Οι Ισλανδοί για μια ακόμη φορά παραδίδουν μαθήματα Δημοκρατίας. Το Σάββατο εκλήθησαν να αποφανθούν σε βασικά ερωτήματα τα οποία θα προλάβουν μελλοντικές κρίσεις και θα αποτρέψουν τους πολιτικούς να παίξουν για μια ακόμη φορά με το μέλλον της χώρας. Τα ερωτήματα που ετέθησαν και οι ψήφοι που συγκέντρωσαν τα ‘Ναι‘ και ‘Όχι‘ είναι τα εξής: