Μπήκε πάλι στο νερό και εξαφανίστηκε από τα μάτια μου... Τώρα, μέσα στη σαστιμάρα μου, διότι ήταν ένα σοκ για μένα να έρθει κάποιος και να μου πει πού βρίσκεται αυτό που αναζητούσα, η εντύπωση που μου άφησε ήταν ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν ο Μοναχός που είχα συναντήσει στη Μονή του Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο! Ήταν το φαινότυπό του, και μέσα μου μέχρι τώρα επιμένω πως ήταν αυτός, νομίζω πως ήταν το ένα και το αυτό φυσικό πρόσωπο... Γνωρίζουμε, φυσικά, πολλά για την πολυστασία, και ίσως μπορούμε να δώσουμε μία ερμηνεία σ' αυτό το φαινόμενο... Αφού κατόρθωσα να συνέλθω, πηγαίνω κατευθείαν στο σημείο που μου υπέδειξε, και πράγματι εντοπίζω το σύμβολο που αναζητούσα, το οποίο αγνοούσαν πλήρως οι Μοναχοί. Περί αυτού, όμως, και ποιους ενημέρωσα σχετικώς, τίποτε άλλο προς το παρόν. Το μόνο που μπορώ τώρα να αναφέρω είναι: Μετά τα όσα εβίωσα, είδα και παρατήρησα, ύστερα από την επίσκεψη μου στο μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο, και φυσικά στο Αιγαίο και στο Άγιο Όρος, μου δημιουργήθηκε η έντονη εσωτερική τάση να επισκεφθώ ξανά το μοναστήρι αυτό στον Όλυμπο, και να εκπληρώσω κάποιο τάμα μου. Μεθαύριο κιόλας θα πραγματοποιήσω αυτήν την προσκυνηματική επίσκεψη κι αυτό το χρέος μου, μαζί με τα τη σύζυγό μου και μερικούς φίλους μου από τη Θεσσαλονίκη, τη Βέροια και την Κατερίνη. [σ.σ. η συζήτησή μας γίνεται στη Θεσσαλονίκη, το δεύτερο δεκαήμερο του Μαΐου ]...

Π.Γ.: Αφού μιλάμε για σύμβολα, νομίζω πως ήρθε η ώρα να μας πεις τι είναι όλη αυτή η ιστορία με τον περιβόητο "Λωτό". Όπως γνωρίζω, αλλά και εσύ το γνωρίζεις καλύτερα από εμένα, σε διάφορους στενούς κύκλους κυκλοφορεί η φήμη ότι πρόκειται για το σύμβολο της διαδοχής του επικεφαλής των Έψιλον(!), το οποίο το κατέχει κάποιος «φύλακας», αλλά κανείς δεν ξέρει πολλά περί αυτού. Τι είναι αυτός ο Λωτός; Τι συμβαίνει με αυτήν τη νεφελώδη υπόθεση αυτήν την εποχή; Θέλεις να προσπαθήσεις να μας εξηγήσεις;

Ι.Φ.: Είναι μια πολύ μπερδεμένη και προς το παρόν «απαγορευμένη ιστορία», όλα αυτά τα περί «Λωτού». Σε μερικές - πραγματικές και μη - ελληνοκεντρικές οργανώσεις και ομάδες, έχει διαδοθεί πολύ έντεχνα και σαφώς γκεμπελικά, μία κατασκευασμένη παραμυθολογία περί των Έψιλον, που λέει ότι υπάρχει μία συγκεκριμένη ομάδα που αποτελείται από φυσικά (γνωστά και άγνωστα) πρόσωπα, η οποία «είναι η πραγματική ανώτατη ηγεσία των Έψιλον». Αυτό το ζήτημα καλλιεργείται ξανά, αφού πρώτα έχει διαδοθεί από συγκεκριμένους κύκλους και έντυπα, ακόμη και βιβλία, η ιδέα ότι δήθεν «ο ιδρυτής των Έψιλον και οραματιστής της αναγέννησης του Ελληνισμού και της Ελλάδας» ήταν ο αρχιμασόνος Σπυρίδων Νάγος. Σας θυμίζω κάποιες αόριστες αναφορές σε δημοσιεύματα, για ένα βοσκόπουλο από την Αρκαδία που υποτίθεται πως το 1840 «ενώ έβοσκε τα πρόβατα του, του παρουσιάστηκε ο Θεός Απόλλωνας και του ανέθεσε την εντολή της δημιουργίας του κινήματος αναγέννησης του Ελληνισμού και της Ελλάδας, καθώς και της διάχυσης του Απολλώνιου Φωτός», κ.λ.π... Έρχονται τώρα να μας πουν ότι το βοσκόπουλο αυτό ήταν ο Σπυρίδων Νάγος, και πως οι Έψιλον ιδρύθηκαν αποκλειστικά από τη Μασονία. Εκτός από το ότι είναι αμφίβολη η ύπαρξη ενός φυσικού προσώπου με το ονοματεπώνυμο Σπυρίδων Νάγος, είναι βέβαιο ότι στην Αθήνα υπάρχει μασονική στοά με τίτλο της αυτό το ονοματεπώνυμο, και γι' αυτήν τη στοά και για τον ανθελληνικό της ρόλο αναφέρω πολλά στο βιβλίο μου Σιωνιστικές Συνωμοσίες το οποίο κυκλοφόρησε πριν από 24 χρόνια. Συγκεκριμένα εκεί αποκαλύπτω ότι η τότε ηγεσία της στοάς αυτής πίεσε το μέλος της Παττακό στο πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967. Τώρα. οι ίδιοι μασονικοί κύκλοι, διαδίδουν με δημοσιεύματα και βιβλία ότι ο Νάγος πήρε εντολή από τον Απόλλωνα και ήρθε από την Αρκαδία στην Αθήνα, όπου ίδρυσε διάφορους εθνικο-πνευματικούς κύκλους, οργάνωσε και κινήματα, και δήθεν ανάμεσα τους και την Ομάδα Έψιλον και όλο το κίνημα της αναγεννήσεως του Ελληνισμού, δηλαδή ότι όλα αυτά είναι μασονικής προελεύσεως. Δηλαδή πως η παρατηρούμενη, κυρίως την τελευταία δεκαετία, αφύπνιση των Ελλήνων είναι αποκλειστικό έργο της μασονίας! Μάλιστα, κυκλοφορούν και κάποια δήθεν «κατηχητικά» βιβλία του Νάγου για την αναγέννηση του Ελληνισμού, τα οποία φυσικό γράφτηκαν τα πέντε τελευταία χρόνια και όχι από τον δήθεν Νάγο...
Επιπλέον, κάποιοι γνωστοί και συγκεκριμένοι μασονικοί και προτεσταντικοί κύκλοι, προσπαθούν να με εκβιάσουν, εμμέσως πλην σαφώς, να αποκαλύψω γνώσεις μου και σημαντικές πληροφορίες μου περί των Έψιλον, με κατηγορούν δήθεν πως ενώ κάποιο συγκεκριμένο και γνωστό πρόσωπο μου έδωσε και μου δίνει τις πληροφορίες περί των Έψιλον που έχω αναφέρει σε βιβλία μου και συνεντεύξεις μου, δεν έχω ποτέ αναφέρει το ονοματεπώνυμό του...

Π.Γ.: Τα δημοσιεύματα αυτά υπονοούν αυτόν τον Νάγο;...

Ι.Φ.: Όχι. Υπονοούν δήθεν ένα άλλο πρόσωπο, υπαρκτό πρόσωπο, έναν θεσσαλονικιό, ο οποίος ισχυρίζεται ότι έχει το "Λωτό", και αυτός έχει και σε μένα τον ίδιο διατυπώσει αυτόν τον ισχυρισμό του. Ο Λωτός αυτός υποτίθεται ότι είναι το σύμβολο του "αρχιερέα" των Έψιλον, του πνευματικο-πολιτικού ηγέτη των Έψιλον. Το σύμβολο της διαδοχής του ιερατείου των Έψιλον. Το σύμβολο αυτό της διαδοχής του ιερατείου των Έψιλον, το είχε ο αείμνηστος Ελευθέριος Πρόκος, και αυτός το μεταβίβασε στο άτομο αυτό, όχι για να ανακηρυχθεί αυτό επικεφαλής των Έψιλον, αλλά για να το φρουρεί ως Φύλακας του Λωτού, για να το δώσει στον αρχηγό ή τον αρχιερέα ή τον πνευματικό ηγέτη ο οποίος θα εμφανιστεί στην κατάλληλη στιγμή. Το άτομο αυτό, ο υποτιθέμενος Φύλακας του Λωτού, είναι ένας αξιοσέβαστος άνθρωπος, ένας πολύ μοναχικός άνθρωπος ο οποίος είναι τυφλός, και όπως μου έχει πει ο ίδιος, έχει πολλές καλές σχέσεις με τους ραβίνους της Θεσσαλονίκης και με πάρα πολλούς άλλους κομβικούς ανθρώπους, και όπως είπα είναι ένα πολύ αξιοσέβαστο πρόσωπο. [σ.σ. Ο κ. Φουράκης μας είπε το όνομα του προσώπου αυτού, αλλά επιλέγουμε να μην το δημοσιεύσουμε μέχρι να ερευνήσουμε περισσότερο την υπόθεση αυτή... ]
Φυσικά, θα πρέπει να αναφέρω ότι είναι αδιανόητο μια θρησκευτική, φιλοσοφική ή εθνικοπολιτική ομάδα συγκροτούμενη από Έλληνες να χρησιμοποιεί το Λωτό ως σύμβολο της. Είναι αδιανόητο αυτό, διότι ο Λωτός είναι ένα από τα θρησκευτικο-φιλοσοφικά σύμβολα του Βουδισμού αλλά και του Ινδουισμού...

Π.Γ.: Και ποιος είναι ο Ελευθέριος Πρόκος;

Ι.Φ.: Ο Ελευθέριος Πρόκος ήταν ένας πνευματικός ταγός, ο οποίος από το 1958 ήταν μόνιμος καθηγητής σε όλες τις ανώτατες στρατιωτικές σχολές. Δεν βρίσκεται πλέον εν Ζωή. Έχει γράψει μερικά πολύ σημαντικά βιβλία τα οποία κυκλοφορούσαν μόνο μεταξύ ανωτάτων αξιωματικών, τα οποία έχω στην κατοχή μου. Ο Πρόκος υποτίθεται ότι παίρνει το Λωτό - αλλά σημειώστε ότι δεν υπάρχει Λωτός, υπάρχει κάποιο άλλο σύμβολο- και παίρνει τη διαδοχή κάποιας ιθαγενούς ομάδας από τον Ιωάννη Διάκο. Ο Διάκος είναι ο εμπνευστής του "νέου ελληνικού πολιτισμού" και ήταν ο μυστικοσύμβουλος του Μεταξά, και μετέπειτα του Αλεξάνδρου Παπάγου. Ο Γιάννης Διάκος όμως ήταν αντιβασιλικός, πρόσφατα εντόπισα άρθρα του στον Εθνικό Κήρυκα, πύρινα άρθρα εναντίον της "ξενόφερτης βασιλείας". Από πολλά στοιχεία βγαίνει ότι όλη αυτή η ιδεολογία της "4ης Αυγούστου", περί "νέου ελληνικού πολιτισμού", ήταν έργο του Διάκου και κάποιας ομάδας ανθρώπων.

Π.Γ.: Σύμφωνα με τη νεομυθολογία του πράγματος, ο Παπάγος ήταν ιδρυτής της Ο.Ε.Α., έτσι δεν είναι;

Ι.Φ.: Ναι. Η Ο.Ε.Α. βέβαια, είναι μία συνέχεια από τον Μακρυγιάννη, και όλα αυτά σχετίζονται με την επανάσταση της 3ης Σεπτέμβρη. Και αναφέρεται στα Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη, ότι οι Άγγλοι και οι Γάλλοι αναζητούσαν μία μυστική οργάνωση πίσω από τον Μακρυγιάννη. Από τον Μακρυγιάννη περνάει η διαδοχή στην "Ομάδα 3Ε" (Τρία Έψιλον, ή "Τριεψιλονίτες"), που αποτελούνταν από τον αξιωματικό Λυκούδη και δυο-τρεις άλλους, και είναι εκείνοι οι οποίοι επέμεναν επί κυβερνήσεως Δεληγιάννη να γίνει η επίθεση εναντίον των Τούρκων στη Θεσσαλία και η επανάσταση στην Κρήτη. Ο Δεληγιάννης και ο βασιλιάς επέμεναν ότι δεν υπήρχαν οι στρατιωτικές και οικονομικές δυνατότητες για τέτοιες επιχειρήσεις, αλλά παρ' όλα αυτά η ομάδα αυτή πράγματι κίνησε την εκστρατεία στη Θεσσαλία και την επανάσταση στην Κρήτη, και πάθαμε τη μεγάλη καταστροφή του 1897... Ψάχνοντας εγώ, βρίσκω δίχως αυτό να σημαίνει ότι τα μέλη της ομάδας 3Ε ήταν Τέκτονες - ότι πίσω από αυτούς βρισκόταν οι Μασόνοι και συγκεκριμένα ο πρίγκιπας Ροδοκανάκης. Ψάχνοντας, λοιπόν, πέφτει στα χέρια μου το αρχείο του επίσημου τεκτονικού περιοδικού της Μεγάλης Στοάς, ο Πυθαγόρας, έντυπο εσωτερικής κυκλοφορίας, και όλο αυτό το αρχείο και άλλα πολλά μου τα έχει δώσει ο καθηγητής Γεώργιος Στεργίου, υψηλόβαθμος Τέκτονας, ο οποίος εκβιαστικά πείστηκε να γράψει ένα μικρό βιβλίο που υποτίθεται ότι αποδείκνυε ότι ο Ελευθέριος Βενιζέλος ήταν Τέκτονας, ενώ φυσικά ο Βενιζέλος δεν ήταν. Λοιπόν, στα έντυπα αυτά βρήκα ότι ο Μέγας Θησαυροφύλαξ της Μεγάλης Στοάς το 1897 ήταν ο Θεόδωρος Χερτς, ο ιδρυτής του Διεθνούς Σιωνισμού... Τέλος πάντων, λοιπόν, το "Λωτό" υποτίθεται ότι τον έχει ο Πρόκος και τον δίνει στο άτομο που προανέφερα, όπως ισχυρίζεται το ίδιο το άτομο αυτό σε μια συνάντηση μας στο σπίτι μου, αλλά -απ' όσο ξέρω- δεν υπάρχει καμία χειροπιαστή απόδειξη γι' αυτή τη δοσοληψία. Έρχονται τώρα κάποια δημοσιεύματα και με κατηγορούν εμμέσως ότι ενώ έχω πολλές πληροφορίες από συγκεκριμένο πρόσωπο, δεν ανέφερα ποτέ το όνομα του, μία έμμεση κατηγορία για να πουν ότι τις πληροφορίες περί των Έψιλον τις πρωτοπήρα από το συγκεκριμένο πρόσωπο, τον υποτιθέμενο "Φύλακα του Λωτού", άρα δεν αποτελούν αποτέλεσμα δικής μου έρευνας και δικής μου γνώσης ή εφεύρεσης. Φυσικά, όσον αφορά εμένα, όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα... Εγώ πιστεύω ότι οι περισσότερες "ελληνοκεντρικές" οργανώσεις και τα
"ελληνοκεντρικά" περιοδικά - δίχως αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι οι επικεφαλής και οι εκδότες τους και τα μέλη τους έχουν κάποια άμεση γνώση γι' αυτό- κατευθύνονται από τον Τεκτονισμό. Ενώ ακόμη και γνωστοί "ελληνοκεντρικοί" συγγραφείς παίρνουν τα κείμενα τους έτοιμα από τη Στοά Προμηθέα. Αυτήν τη στιγμή, υπάρχει ένα κίνημα που προετοιμάζει το έδαφος για να πει ότι ο "Λωτός", που υποτίθεται ότι είναι το σύμβολο του "κινήματος της αναγέννησης του Ελληνισμού", το οποίο όπως είπα υποτίθεται ότι προέρχεται από τον Μακρυγιάννη, τον Γιάννη Διάκο και έπειτα από τον Ελευθέριο Πρόκο (και μετά από αυτόν δεν υπάρχει διάδοχος), θα δοθεί σε αυτόν που θα εμφανιστεί για να διαδεχθεί τον Πρόκο. Ο "Λωτός" είναι ένας "θυρεός", ένας τίτλος, μία σφραγίδα εξουσίας... Τώρα, πρέπει να πούμε ότι διεθνώς προετοιμάζεται ένας νέος ψευδο-Μεσσίας, ένας νέος παγκόσμιος "Χριστός", αλλά προετοιμάζεται και ένας "βασιλέας των Ελλήνων". Σχετικά με αυτόν τον δεύτερο, την υπόθεση κυρίως τη στηρίζουν στη δική μου αναφορά στο βιβλίο μου Τα (προ)Μηνύματα των Δελφών, ότι ο αληθινός βασιλέας των Ελλήνων στέφθηκε τα τελευταία χρόνια στο Μυστρά. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι συγκεκριμένοι "εθνικιστικοί" και βασιλικοί κύκλοι καλλιεργούν τις φήμες ότι ο βασιλιάς Κωνσταντίνος Γκλύξμπουργκ (το υποτιθέμενο αληθινό του επώνυμο είναι Κωνσταντίνος Χριστιανός) είναι απόγονος του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, βρίσκουν υποτιθέμενες ρίζες ότι ο μικρός γιος του Παλαιολόγου μετά την Πτώση της Κων/πολης βρέθηκε στην Τεργέστη, και από εκεί πήγε στη Δανία, παντρεύτηκε μία πριγκίπισσα και ίδρυσε την υποτιθέμενη δυναστεία των Χριστιανών, διότι το Γκλύξμπουργκ δεν είναι επίθετο αλλά τοπωνύμιο συγκεκριμένης περιοχής. Λοιπόν, προκειμένου οι γνωστοί βασιλικοί κύκλοι να έχουν ένα αντίβαρο και έναν αντιπερισπασμό στο ενδεχόμενο να εμφανιστεί ένας άλλος ηγέτης, ο οποίος θα πει ότι είναι απόγονος των Λασκαραίων ή του Παλαιολόγου και ότι του ανήκει ο θρόνος, έχοντας κάποιο επιτελείο που θα τον προωθήσει και θα τον επιβάλλει, κι έτσι οι κύκλοι αυτοί ετοιμάζουν αυτό το άλλο σενάριο ότι ο Κωνσταντίνος είναι ο απόγονος των Παλαιολόγων. Αλλά οι Προτεστάντες και οι Τέκτονές τους έχουν λάβει τα μέτρα τους, για να μας παρουσιάσουν έναν νέο ηγέτη, κάτω από τις συνθήκες μιας επικείμενης εθνικής καταστροφής ή μιας επικείμενης ανατάσεως και εξαπλώσεως του Ελληνισμού: διότι αν π.χ. ενωθεί η Κύπρος με την Ελλάδα και ανακτήσει η Ελλάδα κάποια εδάφη, είναι αναγκαία και αναπόφευκτη η ύπαρξη βασιλείας, διότι από κράτος θα γίνουμε έθνος, θα πρέπει να έχουμε ένα εθνικό πρόσωπο, αφού λογικά δεν μπορεί να υπάρχει έθνος χωρίς ένα κέντρο αναφοράς, άσχετα αν τώρα που είμαστε κρατίδιο δηλαδή μια εξαρτημένη επαρχία της Ευρώπης αυτή η ανάγκη δεν είναι φανερή, και αν ενωθεί η Ελλάδα με την Κύπρο θα πρέπει αυτή να έχει ανεξάρτητη κυβέρνηση και κοινοβούλιο, και το ίδιο ισχύει π.χ. για τον Πόντο ή τη Μικρά Ασία, θα πρέπει να υπάρχει ένα ενωτικό εθνικό πρόσωπο, ένας βασιλιάς. Έτσι, λοιπόν, απέναντι σ' αυτό το σενάριο, οι Προτεστάντες και οι Τέκτονές τους, οι οποίοι είναι ενάντιοι σε ένα τέτοιο όραμα, έχουν τα "εφεδρικά" τους σενάρια. Κι όταν λέω "Τέκτονες" δεν εννοώ τους Έλληνες Τέκτονες ή τη Μεγάλη Στοά της Ελλάδας, αλλά εννοώ τους Προτεστάντες, και βασικά τη βασιλική ηγεσία της Αγγλίας. Εννοώ τους περιβόητους "72 Αόρατους" που καθορίζουν τις τύχες του πλανήτη, οι οποίοι συνεδριάζουν κάτω από συγκεκριμένες φάσεις του φεγγαριού και περιοδικές αστρολογικές συνθήκες στα υπόγεια του ναού του Κατέρμπουρυ (όπου και αλλάζουν φαινότυπο και μορφή και είναι ερπετόμορφοι, αυτό είναι το μυστικό τους, διότι πρέπει να ξέρετε ότι δεν υπάρχει π.χ. λόρδος χωρίς ουρά), φτιάχνουν τους άξονες των τεκταινομένων στον πλανήτη, κι από εκεί αυτοί διοχετεύονται στις Στοές και στις μυστικές υπηρεσίες και στα ιδρύματα και στις κυβερνήσεις. Για όλα αυτά δεν φταίνε οι Τέκτονες, αφού δεν αποτελούν παρά ένα ενδιάμεσο μικρό κανάλι διοχέτευσης κατευθυντήριων γραμμών. Λοιπόν, όπως είπα, στα "εφεδρικά" τους σενάρια, προβλέπουν ότι θα μας παρουσιάσουν τον "βασιλέα" αυτόν, και τότε θα εμφανιστεί ο κύριος τάδε και θα πει "εγώ έχω το διάδημα που παρέλαβα από τον Πρόκο και τον Φύλακα", το Λωτό, και "είμαι ο απόγονος της δυναστείας" την οποία υποτίθεται ότι διατήρησαν οι "Έψιλον". Μέσα στα σχέδια των 72 για την ανάπτυξη του νέου ελληνιστικού κινήματος, προβλεπόταν να αναπτυχθούν οι λεγόμενοι "αρχαιολάτρες" ώστε να υπάρξει σύγκρουση με τον Ελληνορθοδοξία, η οποία, ως η μοναδική συγκροτημένη δύναμη των Ελλήνων, αποτελεί την ισχυρότατη αμυντική και επιθετική ασπίδα κατά της παγκοσμιοποίησης και ομογενοποίησης...

Π. Γ.: Είναι πολύ παράξενα όλα αυτά που μας λες, και δεν έχουμε τρόπο να τα διερευνήσουμε, ευτυχώς που τα λες σε ένα περιοδικό που ασχολείται με το Παράξενο κι έτσι δικαιολογείται η παρουσία τους σε αυτές τις σελίδες. Λοιπόν, η Εκκλησία τι ρόλο υποτίθεται ότι παίζει σε όλα αυτά;...

Ι.Φ.: Αυτοί οι σκοτεινοί κύκλοι καλλιεργούν τη σύγκρουση των "ελληνιστών" με την ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ξέρουν ότι μέσα στην Εκκλησία έχουν γίνει κάποιες διεργασίες, πολύ σημαντικές. Ξέρουν, οπωσδήποτε, τι σημαίνει "Χρυσοπηγή" και ποια είναι η Ομάδα της Χρυσοπηγής... Ξέρουν ότι υπάρχει μια σκληροπυρηνική, ας το πούμε έτσι, ομάδα ιεραρχών, με οράματα αναβίωσης του Βυζαντίου, με αρχαιοελληνικά οράματα, και άλλα τέτοια, αλλά δεν ξέρουν ίσως την πορεία της ομάδας αυτής. Δεν περίμεναν, όπως νομίζω, τον αστάθμητο παράγοντα Χριστόδουλο, δεν τον είχαν υπολογίσει διότι ήξεραν ότι δεν είχε άμεση επιρροή στην ιεραρχία... Εγώ τον Χριστόδουλο τον θεωρώ όχι απλώς θετικό παράγοντα, αλλά και κάτι παραπάνω από θετικό. Ο Χριστόδουλος είναι το πάντρεμα - πέρα από το θρησκευτικό - στο πολιτικό πεδίο, του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Όταν στις πρώτες εμφανίσεις του είπε ότι "ο Παρθενώνας και η Αγια Σοφιά εκπέμπουν στο ίδιο μήκος κύματος", ήταν μια πολύ σημαντική συνθηματολογία. Συνθηματολογεί ο Ειρηναίος όταν λέει ότι το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων είναι "φρούριο του Ελληνισμού", ενώ έπρεπε να πει "της Ορθοδοξίας" ή "του Χριστιανισμού", ή ο τέως Αμερικής που είπε ότι οι Έλληνες "φωτίζονται από το φως του Απόλλωνα". Ο Χριστόδουλος είναι ο μόνος σύγχρονος πνευματικός ηγέτης που βγήκε και εμφανώς και γενναία στράφηκε ενάντια στην Παγκοσμιοποίηση και τις επιταγές της. Οι αρνητικοί παράγοντες προσπαθούν να προκαλέσουν τη σύγκρουση Ελληνισμού και Ορθοδοξίας, για να προκαλέσουν εθνικό διχασμό, και να τον χρησιμοποιήσουν όπως θέλουν στην κατάλληλη μοιραία στιγμή. Έτσι λοιπόν, οι κινήσεις κάποιων ιεραρχών της Ελλάδας τούς έχουν χαλάσει λίγο τα σχέδια, τα οποία φυσικά αναπροσαρμόζουν ανάλογα με τις νέες περιστάσεις.
Ο κίνδυνος με το σενάριο περί Έψιλον, δυστυχώς είναι ο εξής: ότι προετοιμάζεται το σχέδιο να εμφανιστεί ένα νέο ελληνικό ιερατείο εξ αποκαλύψεως του Απόλλωνα στο υποτιθέμενο πρόσωπο του παρελθόντος με το όνομα Νάγος, με σκοπό την - ξενοκινούμενη - "αναγέννηση του Ελληνισμού", και να εμφανιστούν κάποιοι και να πουν "εμείς είμαστε η μέχρι τώρα αόρατη ηγεσία της Ομάδας Έψιλον, κι εμείς καθορίζουμε με εντολή του Απόλλωνα και των θεών της Ελλάδας ως ηγέτη τον κατά κόσμο κύριο τάδε, του δίνουμε το Λωτό και αυτός είναι ο δικαιωματικός βασιλέας των Ελλήνων"...    Στο προηγούμενο τεύχος του Απαγορευμένου Περιοδικού δημοσιεύσαμε το πρώτο μέρος της συναρπαστικής συνέντευξης που μας παραχώρησε ο Ιωάννης Φουράκης με την ευκαιρία της  κυκλοφορίας του καινούριου του βιβλίου. Ο κ. Φουράκης μας μίλησε για το καινούριο του βιβλίο, την εμφάνιση μιας νέας «πυραιθέριας» ανθρώπινης φυλής, τις αινιγματικές Πύλες του Αιγαίου, τα πειράματα στην Πύλο, τις παράξενες εμπειρίες του στο Άγιον Όρος, και εκτός των άλλων, αποκάλυψε το σχέδιο κάποιων σκοτεινών κύκλων να δημιουργήσουν ένα νέο ελληνικό ιερατείο - υποτίθεται «εξ αποκαλύψεως του Απόλλωνα» - χρησιμοποιώντας το αμφιλεγόμενο πρόσωπο του Σπύρου Νάγου, με απώτερο σκοπό μια ξενοκινούμενη «αναγέννηση του Ελληνισμού» που θα προκαλέσει ένα νέο εθνικό διχασμό, προκαλώντας τη ρήξη Ελληνισμού και Ορθοδοξίας. Στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης, θα προσπαθήσουμε να ρίξουμε περισσότερο φως σε όλα αυτά...Παντελής Γιαννουλάκης: Mας έχεις πει ότι κάποιες σκοτεινές ομάδες συνεργάζονται για να προκαλέσουν ένα νέο εθνικό διχασμό των Ελλήνων. Ποια μπορεί να είναι τα μυστικά σχέδια που κρύβονται πίσω από αυτές τις κινήσεις, πέρα από την προσπάθεια να επιβληθεί ένας εξωτερικός κοινωνικός και πολιτικός έλεγχος της Ελλάδας;

Ιωάννης Φουράκης: Πολλά από αυτά τα σχέδια προωθούνται από τoυς Άγγλους, καθώς ένας από τους στρατηγικούς τους στόχους, είναι να ελέγξουν απόλυτα - και το ταχύτερο δυνατόν - τo Αιγαίο. Όταν υποστήριζαν τις επαναστάσεις που δημιούργησαν τη νέα μορφή της Ευρώπης, είχαν τον ίδιο σκοπό, να αποκτήσουν πρόσβαση στην ηπειρωτική Ευρώπη. Με τις κινήσεις τους σήμερα και την εγκατάστασή τους σαν στρατιωτική δύναμη στο Αφγανιστάν, οι Άγγλοι «βάλανε χέρι» ξανά στους δύο μεγάλους δρόμους, στους δρόμους του Μεταξιού και της Ινδίας. Το παιχνίδι αυτή τη στιγμή παίζεται στο Αιγαίο, τo οποίο κανείς δεν μπορεί να κουμαντάρει, πέρα από τους Έλληνες ναυτικούς. To Αιγαίο είναι η πύλη προς τους δύο εκείνους δρόμους. Στο Αφγανιστάν, ο πραγματικός πόλεμος δεν έχει ακόμη αρχίσει. Οι Άγγλοι θα υπονομεύσουν κάποια στιγμή τους Αμερικάνους και εκείνοι θα πάρουν μέρος σε μια στρατιωτική επιχείρηση όπου θα «φάνε τα μούτρα τους». Οι Άγγλοι θέλουν να αναγκάσουν τους Αμερικάνους να περιοριστούν στον Ειρηνικό - για να τον προστατεύσουν, δήθεν, από τους Βορειοκορεάτες και την Κίνα. Ήδη έχουμε ενδείξεις αποχωρήσεως των Αμερικανών από την Ευρώπη. Οι ίδιοι θεωρούν ότι επιστρέφουν στο «δόγμα Μονρόε», δηλαδή ότι δεν έχουν καμιά δουλειά πέρα από τα εδάφη της Αμερικανικής ηπείρου. Οι Άγγλοι λοιπόν, μαζί με τους Εβραίους - που είναι το ένα και το αυτό - προσπαθούν να δημιουργήσουν αυτές τις καταστάσεις για να υποστηρίζουν τα γεωστρατηγικά τους συμφέροντα. Βέβαια, εδώ πρέπει να επισημάνω όποιον λέμε
«Άγγλοι» ή «Εβραίοι», δεν εννοούμε το λαό, αλλά την απόκρυφη ηγεσία, το «Ιερατείο». Τώρα όμως, αυτό το αγγλοεβραϊκό ιερατείο έχει έναν ισχυρό αντίπαλο, την ένωση - ή την συνεργασία - τριών άλλων Ιερατείων: του κέλτικου ιερατείου των Δρυίδων, του ιερατείου των Σούφι και των Ελλήνων. Ανάμεσα σ' αυτά τα τρία, έχουν γίνει μέχρι στιγμήs αλλεπάλληλες επαφές και συνεργασίες.
Ξέρουν πλέον πολύ καλά τις επιδιώξεις, τους στόχους και τις μεθοδολογίες των Αγγλοεβραίων. «Tους περιμένουν στη γωνία». Δεν βιάζονται γιατί γνωρίζουν τί είναι προδιαγεγραμμένο στην Ειμαρμένη τους και γιατί τρέχουν να προλάβουν πριν κλείσουν οι πύλες διαφυγής τους. Δεν τους επιτίθενται και διότι έχουν κατέβει και το τελευταίο σκαλί της αποφράδας και είναι έτοιμοι να ανοίξουν
τις πύλες της φλέργας προκειμένου να απελευθερώσουν τον Αββαδών και να προκαλέσουν τον Αρμαγεδδώνα. Τα τρία αυτά ιερατεία δεν θα παρασυρθούν στην παγίδα του δήθεν «πολέμου εναντίον της τρομοκρατίας». Περισσότερα περί αυτών των ιερατείων δεν γνωρίζω και επομένως δεν μπορώ να διατυπώσω πιο σαφείς και κατανοητές πληροφορίες. Εκείνο όμως που γνωρίζω και μπορώ να αναφέρω είναι ότι: περί των επαφών και της σχεδιαζόμενης ή πραγματοποιούμενης συνεργασίας αυτών των τριών, και ίσως και άλλων ιερατείων, φαίνεται ότι κάτι σχετικό έχει μυριστεί και το αγγλοεβραϊκό. Για το λόγο αυτό το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου έγινε στη Βέροια συνάντηση - και μια από τις αλλεπάλληλες, σε διάφορα σημεία της Ευρώπης και Ευρασίας, συσκέψεις κλιμακίου των Κοναχίμ. Σ' αυτήν εξέτασαν την πολιτικοστρατηγική και οικονομική κατάσταση στα Βαλκάνια μετά τον πόλεμο στη Βαλκανική και το Αφγανιστάν και κυρίως τα αίτια της αποτυχίας των σχεδίων τους, ειδικότερα στα πρώτα. Την αποτυχία αυτή την αποδίδουν «στην παρέμβαση και παρεμβολή κάποιων Ελλήνων αξιωματικών κυρίως του Πολεμικού Ναυτικού». Ποία ήταν αυτή η «παρέμβαση» δεν γνωρίζω. Και αν πράγματι έγινε, είναι αυτονόητο ότι είμαι ο πιο αναρμόδιος να γνωρίζω κάτι σχετικό. Και αν υποθέσουμε ότι γνωρίζω, είναι επίσης αυτονόητο ότι δεν θα έκανα συγκεκριμένη αναφορά. Απλώς μόνο σου υπενθυμίζω -και βγάλε εσύ και οι αναγνώστες σου τα συμπεράσματά σας - μια αόριστη πάλι αναφορά μου στο άρθρο: Έγιναν κάποιοι πόλεμοι εις την κοιλάδα του Αίμου; Άρθρο μου, το οποίο δημοσιεύθηκε στο 15ο Strange (Σεπτέμβριος 1999). Σ' αυτό λοιπόν σημείωνα σαφώς σηματοδοτικά: «Δια των παρόντων όμως γραμμών γνωστοποιείται εις τον Υπουργόν Αμύνης της  Πολιτείας που φέρει το νομικίστικο όνομα Ελλάδα ότι α)
η ομάδα αυτή δεν πρόκειται παρά την θέλησή της  να εντοπισθεί. β) Ανεξαρτήτως από το αν πράγματι οι Αμερικανοί και το Ν.Α.Τ.Ο. τού ανέθεσαν να εντοπίσει την ομάδα αυτή, να μην ικανοποιήσει τις εισηγήσεις τους "να αντικαταστήσει ή να αποστρατεύσει «μερικούς ανώτερους αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού.» Του υπενθυμίζω αυτή την αόριστη αναφορά μου προκειμένου να σου  αναφέρω - και πάλι σχεδόν αορίστως- πως ο τότε Υπουργός Αμύνης ή δεν μπόρεσε ή δεν θέλησε να εντοπίσει και να εξουδετερώσει αυτή την «ομάδα των αξιωματικών». Για τον λόγο αυτό αντικαταστάθηκε και ο νέoς Υπουργός, «ξήλωσε», όπως ήδη γνωρίζουμε και γνωρίζεις, όλη την ανωτάτη ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού. Όσον αφορά το κοβάλτιο και το καίσιο που περιεχόταν στις βόμβες που ερίφθησαν στα Βαλκάνια προερχόταν από την Αλβανία. Το μετάλλευμα (σκυρόδεμα) που περιείχε τα δυο αυτά στοιχεία τo εξόρυξε η εταιρεία Σαραντόπουλος για να επιστρώσει τo δρόμο τns Κακαβιάς, και τo μετέφερε με πλοία της η εταιρεία Αρφάνη-Χιώνη, με τη διαφορά όμως ότι τα πλοία αυτά έκαναν παράξενες στροφές στην Αδριατική και κατευθύνονταν προς άγνωστα
λιμάνια της Ιταλίας. Ο Σαραντόπουλος άνοιξε κι άλλο λατομείο στα Ιωάννινα, αφού πρώτα προσπάθησε να ανοίξει στις Σέρρες, σε ουρανιοφόρα περιοχή... Θυμόσαστε τίποτα σχετικό με τα  έργα στην Πεντέλη και την εξόρυξη της λατύπης από τον Σαραντόπουλο και τη μεταφορά της σε άγνωστη χώρα; Τα αλβανικά λατομεία και ορυχεία, κυρίως της βόρειας Αλβανίας και του Κοσσόβου, έχουν σημαντικές, μέχρι αξιόλογες, ποσότητες ουρανίου. Τα κυριότερα από αυτά τα ορυχεία τα έλεγχε τότε το βιομηχανικό συγκρότημα Μυτιληναίος, αλλά τα τελευταία χρόνια αναγκάστηκε να τα πουλήσει εξαιτίας της πτώσης των χρηματιστηρίων. Τα αγόρασαν κάποιες γαλλικές εταιρείες που τις ελέγχουν Εβραίοι. (Το πολύ παράξενο τώρα με όλα αυτά, είναι ότι συμπίπτουν με κάποια δημοσιεύματα του ξένου τύπου, που μιλούν για σμήνη Δρακονιανών που βρήκαν καταφύγιο μέσα σ' αυτά τα ορυχεία...). Ένα μεγάλο κομμάτι του «παιχνιδιού» είναι αυτή η ιστορία με τον Μυτιληναίο και φυσικά με την τεχνική άνοδο και στη συνέχεια κατάπτωση του Χρηματιστηρίου των Αθηνών. Αφού έγινε η αναφορά στα «σμήνη των Δρακονιανών», είναι ίσως απαραίτητη μια ακόμη σχετική και
γενική αναφορά. Όταν μιλάμε για Δρακονιανούς, μιλάμε για κάποιου είδους φωτοχημικά πλάσματα, και όχι όντα της κατωτέρας τρίτης διαστάσεως, που εισέρχονται στον πλανήτη μας και τρέφονται από τα συναισθήματα (ενεργειακές εκπομπές) των ενσαρκωμένων «ομοιοστοίχων» τους που προέρχονται από τον αστερισμό τους, (τον Δράκοντα) και τον Βοώτη. Οι Αμερικανοί λένε ότι απέτυχαν στην επίτευξη των αντικειμενικών τους στόχων στο Κόσσοβο, γιατί οι βόμβες που έριχναν δεν έβρισκαν τους στόχους τους, αλλά έπεφταν στην Αδριατική. Οι μόνοι που πέτυχαν τους στόχους τους, ήταν οι Άγγλοι και οι Ολλανδοί. Κάποιοι στο αμερικανικό Πεντάγωνο αποδίδουν την αποτυχία των Αμερικανών πιλότων σε παρεμβολές από ελληνικά πλοία, «τα οποία όμως, δεν
ανήκαν στο επίσημο πολεμικό ναυτικό». Τα πλοία αυτά «γνώριζαν μάλλον την "μπάντα" των ραδιοσυχνοτήτων των αμερικανικών αεροσκαφών και χρησιμοποιούσαν κάποιους κρυστάλλους που παραπλανούσαν τους πιλότους και τους πυραύλους».
Αυτά αναφέρονται στις αναλύσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, τις οποίες μου μετέφερε ένα σημαντικό στέλεχός τους, (ένα στέλεχός των, αν θέλεις, «πυρηνικών κέντρων» της Αμερικής). Όλα αυτά όμως, και πολλά άλλα σχετικά και «άσχετα», για να γίνουν αντιληπτά και όχι κατανοητά, πρέπει να ειδωθούν υπό το πρίσμα της προσπάθειας των Άγγλων (ή των Προτεσταντών) να
διαβρώσουν, υπονομεύσουν και φαλκιδεύσουν, την αναμενόμενη αλλά και πραγματοποιούμενη Αναγέννηση του Ελληνισμού.

Π.Γ.: Μια που μιλάμε για βόμβες και για ορυχεία ουρανίου, γιατί νομίζεις ότι οι Αμερικανοί προσπάθησαν να «σπείρουν» την περιοχή των Βαλκανίων με βόμβες που περιείχαν ουράνιο; Ποιος μπορεί να ήταν ο σκοπός τους;

Ι.Φ.: Γι' αυτό ανέφερα τους Δρακονιανούς. Οι αναγνώστες που γνωρίζουν να χειρίζονται καλά τα φωτογραφικά προγράμματα των υπολογιστών, ας πάρουν μια φωτογραφία κάποιου γνωστού παγκόσμιου πολιτικού - ας πούμε του Τόνι Μπλαιρ, του Χαβιέ Σολάνα, του αρχηγού του Ν.Α.Τ.Ο. κατά τov πόλεμο στα Βαλκάνια Στρατηγού Γ. Κλαρκ - και μια Κοσσοβάρου του UCK με στολή, από αυτές που έχουν δημοσιευτεί, και ας κάνουν μια μεγέθυνση και ανάλυση των ματιών τους. Η κόρη των ματιών τους αποκαλύπτει πολλά. Έχω τέτοιες φωτογραφίες στις οποίες έχει γίνει ανάλυση, και η κόρη των ματιών αποκαλύπτει πολλά. Για αυτά που θα παρατηρήσει κάποιος που θα ψάξει το θέμα, υπάρχουν πολλές διαφωτιστικές αναφορές, τόσο στην αρχαία ελληνική γραμματεία, όπως π.χ.
στους διαλόγους του Μεγάλου Αλεξάνδρου με τον Διογένη, όσο και σε πολλά βιβλία διεθνών ερευνητών, όπως π.χ. του David Icke. Oπως, λοιπόν, γράφει ο Δίων Χρυσόστομος, όταν ο Μέγας Αλέξανδρος συναντήθηκε στην Κόρινθο με τον Διογένη, εκείνος του είπε: «Οι Σπαρτοί, οι Θηβαίοι, έχουν στο σώμα τους ένα σημάδι, μια «λόγχη». Όποιος δεν έχει αυτό το σημάδι, δεν θεωρείται Σπαρτός».
Ο Μέγας Αλέξανδρος ρώτησε: «Και τα παιδιά του Διός, τι σημάδι έχουν;». Ο Διογένης απάντησε: «Έχουν το σημάδι της ψυχής στα μάτια, αλλά to γνωρίζουν μόνο αυτοί που ξέρουν...», δηλαδή οι Διογενείς και οι μυημένοι. Έχω κάνει πολλές αναλύσεις σχετικά με τα σχηματιζόμενα σημάδια της κόρης των ματιών. Τι δηλώνει και προσδιορίζει τo κάθε διαφορετικό σημάδι θα το αναφέρω σε άλλη
μελλοντική μας συζήτηση, ή σε κάποιο μελλοντικό βιβλίο μου. Όσο για τους Δρακονιανούς, πρέπει να πούμε πάρα πολλά απλώς για να δείξουμε τι περίπου συμβαίνει. Σε αρχαία κείμενα υπάρχουν πολλές αναφορές που δεν είναι εύκολο να τις αναφέρω τώρα, γιατί η καταγραφή και η ερμηνεία τους απαιτούν πολλές σελίδες. Μιας όμως, που ασχολείσαι με τηv Κούφια Γη και τους υποχθόνιους, σε
προτρέπω να μελετήσεις και να ερμηνεύσει μόνο δύο αναφορές του θείου Πλούταρχου. Αυτές τις έχει καταγράψει στο έργο του, Περί της Αλεξάνδρου Tύχης ή Αρετής. Η πρώτη είναι στο 5ο κεφάλαιο του πρώτου βιβλίου και λέει: «Πόσο αξιοθαύμαστη είναι η φιλοσοφία, χάρη στην οποία οι Ινδοί λατρεύουν Ελληνικούς θεούς, και οι Σκύθες θάβουν τους νεκρούς τους και δεν τους τρώνε!...». Η δε Δευτέρα είναι στο 9ο κεφάλαιο του δεύτερου βιβλίου και λέει: «...Ήπιε (ο Μέγας Αλέξανδρος) ποταμούς ανακατεμένους με αίμα και τους διάβηκε έχοντας γέφυρες τα πτώματα των εχθρών, και από την πείνα του έφαγε το πρώτο χορτάρι που βγήκε μπροστά του. Έβγαλε στην επιφάνεια λαούς κρυμμένους στα βάθη των χιονιών και πόλεις βυθισμένες κάτω από τη γη...».
Π.Γ.: Επειδή το θέμα των Δρακονιανών και των υποχθονίων είναι πολύ μεγάλο και δυσκολονόητο, ας  επιστρέψουμε λοιπόν στο θέμα της «πυραιθέριας» αναγεννημένης ανθρώπινης φυλής, που έχει δημιουργήσει πολλά ερωτηματικά σε εμάς και τους αναγνώστες  του Απαγορευμένου Περιοδικού. Τι συμβαίνει με αυτούς τους ανθρώπους;

Ι.Φ.: Αυτοί οι «άνθρωποι», αν μπορούμε να τους αποκαλούμε πλέον ανθρώπους, οι «πυραιθέριοι» απόγονοι, οι μετενσαρκώσεις των Ημιθέων και Ηρώων που αναφέρονται στη Μυθολογία, τον Όμηρο και τις Τραγωδίες, έχουν έρθει ή έρχονται, ως συμπαντικές εκπομπές φωτοχημικών σωματιδίων που με κάποιο άγνωστο μηχανισμό επηρέασαν τον οργανισμό και τον εγκέφαλο τους και έχουν
ξεκλειδώσει - ή δημιουργήσει - «μνήμες». Το ερωτηματολόγιο των 1.000 ερωτήσεων του «Διευρωπαϊκού Κέντρου Ψυχικής και Σωματικής Υγείας», απευθύνθηκε σε παιδιά τριών χωρών, της Αγγλίας, της Δανίας και της Ελλάδας, τα οποία γεννήθηκαν τον Απρίλιο του '83. Είμαι βέβαιος ότι οι αστρονόμοι τον Αύγουστο του '82 (9 μήνες πριν τη γέννηση των παιδιών, άρα την εποχή που
έγινε η σύλληψή τους), παρατήρησαν κάποια ενδιαφέροντα αστρονομικά φαινόμενα τα οποία σχετίζονταν με το αστρικό σύμπλεγμα του Κυνός και του Σείριου. Και από τις πολύ έντονες ηλιακές εκλάμψεις εκείνης της χρονιάς, είχε επηρεαστεί ιδιαίτερα η ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου. Ας μην ξεχνούμε ότι το κοινό χαρακτηριστικό αυτών των ιδιαίτερων παιδιών που συνελήφθησαν το '82 και
γεννήθηκαν το '83 (και «ετέθησαν υπό παρακολούθηση»), ήταν ότι τα περισσότερα συνελήφθησαν στην ύπαιθρο. Κάποια από αυτά τα παιδιά, από διαβολική «σύμπτωση», βρέθηκαν στην Πατησίων και μπήκαν «από μόνα τους» (πόσο «τυχαία» μπορεί να συνέβη αυτό;) σε ένα γραφείο των Σαϊεντολόγων και έκαναν τεστ νοημοσύνης. Τα δύο από αυτά τα παιδιά έχουν «τάσεις φυγής» προς τα όρη  και μου έχουν εκμυστηρευτεί ότι βλέπουν στο δωμάτιό τους  οντότητες, οι οποίες τα επισκέπτονται. Είμαι πάντως επιφυλακτικός με όλα αυτά,  γιατί δεν ξέρω πραγματικά υ αντιμετωπίσουν αυτά τα παιδιά και από την άλλη φοβάμαι μην τα εκθέσω σε κάποιον κίνδυνο...

Π.Γ.: Aς μιλήσουμε πιο ανοιχτά: Είναι αυτά τα παιδιά προπομποί μιας «καθόδου» οντοτήτων στον ελληνικό χώρο, μια εμπροσθοφυλακή που έρχεται να καταλάβει  σώματα και να λειτουργήσει σαν πυρήνας καταστάσεων που θα έρθουν στο μέλλον; Είναι «ιδιαίτερα» όλα τα παιδιά που γεννήθηκαν τον Απρίλιο του '83;

Ι.Φ.: Όλα σχεδόν τα παιδιά που γεννήθηκαν τότε έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες, το σύνολο όμως των ιδιαιτεροτήτων εντοπίζεται σε 49 αγόρια και 49 κορίτσια. Υπάρχουν και άλλα, τα οποία όμως έχουν «άλλες αποστολές»... Όσο για το αν είναι άνθρωποι, έχουν το φυσιολογικό ανθρώπινο φαινότυπο. H ερμηνεία πολλών αρχαίων κειμένων και η σύμπτωση των αστρονομικών φαινομένων εκείνης της χρονιάς με έχει οδηγήσει να εκτιμήσω ότι δεν είναι απλώς «προπομποί», αλλά μια πλήρης «ενσάρκωση» οντοτήτων. Επαναλαμβάνω, ότι κατά τη δική μου εκτίμηση, είναι η επάνοδος των Ηρώων που χάθηκαν στην επτάπυλη Θήβα και στην Τροία. Αυτοί είναι οι ήρωες που ο Νέστορας συνάντησε στην Πύλο. Γι' αυτό και οι Δρακονιανοί αγωνιούν να τα εντοπίσουν, και για αυτό στο βιβλίο μου μιλάω για νέους Ηρώδηδες: θέλουν να βρούνε τον τρόπο να τα εξουδετερώσουν.  Για αυτό λέω ότι επέστρεψε η Ιφιγένεια, την οποία ονομάζω «Ιφιγόνη». Υποστηρίζω ότι τα παιδιά ανήκουν στο τέταρτο Ησιόδειο γένος, ενώ άλλοι λένε ότι ανήκουν στο «χρυσό» γένος, και όχι στο «σιδηρούν».Έρχονται για να δημιουργήσουν νέες συνθήκες στον πλανήτη, είναι απεσταλμένα από κάποιες αστρικές οντότητες ή δυνάμεις για να παίξουν ένα συγκεκριμένο ρόλο, αφού και όταν θα συμβούν οι αναδιατάξεις στον πλανήτη μας και στον περίγυρο του. Οι δυνάμεις που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον πλανήτη μας μεταμφιεσμένες σε ανθρώπινες μορφές, τα αναζητούν για να τα εντοπίσουν μέσω διαφόρων «ειδικών» προγραμμάτων. Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας, προκειμένου να παρέμβουν στο γενετικό κώδικα, εκτελούν ένα παράξενο σχέδιο, που πιθανόν έχετε παρατηρήσει κι εσείς. Αυτό το πρόγραμμα συμβαίνει σε όλο τον ελληνικό χώρο και ειδικά στα νησιά. Η αεροπορία έχει πολλές καταγραφές και επίσημα έγγραφα για αυτό, αλλά δεν τολμά να τα αποκαλύψει.  Εμφανίζονται αεροπλάνα που ψεκάζουν, σε πολύ μεγάλο υψόμετρο, ειδικές ουσίες που σχηματίζουν νέφη τα οποία διαλύονται μόνο μετά από πολλές ώρες  (ενώ τα φυσιολογικά ίχνη των αεροπλάνων θα έπρεπε να διαλυθούν πολύ γρήγορα). Κατά γενική ομολογία, τα αεροσκάφη που κάνουν αυτούς τους ψεκασμούς δεν έχουν «διακριτικά». Ίσως για αυτό πάρα πολλοί Αθηναίοι παραπονιούνται κάποιες μέρες για βάρος στο κεφάλι και στα πόδια και για τελείως αδικαιολόγητη κούραση. Με έχουν πάρει πολλές φορές τηλέφωνο διάφοροι για να μου αναφέρουν τέτοιους «ψεκασμούς». Κατά την γνώμη μου γίνονται για να επέμβουν κάποιοι στο γενετικό κώδικα και στα πνευματικά ή νοητικά πεδία...
Π.Γ.: Παρόμοιες «εξωτερικές» παρεμβολές, που προέρχονταν από αλλού, συμβαίνουν συχνά;

Ι.Φ.: Όλοι μας προερχόμαστε από μια «εξωτερική παρεμβολή». Το σπέρμα - και όχι μόνο το «πνευματικό» σπέρμα - προέρχεται από τον ουρανό, επηρεάζεται από τα ουράνια σώματα και από τις κοσμικές ακτινοβολίες. Οι ζωικοί οργανισμοί που εξελίχθηκαν τελικά σε ανθρώπινες μορφές στην Αττική έχουν έρθει από τον ουρανό, αφού βρίσκονταν στο μετεωρίτη που έπεσε στην Παλλήνη. Έχουμε πολλές αναφορές και πολλά παλαιοντολογικά ευρήματα που συμφωνούν με αυτό. Και κάποιοι σήμερα πιστεύουν ότι η Θήρα δεν ήταν θύμα του ηφαιστείου, το ηφαίστειο δεν εξερράγη, αλλά χτυπήθηκε από επάνω. Σήμερα η NASA παίρνει από τον πυθμένα του ηφαιστείου υπολείμματα πετρωμάτων και χώμα, γιατί σ' αυτά βρίσκονται μύκητες, οι οποίοι, «παραδόξως», είναι συμβατοί με την ατμόσφαιρα του πλανήτη Άρη. Ένας Ιταλός ερευνητής αστροφυσικής μου τα ανέλυσε όλα αυτά - και μετά παρατήρησα ότι στη Θήρα έγινε ένα μεγάλο συνέδριο αστροφυσικής. Οι επιστήμονες κατέβαιναν στον πυθμένα, ψάχνοντας μύκητες και ζωικούς οργανισμούς, οι οποίοι μπορούν να επιζήσουν και στον Άρη! Ξέρουμε ότι υπάρχουν δύο αδέρφια, μόνιμοι υπάλληλοι της NASA, οι οποίοι κατεβαίνουν κατά τακτά χρονικά διαστήματα και με ειδικούς θαλάμους αφαιρούν ύλη από τον πυθμένα και τη στέλνουν στα κεντρικά εργαστήρια της NASA. H Ζωή, λοιπόν, ήρθε από τον ουρανό! Το μεγάλο μυστήριο που πρέπει τώρα να εξερευνηθεί είναι οι διαφορές του άνθρακα και του πυριτίου. Προκαλώ τους γιατρούς να εξερευνήσουν το πυρίτιο! Κάποιοι γιατροί που ήταν κάποτε υπέρμαχοι των
μεταμοσχεύσεων, τώρα είναι πολέμιοί τους. Γιατί, όπως δείχνουν τα ιατρικά στοιχεία, οποιοδήποτε δεχτεί κάποιο μόσχευμα, οποιοδήποτε μόσχευμα, μετά από κάποιο διάστημα, τριών ή τεσσάρων ετών, αποκτά όλες τις συνήθειες του δότη;
Γιατί συμβαίνει αυτό; Τι θα πει «ασυμβατότητα»; Και γιατί ορισμένες γυναίκες που κάνουν προσθετική σιλικόνης (δηλαδή πυριτίου), μετά από λίγο καιρό την αποβάλλουν, ενώ άλλες τη δέχονται; Τι σχέση έχει το πυρίτιο με τους Αρκάδες και τη Βελανιδιά; Οι Αρκάδες είναι «προ της έλευσης» της Σελήνης. Έχουμε μια αναφορά στα Τεγεατικά  του Αριστοτέλη και μια ολόκληρη διασωσμένη αναφορά
στα Αργοναυτικά του Απολλώνιου του Ρόδιου, πως οι Αρκάδες είναι παλιότεροι από την έλευση της Σελήνης. Και οι δύο μιλούν για «έλευση» της Σελήνης. Ακόμη και ο Αριστοφάνης στις Νεφέλες γράφει, τελείως ξεκάρφωτα, ότι η Σελήνη επιβουλεύεται τους Έλληνες. Όλοι μας προερχόμαστε από το Σύμπαν. Γι' αυτό και ο Αριστοτέλης μας λέει ότι η ψυχή επιστρέφει στο άστρο από το οποίο
κατάγεται...

Π.Γ.: Αφού συζητάμε για την επιστροφή κάποιων «τέλειων» και «ανώτερων» όντων, σημαίνει ότι δεχόμαστε εξ ορισμού για τον εαυτό μας ότι είμαστε «ημιτελείς». Όμως η αιτία για αυτό δεν είναι φανερή. Τι είναι αυτό που μας «κλείδωσε» σε μια κατώτερη κατάσταση; Ζούμε σε έναν «πλανήτη-φυλακή», έναν πλανήτη που βρίσκεται κάτω από μια «κατοχή», όπως βρισκόταν επί εκατονταετίες η Ελλάδα ή η Ιρλανδία;

Ι.Φ.: Κάποιος μπορεί να «προέρχεται» από τον αστερισμό του Βοώτη, ενώ κάποιος άλλος από τον αστερισμό του Ωρίωνα, ή τον αστερισμό του Kυνός.
Έχουμε, εξ ανάγκης, διαφορετικές χημικές ενώσεις μέσα μας. H δομή του Μακρόκοσμου μεταφέρεται στο Μικρόκοσμο και, όπως οι πλανήτες του ηλιακού συστήματός μας είναι παρόμοιοι μεν αλλά τελείως διαφορετικοί μεταξύ τους, μέσα στο DNA μας υπάρχουν διαφορετικά στοιχεία, διαφορετική δομή και σύνθεση. Έχω στα χέρια μου μια μελέτη ενός πραγματικού μύστη, την οποία μάλιστα σκοπεύω να δημοσιεύσω σύντομα, η οποία ασχολείται με τα Προμηνύματά μου, αναλύοντας όλα αυτά τα θέματα με σχέδια, εξισώσεις, αστρονομικά και βιολογικά στοιχεία. Για να αρχίσουμε πάντως, να «εννοούμε» έστω (και όχι να «κατανοούμε») το θέμα, πρέπει να μελετήσουμε την Μυθολογία. Το μεγάλο παιχνίδι με την «Παγκοσμιοποίηση» και την «Ομογενοποίηση» σχετίζεται με όλα
αυτά. Υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτοί που φτιάχνουν και στηρίζουν όλο αυτό το «σενάριο» που στήνεται γύρω μας, βιάζονται. Βλέπουν να πλησιάζουν κάποιες κοσμογονικές αναδιατάξεις και ανακατατάξεις που θα «αλλάξουν» τον πλανήτη, και θέλουν να φύγουν(;)... Ποιοι είναι αυτοί, και γιατί βιάζονται να προκαλέσουν όλες αυτές τις ανακατατάξεις και την Παγκοσμιοποίηση; Εντάξει, δέχομαι ότι είμαστε όλοι παιδιά ενός θεού, κτλ. Αλλά, η διαδικασία των μεταλλάξεων και η δημιουργία ανθρώπινων προτύπων σε εργαστήρια, η δημιουργία ρομπότ με ανθρώπινη σάρκα, που θα καταλήξουν τελικά στη δημιουργία μοντέρνων Εκατόγχειρων και Γιγάντων, τι άλλο είναι, πέρα από τη δημιουργία ενός ρομποτικού στρατού; Δυο λοιπόν σενάρια πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας όταν προσπαθούμε να καταλάβουμε τί συμβαίνει: το ένα είναι στρατηγικό και κοινωνικοπολιτικό, αλλά το άλλο είναι επιστημονικής φαντασίας. Θα κάνω εδώ μία παράξενη παρένθεση, η οποία ίσως γίνει κατανοητή παρακάτω: Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στους Έλληνες και τους Γραικούς. Εμείς κανονικά θα έπρεπε να λεγόμαστε Γραικοί και όχι Έλληνες. Το «Έλληνες» συμβολίζει μία ιερατική «κάστα» και είναι χαρακτηρισμός θρησκευτικής ιδιότητας, όπως π.χ. λέμε «Χριστιανοί». Χριστιανοί είναι και οι Ιταλοί και οι Άγγλοι και οι Ρώσοι.
Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι η ιδιότητα του Έλληνα», δεν είναι εθνική, φυλετική, αλλά θρησκευτική. Τί συμβαίνει λοιπόν με τον «Έλληνα»; Μία εκδοχή λέει ότι ο Δευκαλίων ήταν απόγονος του Προμηθέα. Η άλλη εκδοχή λέει πως ήταν γιος του Γραικού, του βασιλιά της Φθίας. Ο Γραικός ήταν γιος του Θεσσαλού, βασιλιά της Θεσσαλίας, ενώ ο Θεσσαλός ήταν γιος του Πελασγού. Το ποιος ήταν ο Πελασγός μας το λέει καθαρά ο Αισχύλος στις Ικέτιδες: ποιος είναι ο «Παλαιόχθων» (ο Μεγάλος Παλαιός;). Τί συμβαίνει τώρα με την γέννηση του Έλληνα; Ο Έλληνας δεν γεννήθηκε από πουθενά! Δεν γεννήθηκε ποτέ κανείς «Έλληνας». Οι Έλληνες φτιάχτηκαν, «εποιήθησαν». Και άλλο «ποιώ» και άλλο «γεννώ». Ο Δευκαλίων στον Παρνασσό (Παρνησσό) μετά τον Κατακλυσμό (η
ετοιμολογία του «Παρνησσού» είναι «περιστρεφόμενος πόλος») και δια μέσου του Ερμή, ζήτησε από τον Δία να του χαρίσει ανθρώπους, «λαό». Και ο Ερμής του είπε να πάρει «πέτρες» και να τις πετάξει πάνω από το κεφάλι του, «αίρων αήρων». Σε αυτό το σημείο είναι ενδιαφέρον να δούμε τα στοιχεία με τα οποία φτιάχνεται ο άνθρωπος. Δεν είναι μόνον χώμα ' homo' αλλά και αέρας. Στο
ίδιο σημείο, στον Παρνασσό, πέφτουν και οι σταγόνες του αίματος του Ουρανού από τη λεπίδα του Κρόνου, ενώ οι πέτρες, οι λίθοι, είναι η ίδια πέτρα που η Ρέα τάισε στον Κρόνο, για να μην φάει τον Δία. Είναι τριτογονόσπερμος (τρισυπόστατος). Έχει το γόνος και των τριών Θεών καθώς και το πνεύμα (τον ευαγή αιθέρα) του κατά τον Ηράκλειτο «Υπερτάτου Νου». Ο Έλληνας λοιπόν, όχι φυσικά ο ελλαδίτης, δεν είναι άνθρωπος, δεν είναι αυτόχθων ή γηγενής, διότι είναι Υιός και των τριών Θεών και του «Υπέρτατου Νου». Ως Υιός τους έχει αποσταλεί εξ αυτών επί της χθονός (τον πλανήτη μας), για να αποτρέψει την κυριαρχία των Δρακονιανών πάνω της. Ελπίζω να γίνομαι κάπως εννοητός, αν όχι κατανοητός... Έχει μεγάλη σημασία ότι το όνομα Έλληνας, κατά τον Θουκυδίδη, εξαπλώθηκε σταδιακά στον Ελλαδικό χώρο. Δεν υπήρχε ούτε την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ούτε και μετέπειτα. Δεν υπήρχε μια ενιαία, αλλά πολλές διαφορετικές φυλετικές ομάδες: Μακεδόνες, Δωριείς, Αιολείς, Κρήτες... Ποτέ στη διάρκεια της κλασσικής περιόδου δεν υπήρξε μια κοινή ονομασία, ή ιδιότητα, ή ταυτότητα. Γιατί συμβαίνει αυτό; Διότι έχουμε τους Πελασγούς. Αυτοί από που εμφανίζονται; Ο Ίναχος ποια είχε γυναίκα; Η μητέρα του Ινάχου ποια ήταν; Η μητέρα του ήταν ταυτόχρονα και πατέρας του, ήταν η Τηθύς, το βάραθρο, το απεριόριστο σκοτάδι που δεν εξερευνείται. Ο Ίναχος γεννήθηκε από τη Γη και ο ίδιος γέννησε τον Φορωνέα, τον Πελασγό, τον Άργο, και την Ιώ, χωρίς να υπάρχει καμμιά γυναίκα. Έτσι επιβεβαιώνεται ο Αριστοτέλης όταν λέει ότι ο άνθρωπος είναι πρότερος του σπέρματος.
Π.Γ.: Είναι πάρα πολύ παράξενα και σκοτεινά όλα αυτά που μας λες...

Ι.Φ.: Για να βρούμε άκρη περί της καταγωγής των Πελασγών, των Ατρειδών, του αστερισμού του Κριού και όλα αυτά τα θέματα, ίσως μας βοηθήσει το βιβλίο του Φρανσουά Μιτεράν Η Επιστροφή των Ατρειδών, το οποίο έγραψε ως πρόεδρος της Γαλλίας. Τότε επισκεπτόταν τακτικά τις Μυκήνες. Συνδέω την «Επιστροφή των Ατρειδών» με την εμφάνιση των παιδιών που λέγαμε πριν. Τα παιδιά
εμφανίστηκαν αφού ο αστερισμός του Υδροχόου μπήκε στον άξονα του βορείου ημισφαιρίου. Μετά την είσοδο στην περίοδο του Υδροχόου, ακολουθεί η έλευση των επιρροών και επιδράσεων της Ανδρομέδας. Για αυτό σήμερα πολλοί από εμάς τους «τρελλούς» και τους «αιθεροβάμονες» λέμε ότι καταγόμαστε από την Ανδρομέδα. Πώς μας ήρθε αυτό το πράγμα; Το λέμε τόσοι πολλοί που πρέπει κάποια στιγμή να αναρωτηθούμε τί έχουμε πάθει ή τί μας συμβαίνει. Πάντως εγώ, συνηθίζω όταν ξεκουράζομαι, να λέω ότι «ταξιδεύω» στην Ανδρομέδα. Το έχω κάνει τόσες φορές, που θα μπορούσα να κατασκευάσω έναν χάρτη της, στον οποίο θα κατέγραφα και το κάθε στενάκι της. Όλα αυτά βέβαια, δεν έχουν καμμία βάση στην καθιερωμένη λογική. Τα καταθέτω γιατί απλώς έτσι νοιώθω...
Όσο για το ερώτημα που προβληματίζει ιδιαίτερα εσένα Παντελή, γιατί οι Ιρλανδοί βρίσκονται πάντα πολιτικά και στρατιωτικά στο πλευρό της Ελλάδας: 
Δεν είναι μονάχα η φυλετική ή η πολιτισμική συγγένεια η αιτία γι' αυτό - συμβαίνει και κάτι άλλο. Ίσως εσύ που τα ξέρεις καλύτερα, γνωρίζεις το λόγο... Πάντως εγώ, ένα έχω να σου πω: άλλο Κέλτες και άλλο Κελτοί. Οι Κελτοί είναι το ιερατικό γένος, οι Δρυίδες. Δεν είναι εθνικό ή φυλετικό γένος. Οι Κελτοί εμφανίζονται βέβαια στην Ισπανο-Γαλλία. Αυτό σου το λέω, γιατί όπως είπα προηγουμένως, αυτόν τον καιρό γίνεται μία συνεργασία Δρυίδων, Σούφι και Ελληνικού Ιερατείου. Αλλά δεν θα πω περισσότερα. Το τί δένει τα τρία αυτά ιερατικά γένη - και τους τρεις λαούς τους που τα ακολουθούν αναμεταξύ τους - μπορείτε να το ψάξετε και μόνοι σας.

Π.Γ.: Στεναχωριέμαι βαθύτατα, που ελάχιστοι είναι οι άνθρωποι που έχουν την αναγκαία πολυπλοκότητα της παιδείας για να καταλάβουν, ή έστω να ψυχανεμιστούν τις τρομερές προεκτάσεις και τις συνδέσεις των πραγμάτων που μας λες. Δυστυχώς οι περισσότεροι δεν μπορούν να καταλάβουν τη βαθύτητα και τη «συνδετότητα» των πραγμάτων αυτών και απλώς τους ακούγονται «τρελλά».

Ι.Φ.: Γιατί έχεις την απαίτηση ο «άλλος» να σκέπτεται όπως εσύ; Δεν είναι λάθος αυτό; Αν σκέφτονταν όλοι όπως εμείς δεν θα βαλτώναμε;

Π.Γ.: Για ποιο λόγο λες ότι η Ιφιγένεια επιστρέφει;

Ι.Φ.: Η Ιφιγένεια, ενώ πρέπει να θυσιαστεί στην Αυλίδα, για να δώσουν ούριο άνεμο οι Θεοί στα πλοία που φεύγουν για την Τροία, τελικά δεν θυσιάζεται.Βρίσκεται αργότερα στην Αίγυπτο και στην Ταυρίδα. Αυτό σημαίνει ότι σαν οντότητα συνεχίζει να είναι υπαρκτή και έχει την δυνατότητα να «επανέρχεται». Επανέρχεται όταν τη βρίσκει ο Ορέστης στην Ταυρίδα, στον ναό της Αρτέμιδος. Όμως εγώ έχω γράψει ότι δεν την βρίσκει ο Ορέστης,  ο αδελφός της, αλλά ο Μενέλαος, ο άνδρας της Ωραίας Ελένης, για την οποία έγινε ο Τρωικός Πόλεμος. Αυτό είναι μεν ένα ιστορικό λάθος, αλλά εγώ το αναφέρω επίτηδες, κωδικοποιώντας μια δική μου έννοια και κάνοντας μια σηματοδότηση, την οποία όμως, δεν θέλω να αποκαλύψω... Η δική μου διαίσθηση και οι πληροφορίες μου, είναι ότι η Ιφιγένεια υπάρχει ακόμη, σαν μια μορφή και οντότητα «εμφυτευμένη» με κάποιο παράξενο τρόπο σε κάποιο φυσικό πρόσωπο,
που βρίσκεται σε κάποιο νησί του Αιγαίου. Κάποια μέρα, μάλιστα, είδα μια κοπέλα με έναν νεαρό και μου δημιουργήθηκε πολύ έντονα η εντύπωση πως ήταν αυτή! Δυστυχώς δεν βρήκα το θάρρος να πλησιάσω και να μιλήσω στα παιδιά, αλλά μπορεί πραγματικά να ήταν αυτή.

Π.Γ.: Η μυθολογία είναι γεμάτη καταγραφές θεών που τοποθετούν το «σπέρμα» τους, χωρίς όμως άμεση σωματική επαφή, και παράγουν παιδιά που ονομάζονται Ημίθεοι. Στο καινούριο σου βιβλίο, αναφέρεις έμμεσα, κάτι παρόμοιο. Όμως, γιατί μεσολάβησε μία τεράστια χρονική περίοδος τουλάχιστον 2000 ετών, που δεν συνέβαιναν παρόμοιες καταστάσεις;
Ι.Φ.: Υπήρξε ένα «κλείσιμο», ένα «σφράγισμα» των αστρικών πυλών. Οι πύλες αυτές είναι στην Γη μας μία «διέλευση» ανάμεσα σε παράλληλα σύμπαντα. Ένα τέτοιο παράλληλο σύμπαν, ένα «πνευματικό» σύμπαν, είναι ο «Όλυμπος». Ο δικός μας Όλυμπος, το βουνό είναι ένας απλός αντικατοπτρισμός των πραγματικών ουράνιων δυνάμεων που τον αποτελούν, όπως και πολλές άλλες «ιερές
τοποθεσίες» ή «άτοποι δύναμης» είναι αντικατοπτρισμοί ουράνιων χωροχρόνων. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι αυτό το κλείσιμο των πυλών ξεκίνησε περίπου την περίοδο που φύγαμε από το Ζώδιο του Κριού και μπήκαμε στους Ιχθείς. Γι' αυτό και ένα από τα σύμβολα του Χριστιανισμού -ειδικά των Πρωτο-χριστιανών - ήταν οι ιχθείς, και η εξάπλωση τους δεν συμπίπτει τυχαία με την αστρονομική αυτή
αλλαγή. Οι Ιχθείς «κλείσανε» τις πύλες. Ας μην ξεχνάμε ότι όταν λέμε «Ζώδια», εννοούμε γαλαξιακά ή αστρικά συγκροτήματα που ευθυγραμμίζονται κατά κάποιο τρόπο αναμεταξύ τους.  Όλο αυτά μπορούμε να τα συνδυάσουμε με την αναζήτηση του Μιτεράν για την Επιστροφή των Ατρειδών. Τώρα, που μπαίνουμε στον Υδροχόο, οι πύλες ξανανοίγουν (αν δεν άνοιξαν ήδη). Τόσο καιρό βρισκόμασταν σε μια «σκοτεινή περιοχή», μια περιοχή επιρροής σκοτεινών δυνάμεων, δηλαδή επιρροών από τον Βοώτη και τον Δράκοντα. Επανερχόμαστε σε μια διαφορετική «πρότερη» κατάσταση. Σχετικά με τα παιδιά που έρχονται, τα οποία ονομάζω Προπομπούς, θα πρέπει να διερωτηθούμε γιατί οι αρχαίοι συγγραφείς πιστεύουν ότι οι Ημίθεοι χάθηκαν στην επτάπυλη Θήβα και στην Τροία. Και γιατί στη Θήβα; Τι συμβαίνει και  τώρα, αυτή τη στιγμή που κουβεντιάζουμε, εκεί; Γιατί οι Ιεχωβάδες έκαναν το κέντρο τους σε εκείνη την περιοχή; Γιατί οι Γύφτοι (και όχι οι Τσιγγάνοι) έχουν το κέντρο τους στη Θήβα; Όσοι είμαστε πονηρεμένοι, μπορούμε το καλοκαίρι στις παραλίες να παρατηρήσουμε πολλά πράγματα. Γιατί π.χ. οι Θηβαίοι έχουν το σημάδι της λόγχης στην πλάτη; (Όταν λέμε Θηβαίοι, αναφερόμαστε στους απόγονους των Καδμίων, γιατί τώρα τελευταία έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και πρέπει στη συνέχεια να διερωτηθούμε, γιατί ο Μέγας Αλέξανδρος ισοπέδωσε τη Θήβα και άφησε μονάχα το σπίτι του Πινδάρου; θυμηθείτε και την συζήτηση με τον Διογένη, όπου ο Διογένης λέει στον Αλέξανδρο ότι τα παιδιά του Σπαρτού, οι Θηβαίοι, έχουν ένα σημάδι στο σώμα, ενώ τα παιδιά του Διός έχουν ένα «σημάδι της ψυχής στα μάτια... Όλα αυτά, αν τα συνδυάσουμε με τις νεότερες απόψεις των Μυστικιστών, των Αλχημιστών, και με τα πιστεύω διαφόρων «αιρέσεων», θα δούμε ότι κάτι συμβαίνει. Και αυτό που συμβαίνει, κατά την δική μου εκτίμηση, χωρίς να μπορώ να το στηρίξω με πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, είναι ότι ο ελλαδικός χώρος, η Έλλα, η «καθέδρα των θεών», είναι ο τόπος όπου εστιάζονται οι θεϊκές δυνάμεις. Την Έλλα την περιορίσουμε γεωγραφικά
στην περιοχή της Φθιώτιδας - κι αν δούμε τη «δομή» του Ολύμπου και τις κατευθύνσεις των εκπομπών του, θα δούμε ότι εστιάζονται εκεί. Και γιατί μιλάμε για «εκπομπές»; Σήμερα ξέρουμε ότι στο νομό της Αττικής, που είναι «επτάλοφη» κι αυτή, οι κεραίες εκπομπής των τηλεοπτικών σταθμών, δεν είναι τοποθετημένες όπως θα ήταν φυσικό στην Πεντέλη που είναι ψηλότερο βουνό, αλλά στον Υμηττό. Κι αυτό συμβαίνει γιατί η Πεντέλη απορροφά το σήμα. Αν ψάξουμε για την Πεντέλη, για το σπήλαιο του Πανός, και δούμε ποιος είναι ο Πάνας, θα διαπιστώσουμε πάρα πολλές συμπτώσεις με πράγματα που βλέπουμε μόνο σε ταινίες ή υπαινίσσονται οι πολύ προχωρημένες επιστημονικές έρευνες. Στην εποχή μας έχουμε μια τρομακτική ανάπτυξη της Τεχνολογίας. Η Τεχνολογία έχει
ξεπεράσει την Επιστήμη. Το ξεπέρασμα αυτό, η ανισορροπία, οδηγεί μονάχο στον αφανισμό του ανθρώπινου γένους. Μήπως αυτό είναι κομμάτι ενός «εξωγήινου» ή ενός «θεϊκού» προγράμματος, ένα κομμάτι της Ειμαρμένης, ώστε να έρθει στο προσκήνιο το επόμενο ανθρώπινο γένος, ένα πιο εξελιγμένο, πιο αγαθό, πιο ηρωικό ανθρώπινο γένος, θα γίνει δηλαδή, η - κατά τους Χριστιανούς - Δευτέρα Παρουσία. Οι εξελίξεις τείνουν κατά εκεί, προς την Αποκάλυψη του Ιωάννη...
Έτσι, σήμερα βλέπουμε ότι στον ελληνικό χώρο υπάρχει μια τρομακτική αναγέννηση του Ελληνισμού. Μέσα σε δέκα μόνο χρόνιο, από τις αρχές της δεκαετίας του '90 μέχρι σήμερα, στον ευρύτερο ελληνικό χώρο και όπου υπάρχουν Έλληνες, σχηματίστηκαν ομάδες, συντροφιές, παρέες που συζητούν τα του αρχαίου ελληνικού πνεύματος και αναζητούν τις ρίζες τους. Αυξήθηκαν οι
κυκλοφορίες των βιβλίων, οι Έλληνες διαβάζουν περισσότερο, και αυτό δεν είναι ένα περιορισμένο φαινόμενο, αλλά δείχνει ότι υπάρχουν κάποιες επιρροές που προέρχονται πέραν του καθημερινού πεδίου αντίληψης.
Π.Γ.: Μας έχεις πει πολλές φορές ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν θα γίνουν. Πού το στηρίζεις αυτό;

Ι.Φ.: Δεν το στηρίζω σε κανένα δεδομένο στοιχείο. Επιμένω ότι οι Ολυμπιακοί δεν θα γίνουν, για να δοθεί η ευκαιρία στους Άγγλους να εφαρμόσουν τα γεωπολιτικά τους σχέδια σε έναν από τους πιο κύριους στόχους τους, τον έλεγχο του Αιγαίου και των δρόμων των Βαλκανίων προς την Ασία, αυτού που λέμε δηλαδή, «δρόμου των Ινδιών», φυσικά, εύχομαι να γίνουν οι Ολυμπιακοί, αν και αυτή δεν είναι μια πολύ δυνατή ευχή μου, γιατί οι Ολυμπιακοί θα είναι απλώς ένας ευτελισμός των ιδανικών και των οραμάτων των πραγματικών Ολυμπιακών, τίποτε παραπάνω από ένα πανηγύρι της Coca Cola, αφού κατά κάποιο τρόπο οι Ολυμπιακοί είναι πλέον μία επιχείρηση της Coca Cola... Βέβαια, η καταρράκωση των οραμάτων τους θα έχει μόνο ηθικό κόστος, ενώ η μη πραγματοποίηση τους θα ανοίξει βαθύτατες στρατηγικές και πολιτικές πληγές που δεν θα κλείσουν αν δεν περάσουν τουλάχιστον 200 χρόνια... Αλλά μέσα μου, διαισθητικά, είμαι 500% σίγουρος. Εφόσον εφαρμοστούν τα σχέδια των Άγγλων, οι Ολυμπιακοί δεν πρόκειται να γίνουν. H ματαίωση των Ολυμπιακών θα γίνει με τη δικαιολογία της τρομοκρατίας. Θα γίνουν δηλαδή πολλές τρομοκρατικές ενέργειες στην Ελλάδα, και όχι μόνον αυτό, αλλά θα εμφανιστούν και διάφοροι ιοί και αρρώστιες. Πιστεύω ότι o ιός «κοξάκι» είναι ένα πετυχημένο πείραμα, μάλλον κατασκεύασμα ενός γνωστού πανεπιστημίου των Βαλκανίων που δεν θέλω να αναφέρω (μόνο θα πω ότι ανήκει στη Διεθνή Τράπεζα, έχει το μεγαλύτερο βιολογικό εργαστήριο της Ευρώπης συνεργασία με το Ινστιτούτο Μαξ Πλάνκ της Γερμανίας... Προκειμένου λοιπόν να υποδουλωθούνε ξανά την Ελλάδα και να της εφαρμόσουν έναν απόλυτο οικονομικό και πολιτικό έλεγχο, θα δημιουργήσουν ένα οικονομικό κραχ. Η Ελλάδα έχει τρομακτικό δημόσιο χρέος, περίπου 53 δισεκατομμύρια δολάρια. Για τα ολυμπιακά έργα, η Ελλάδα έχει δανειστεί κεφάλαια (που δόθηκαν με ύποπτη ευχέρεια) που φτάνουν περίπου το μισό του δημοσίου χρέους της. Η Ελλάδα θα πρέπει λοιπόν να εισπράξει από τους Ολυμπιακούς τουλάχιστον αυτό το ποσό, για να ξεπληρώσει τα δάνεια που πήρε. Αλλά κάποιοι θα προκαλέσουν με κάθε τρόπο καταστάσεις, ώστε να μη γίνουν οι Ολυμπιακοί και να μην μπορεί η Ελλάδα να ξεχρεώσει το ποσό, οπότε θα πρέπει να δεχτεί ένα νέο διεθνή οικονομικό έλεγχο, όπως έγινε το 1897 με την καταστροφή του ελληνικού στρατού στη Θεσσαλία, όπου επεβλήθη ο οικονομικός έλεγχος για τα δάνεια της κυβέρνησης Ζαΐμη και Δεληγιάννη. Έτσι θα δέσουν χειροπόδαρα την Ελλάδα, ελέγχοντας την πολιτική και οικονομική ζωή. Και τότε θα επιβάλουν τη διχοτόμηση του Αιγαίου, θα επιβληθεί μία «διαιτησία», που θα αναθέσει τον περίπλου του Αιγαίου στον αγγλικό στόλο, ώστε η Αγγλία να ξαναβρεί τη ρότα της προς τα Δαρδανέλια, τις Κασπίες Πύλες οι οποίες οδηγούν στους δύο βασικούς «άξονες», τους δυο βασικούς δρόμους του πλανήτη, το «Δρόμο των Ινδιών» και το «Δρόμο του Μεταξιού» που περνά πίσω από το Καζακστάν. Αυτό είναι το ένα σενάριο. Το δεύτερο σενάριο σχετίζεται με τις Τρομοκρατικές ενέργειες. Γι' αυτό σήμερα, ο έλεγχος της Αστυνομίας και των μυστικών υπηρεσιών όπως η Κ.Υ.Π., βρίσκεται στα χέρια των Άγγλων και των Αμερικάνων, Τι κάνουν οι Άγγλοι και οι Αμερικάνοι στην Ελλάδα, όταν δήθεν ψάχνουν για την 17η Νοέμβρη; Μελετούν σε βάθος τις αντιδράσεις και τις τεχνικές της ελληνικής Αστυνομίας, για να δημιουργήσουν τα αντίμετρα που θα ωφελήσουν τα σχέδια τους. Ένα εναλλακτικό σενάριο είναι να αφήσουν έναν ιό να εξαπλωθεί τις παραμονές των Ολυμπιακών Αγώνων, ώστε να μην έρθει κανένας. Η δοκιμή έγινε με το «κοξάκι» και η Γερμανία έβγαλε κατευθείαν «ταξιδιωτική
οδηγία» να μην έρχονται οι Γερμανοί στην Ελλάδα. Αυτή ήταν η «πρόβα τζενεράλε» για το τι πρόκειται να γίνει... Αλλά, όπως είπα, αυτό είναι ένα εναλλακτικό σενάριο. Το βασικό σενάριο είναι οι τρομοκρατικές ενέργειες. H 17η Νοέμβρη είναι δουλειά των αγγλικών και ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών. Το δεύτερο σενάριο σχετίζεται με την αποτυχία των έργων, στα οποία έχουν χαθεί
τεράστια ποσά. Προκειμένου να αποκτήσουν τον έλεγχο της πολιτικής καταστάσεως, θα ρίξουν τις ευθύνες στον Λαλιώτη, τον οποίο και θα στείλουν στο ειδικό δικαστήριο. Ήδη έχουν εμφανιστεί τα ελλείμματα, έχουν χαθεί τρομακτικά ποσά από εργολαβίες, και έχουν ήδη ρίξει τις ευθύνες, έμμεσα πλην σαφώς, στον Λαλιώτη. Ο Σημίτης κάποια στιγμή θα αποχωρήσει, γιατί του έχουν
τάξει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ίσως να αποχωρήσει πριν τις δημοτικές εκλογές... Το σενάριο λοιπόν προβλέπει να αναλάβει την κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, για να πάρει όλες τις ευθύνες της αποτυχίας. Ο Φλωράκης είπε πρόσφατα ότι πρωθυπουργός 100% θα γίνει ο Καραμανλής, γιατί έχει κάποιες πολύ σημαντικές υποχρεώσεις στον Μητσοτάκη, από τότε που εκείνος το 1965 πήγε στην Αυστρία, στο σπίτι του Τσίλερ, του ορθόδοξου αρχιεπισκόπου, και συμφώνησε με τον Κολιγιάννη να γυρίσει στην Ελλάδα και να αναγνωρίσει το κομουνιστικό κόμμα. Ο Μητσοτάκης ήταν τότε υπουργός συντονισμού, αλλά πραγματικός πρωθυπουργός. Πριν γυρίσει ο Μητσοτάκης, έγινε η γνωστή σύσκεψη των τότε κομμάτων με τον Λαμπράκη και τη Βλάχου και βγάλανε το «μνημόνιο ανατροπής της κυβερνήσεως αποστατών» του Μητσοτάκη, οπότε δεν δόθηκε περιθώριο στον Μητσοτάκη να υλοποιήσει την υποχρέωση που είχε αναλάβει έναντι του κομμουνιστικού κόμματος. Αυτό το μνημόνιο είναι γνωστό, έχει δημοσιευτεί, είναι ιστορικά αποδεδειγμένο. Για αυτό και στις εκλογές του 1991 το κομμουνιστικό κόμμα «συνέβαλε» στην οικουμενική κυβέρνηση του Μητσοτάκη, και είπαν κάποιοι ότι «παραδόθηκε η Αριστερά»... Το θέμα είναι ποιος θα αναλάβει τις ευθύνες της νέας πολιτικής κρίσης, που θα έχει εθνικές επιπτώσεις. θα πρέπει να χρεωθεί η Νέα Δημοκρατία την οικονομική αποτυχία και όλες τις άλλες αποτυχίες, έτσι ώστε να αναδιοργανωθεί το ΠΑΣΟΚ, και να γίνει ο Γιωργάκης Παπανδρέου αρχηγός του. Ανάμεσα λοιπόν σε όλα αυτά τα σενάρια, εμφανίστηκε ένας αστάθμητος παράγοντας που ανέτρεψε τα σχέδια όλων: ο Χριστόδουλος. Γι' αυτό τον κατηγόρησαν ότι «συμμετέχει» στην πολιτική σκηνή. Στην Ελλάδα, η μόνη οργανωμένη σε παγκόσμια επίπεδα μονάδα που αντιστέκεται στην παγκοσμιοποίηση, δεν είναι τα ελληνικά κόμματα, αλλά η Ελληνική Εκκλησία, που, το θέλουμε ή δεν το θέλουμε, έχει και οικονομική αλλά και πληθυσμιακή δύναμη για να αντιδράσει. Λαμβάνουν επίσης πάρα πολύ υπόψη τους ότι ο Χριστόδουλος ανέβασε στη λαοσύναξη της πλατείας Συντάγματος το λάβαρο της Αγίας Λαύρας, που δεν είχε ξαναβγεί από την Αγία Λαύρα. Συμβολικά, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Στην τελευταία σελίδα του βιβλίου μου, δημοσιεύω ένα κομμάτι ενός άρθρου μου του 1978(!) για τον Κωνσταντίνο Σημίτη, όπου έγραψα ότι ο πραγματικός αρχηγός του ΠΑΣΟΚ είναι ο Σημίτης. Τότε ο Κουρής και ο Μανόλης Γλέζος, μου είπαν «τί κουζουλάδες γράφει εδώ πέρα;» και αναγκάστηκα να βάλω αυτή τη φράση σε παρένθεση και να περικόψω το άρθρο μου... Επιμένω λοιπόν ότι αυτή η κόντρα Λαλιώτη - Μητσοτάκη κατασκευάστηκε για να αναγκάσουν τον Μητσοτάκη να ζητήσει ελέγχους, ώστε να βρεθούν οι αφορμές για το μέλλον. Για όλα αυτά που λέω, δεν έχω κανένα φόβο. Αυτό που μπορώ να πω μάλιστα με απόλυτη ευθύνη, είναι το θέμα που ανέκυψε με τον Στεφανόπουλο και την ενοικίαση του μαγαζιού του στην Πάτρα. Ένας δικός μου γνωστός, πήγε το έγγραφο που ξεκίνησε αυτό το θέμα στον Σπύρο Καρατζαφέρη, και το έφερε και σε μένα. Το έγγραφο προερχόταν από τη στοά Προμηθέας. Προσπάθησαν να δημιουργήσουν πολιτική κρίση, ελπίζοντας ότι ο Στεφανόπουλος θα παραιτηθεί, για να επιταχυνθεί η άνοδος της Νέας Δημοκρατίας...

Π.Γ.: Υπάρχει κάποιο «σενάριο διαφυγής» από την επερχόμενη «κρίση»;

Ι.Φ.: Φυσικά. «Έχουν γνώση οι φύλακες» και υπάρχουν Έλληνες που θα προσπαθήσουν να διαφυλάξουν τα συμφέροντα της Ελλάδος. Τα σενάρια διαφυγής τα χειρίζονται Έλληνες όχι μόνο της πολιτικής ηγεσίας, αλλά και έξω απ' αυτήν. Αυτοί οι Έλληνες δουλεύουν ελεύθεροι από τον ιδεολογικό έλεγχο μιας συγκεκριμένης ομάδας και έχουν πολύ μεγάλη πρόσβαση στις Αμερικάνικες και Αγγλικές μυστικές οργανώσεις. Λόγω της πρόσβασής αυτής, ξέρουν τα ανθελληνικά σχέδια και παρεμβαίνουν συντονισμένα...

Π.Γ.: Ποιες είναι λοιπόν οι επόμενες κινήσεις του συγγραφέα Φουράκη; Τι ρόλο νιώθει ότι παίζει σ' όλα αυτά με το ιδιόμορφο έργο του;

Ι.Φ.: Οι προηγούμενες, παρούσες και επόμενες κινήσεις του συγγραφέα Φουράκη, ορίζονται και καθορίζονται από την πορεία της Ελλάδος και του Ελληνισμού. Ο συγγραφέας Φουράκης, αλλά και ο πολίτης της Ελλάδος Φουράκης Ιωάννης ήταν, είναι και θα είναι ένας απλός και ταπεινός ημιονηγός της ανασυγκροτούμενης Οικουμενικής στρατιάς των Πανελλήνων. Δεν έπαιξε, δεν παίζει και δεν θα παίξει επομένως, κανέναν άλλο ρόλο, πέρα απ' αυτόν που έχει ταχθεί να παίξει,  δηλαδή του απλού στρατιώτη και ταπεινού ημιονηγού.

Π.Γ.: Κλείνοντας αυτή τη μικρή συζήτηση, δώσε μου ένα μήνυμα για τους αναγνώστες του περιοδικού μας.

Ι.Φ.: Το σαφώς συνοπτικό μου μήνυμα είναι: η Ανακαίνιση της Ελλάδος και η Αναγέννηση του Ελληνισμού, έρχονται. Μόνο που και η πρώτη, αλλά και η δεύτερη απαιτούν ποταμό αίματος και θάλασσα δακρύων... Πιο συγκεκριμένο και κατανοητό μήνυμα, έχω νομίζω, διατυπώσει και αποτυπώσει στις σελίδες του βιβλίου μου, Πυραιθέριον Ελλήνων Όραμα. Ο αναγνώστης λοιπόν, αν θέλει να το αναζητήσει και να το εννοήσει, πρέπει να καταφύγει στις σελίδες του...Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...