Αναζητήστε με λέξεις-κλειδιά το blogΔευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012

Σε μποϋκοτάζ καλούνε οι Anonymous τον Μάρτιο τους χρήστες του Internet

Αυτή τη φορά, οι χρήστες καλούνται να "πολεμήσουν" με ένα διαφορετικό, πιο παραδοσιακό και ίσως αποτελεσματικότερο τρόπο τις εταιρείες και τα νομοσχέδια-χειροπέδες, αφήνοντας στην άκρη το LOIC (Low Orbit Ion Cannon) και τις επιθέσεις DDoS.
Οι Anonymous έχουν ονομάσει την επιχείρηση "Μαύρος Μάρτης" (Operation ΒlackMarch).
Από την 1η έως την 31η Μαρτίου, οι χρήστες του Internet καλούνται να μην αγοράσουν και να μην κατεβάσουν το παραμικρό τραγούδι, ούτε DVD, ούτε έστω μία ταινία από τους δικτυακούς τόπους ενώ παροτρύνονται να μην κατεβάσουν παρανόμως επίσης.
Με αυτό το τρόπο οι Anonymous, σε συνεργασία με τους χρήστες του Internet, πιστεύουν ότι θα δώσουν ένα ηχηρό μήνυμα στις δισκογραφικές εταιρείες και τα κινηματογραφικά στούντιο που επιθυμούν να θέσουν σε ισχύ νομοσχέδια και συνθήκες όπως τα SOPA, PIPA, OPEN και ACTA, που αποτελούν απειλή για την ελευθερία του λόγου, την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία της διακίνησης πληροφοριών στο Internet.Το μήνυμα που στέλνουν σε όλους τους χρήστες του Internet είναι το παρακάτω:
"With the continuing campaigns for Internet-censoring litigation such as SOPA and PIPA, and the closure of sites such as Megaupload under allegations of 'piracy' and 'conspiracy' the time has come to take a stand against music, film and media companies' lobbyists.
The only way is to hit them where it truly hurts.
Their Profit Margins !
March 2012 is the end of the 1st quarter in economic reports worldwide.
Do not buy a single record. Do not download a single song, legally or illegally. Do not go to see a single film in cinemas, or download a copy, Do not buy a DVD in the stores. Do not buy a videogame. Do not buy a single book or magazine.
Wait the 4 weeks to buy them in April: see the film later, etc. Holding out for just 4 weeks, maximum, will leave a gaping hole in media and entertainment companies' profits for the 1st quarter, an economic hit which will in turn be observed by governments worldwide as stocks and shares will blip from a large enough loss of incomes.
This action can give a statement of intent:
"We will not tolerate the Media Industries' lobbying for legistation which will censor the internet."
Regarding Black March:
If you want to do something that makes a statement, consider shifting your money not only away from corporate media but to independent media. Buy comics published by someone other than DC and Marvel. Buy books from small and independent presses. Support independent production companies who fight to stay independent and fan-focused. Better yet, buy things directly from creators and artisans. Support independent retailers. Don't just blanket punish media producers and distributors—refocus those resources into supporting the ones who espouse and depend on free exchange of information and ideas. Because those are the people preserving intellectual freedom. Those are the people creating work of substance. And those are the people struggling to make a living, because they aren't bankrolled by the Corporate Elite lobbying for SOPA and PIPA."μεταφραση  

Ο μόνος τρόπος είναι να τους χτυπήσει εκεί που πονάει πραγματικά.

Τα περιθώρια κέρδους τους!

Μαρτίου 2012 το τέλος του 1ου τριμήνου στις οικονομικές εκθέσεις σε όλο τον κόσμο.

Μην αγοράζετε ένα ενιαίο αρχείο. Μην κατεβάσετε ένα μόνο τραγούδι, νόμιμα ή παράνομα. Μην πηγαίνετε να δείτε μια ενιαία ταινία στους κινηματογράφους, ή να κατεβάσετε ένα αντίγραφο, Μην αγοράζετε ένα DVD στα καταστήματα. Μην αγοράζετε ένα videogame. Μην αγοράζετε ένα βιβλίο ή ένα περιοδικό.

Περιμένετε τις 4 εβδομάδες για να τα αγοράσουν, τον Απρίλιο: δείτε την ταινία αργότερα, κλπ. Holding έξω για μόλις 4 εβδομάδες, κατ 'ανώτατο όριο, θα αφήσει ένα μεγάλο κενό στα μέσα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας των κερδών των εταιρειών για το 1ο τρίμηνο, ένα οικονομικό χτύπημα που με τη σειρά του πρέπει να τηρούνται από τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, όπως οι μετοχές θα blip από μια αρκετά μεγάλη απώλεια εισοδημάτων.

Αυτή η ενέργεια μπορεί να δώσει μια δήλωση προθέσεων:

"Δεν θα ανεχτούμε την άσκηση πίεσης των μέσων μαζικής επικοινωνίας» για legistation που θα λογοκρίνει το διαδίκτυο. "

Όσον αφορά Μαύρο Μαρτίου:
Αν θέλετε να κάνετε κάτι που κάνει μια δήλωση, να εξετάσουν τη διοχέτευση των χρημάτων σας, όχι μόνο μακριά από εταιρικά μέσα ενημέρωσης, αλλά σε ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης. Αγοράστε κόμικς που δημοσιεύθηκε από πρόσωπο άλλο από DC και της Marvel. Αγορά βιβλίων από μικρούς και ανεξάρτητους πρέσες. Υποστήριξη ανεξάρτητες εταιρείες παραγωγής που αγωνίζονται να παραμείνουν ανεξάρτητοι και ανεμιστήρα εστιασμένη. Καλύτερα ακόμα, αγοράζουν τα πράγματα κατευθείαν από τους δημιουργούς και τους τεχνίτες. Υποστήριξη ανεξάρτητες επιχειρήσεις λιανικής. Όχι μόνο κουβέρτα τιμωρήσει μέσα μαζικής ενημέρωσης των παραγωγών και των διανομέων-επικεντρώσει εκ νέου αυτούς τους πόρους στην υποστήριξη αυτοί που ασπάζονται και εξαρτώνται από την ελεύθερη ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών. Διότι αυτοί είναι οι άνθρωποι τη διατήρηση της πνευματικής ελευθερίας. Αυτοί είναι οι άνθρωποι δημιουργούν εργασίες της ουσίας. Και αυτοί είναι οι άνθρωποι αγωνίζονται για να κάνουν τα προς το ζην, διότι δεν είναι το απαιτούμενο bankroll από το Corporate Elite άσκηση πίεσης για ΣΩΠΑ και Pipahttp://ghz.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...